Arkena ja sunnuntaina kirjastoon - omatoimikirjasto Iisalmeen
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 10
74100
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
0404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Omatoimikirjaston laajemmilla aukioloajoilla kirjaston saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja tilojen sekä kokoelmien käyttö tehostuu. Rutiinitöiden vähetessä omatoimikirjaston myötä henkilöstöresursseja voidaan keskittää asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen.

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lehtilukusalin omatoimiratkaisun on tarkoitus lisätä aukioloaikoja, käyntejä ja lainoja. Myös tilan käyttöaste halutaan pitää korkeana. Tavoitteiden toteutumista seurataan omatoimitilassa käytössä olevien automaattisten tilastointimenetelmien kautta.
Mittarit: omatoimikirjaston aukiolotunnit, käynnit ja lainat/palautukset

Kuvaus : 

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee, että kirjastopalveluiden tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa (10 §). Omatoimiratkaisulla pystytään parantamaan kirjastopalveluiden saavutettavuutta ilman henkilöstöresurssien lisäämistä. Palvelut voidaan kohdistaa paremmin asiakkaille, joille kirjaston nykyiset aukioloajat eivät sovi.

Iisalmen kaupunginkirjasto toimii kulttuurikeskuksessa. Samassa rakennuksessa toimivat myös musiikki- ja kansalaisopisto, kulttuuripalvelut sekä luontomuseo. Opistot ja kulttuuripalvelu järjestävät paljon tapahtumia viikonloppuisin ja iltaisin, jolloin kirjasto on suljettu. Iisalmen kirjasto on Ylä-Savon alueen suurin kirjasto, mutta aukioloaikojen lisääminen ei ole nykyisellä henkilöstömäärällä mahdollista. Rutakko-verkon asiakkaat ovat tottuneet käyttämään omatoimikirjastojen palveluja ja omatoimipalvelua kysytään enenevässä määrin Iisalmen kaupunginkirjastosta. Omatoimikirjaston laajemmilla aukioloajoilla kirjaston saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja kokoelmien käyttö tehostuu.

Iisalmen kaupunginkirjaston omatoimikirjastona toimisi aluksi lehtilukusali, sillä koko kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi edellyttäisi mittavaa remonttia. Tulevaisuudessa kulttuurikeskuksen remontin yhteydessä on tavoitteena laatia kokonaissuunitelma, jonka avulla voidaan lähivuosina viedä eteenpäin omatoimisuutta palvelurakenteena koko kirjaston osalta. Tämä on tärkeää, jotta tilojen ja kokoelmien käyttöä saadaan tehostettua ja samalla henkilöstöresursseja saadaan vapautettua rutiinitöistä asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen.

Iisalmen kaupunginkirjaston lehtilukusaliin pääsee omasta ovesta ja lukittavat palo-ovet erottavat sen muusta kirjastotilasta. Lehtilukusalissa voi lukea päivän lehdet ja käyttää kirjaston sähköisiä palveluja. Uudistuksen myötä asiakkaat pystyisivät omatoimiaikana lainaamaan valikoituja, asiakkaita eniten kiinnostavia aineistoja sekä palauttamaan lainojaan ja noutamaan varaamiaan aineistoja itsepalvelunoutona.

Avustusta haetaan laitehankintoihin ja asennuskustannuksiin. Laite- ja asennuskustannuksia on alustavasti selvitetty eri toimittajien kanssa. Kirjaston omarahoitusosuus kattaa 42 % kustannuksista, ja sillä katetaan tilan suunnittelu, kalustaminen ja tekniset työt.

syksy 2018
- Laaditaan suunnitelma lehtilukusalin muuttamisesta omatoimikirjastoksi ( mm. tekniset muutostyöt).
- Aloitetaan teknisten laitteiden ja kaluston hankinta ja asennus.
- koulutetaan henkilökunta

kevät 2019
- omatoimikirjaston käyttöönotto
- tiedottaminen ja markkinointi
- asiakkaiden opastaminen omatoimikirjaston käyttöön

syksy 2019
- loppuraportti

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 500