Arabianranta 135: Musiikkia!
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4100, (Rautatieläisenkatu 8)
00099
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Ojanperä
Puhelin : 
+358403340009
Sähköposti : 
anne.ojanpera@hel.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen teema 4: Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot.

Hankkeen toteutuksena on luoda ja kokeilla uutta palvelukonseptia ja parantaa kirjaston palvelua yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
Tarkoituksena on kehittää Helsingin kaupunginkirjaston Arabianrannan kirjaston musiikin palveluja sekä kirjaston paikallista yhteistyötä oman toimintaympäristön, Arabianrannan muiden toimijoiden kesken.
Musiikkiäänitteiden lainaus on laskenut jyrkästi viime vuosien aikana, kun musiikin kulutustavat ovat muuttuneet ja uudet digitaaliset palvelut ovat vähitellen korvanneet cd-levyt. Äänitelainaukseen perustuvan toiminnan sijaan on löydettävä uusia keinoja.
Musiikkikirjastotoiminnan kehittämiseksi ja elävöittämiseksi tarvitaan uusi, alueen eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva palvelukonsepti. Siinä musiikkikirjastotoiminta on paljon muutakin kuin äänitelainausta: esimerkiksi elävän musiikin tuomista osaksi toimintaa, sisältöjen ja asiakkaiden yhteen saattamista entistä paremmin ja löytämällä uusia yleisöjä musiikille ja musiikin tietopalvelulle.
Toisena keskeisenä tavoitteena on tuottaa uudenlainen toimintamalli kirjaston palvelujen markkinoimiseksi ja osallistamalla kaupunginosan muita toimijoita ja asukkaita kehittämään kirjaston palvelua.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutusta arvioidaan
1. Määrällisesti: toteutuneiden tilaisuuksien määrä ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä.
2. Laadullisesti: Kyselyllä yhteistyökumppaneille ja asiakkaille hankkeen toteutuksesta ja sisällöistä.

Kuvaus : 

Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumasarja yhteistyössä Arabianrannan kirjaston, Pop&Jazz Korservatorion sekä Arabianranta-Vanhakaupunki-Toukola kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksen (=ARTOVA) ja Metropolia-kirjaston Yhteistyökirjasto Arabian kanssa.

Tapahtumasarjan tuottamisessa yhdistyvät kirjastojen ja läheisen musiikkioppilaitoksen osaaminen ja työpanos ja sen toteutuksessa yhdistetään aineistot, tekijät ja esiintyjät.
Tarkoituksena on myös, että osa tapahtumista toteutetaan kirjaston ulkopuolella, lähellä sijaitsevissa MS-talossa ja yhteisöllisessä Loppukiri -talossa, joiden asukkailla saattaa olla toiminnallisia rajoitteita käydä kirjastossa. Lapsille suunnitellaan ja toteutetaan oma musiikkikasvatusta tukeva tapahtuma.
Jokaiseen tilaisuuteen kootaan aiheeseen liittyvä tietopaketti, joka tehdään kirjastojen ja musiikkioppilaitoksen yhteistyönä ja kaikkien osapuolten osaamista ja vahvuuksia hyödyntäen.
Tapahtumien sisältö suunnnitellaan kaikkien osapuolten yhteistyönä. Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksen kautta kanavoituu myös asukkaiden osallistuminen suunitteluun.
Tarkempi alustava ohjelma liitteenä.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pop& Jazz Konservatorio. Arabianrannan-Vanhankaupungin kaupunginosayhdistys (ARTOVA). Metropolia-kirjaston Yhteistyökirjasto Arabia.
Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 220
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 589
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 809
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000