Arkena ja sunnuntaina kirjastoon - omatoimikirjasto Iisalmeen
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 10
74100
Ansvarsperson : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Telefonnummer : 
0404894006
E-post : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Projektets målsättning: 

Omatoimikirjaston laajemmilla aukioloajoilla kirjaston saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja tilojen sekä kokoelmien käyttö tehostuu. Rutiinitöiden vähetessä omatoimikirjaston myötä henkilöstöresursseja voidaan keskittää asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen.

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lehtilukusalin omatoimiratkaisun on tarkoitus lisätä aukioloaikoja, käyntejä ja lainoja. Myös tilan käyttöaste halutaan pitää korkeana. Tavoitteiden toteutumista seurataan omatoimitilassa käytössä olevien automaattisten tilastointimenetelmien kautta.
Mittarit: omatoimikirjaston aukiolotunnit, käynnit ja lainat/palautukset

Projektbeskrivning : 

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee, että kirjastopalveluiden tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa (10 §). Omatoimiratkaisulla pystytään parantamaan kirjastopalveluiden saavutettavuutta ilman henkilöstöresurssien lisäämistä. Palvelut voidaan kohdistaa paremmin asiakkaille, joille kirjaston nykyiset aukioloajat eivät sovi.

Iisalmen kaupunginkirjasto toimii kulttuurikeskuksessa. Samassa rakennuksessa toimivat myös musiikki- ja kansalaisopisto, kulttuuripalvelut sekä luontomuseo. Opistot ja kulttuuripalvelu järjestävät paljon tapahtumia viikonloppuisin ja iltaisin, jolloin kirjasto on suljettu. Iisalmen kirjasto on Ylä-Savon alueen suurin kirjasto, mutta aukioloaikojen lisääminen ei ole nykyisellä henkilöstömäärällä mahdollista. Rutakko-verkon asiakkaat ovat tottuneet käyttämään omatoimikirjastojen palveluja ja omatoimipalvelua kysytään enenevässä määrin Iisalmen kaupunginkirjastosta. Omatoimikirjaston laajemmilla aukioloajoilla kirjaston saavutettavuus lisääntyy, palvelu paranee ja kokoelmien käyttö tehostuu.

Iisalmen kaupunginkirjaston omatoimikirjastona toimisi aluksi lehtilukusali, sillä koko kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi edellyttäisi mittavaa remonttia. Tulevaisuudessa kulttuurikeskuksen remontin yhteydessä on tavoitteena laatia kokonaissuunitelma, jonka avulla voidaan lähivuosina viedä eteenpäin omatoimisuutta palvelurakenteena koko kirjaston osalta. Tämä on tärkeää, jotta tilojen ja kokoelmien käyttöä saadaan tehostettua ja samalla henkilöstöresursseja saadaan vapautettua rutiinitöistä asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen.

Iisalmen kaupunginkirjaston lehtilukusaliin pääsee omasta ovesta ja lukittavat palo-ovet erottavat sen muusta kirjastotilasta. Lehtilukusalissa voi lukea päivän lehdet ja käyttää kirjaston sähköisiä palveluja. Uudistuksen myötä asiakkaat pystyisivät omatoimiaikana lainaamaan valikoituja, asiakkaita eniten kiinnostavia aineistoja sekä palauttamaan lainojaan ja noutamaan varaamiaan aineistoja itsepalvelunoutona.

Avustusta haetaan laitehankintoihin ja asennuskustannuksiin. Laite- ja asennuskustannuksia on alustavasti selvitetty eri toimittajien kanssa. Kirjaston omarahoitusosuus kattaa 42 % kustannuksista, ja sillä katetaan tilan suunnittelu, kalustaminen ja tekniset työt.

syksy 2018
- Laaditaan suunnitelma lehtilukusalin muuttamisesta omatoimikirjastoksi ( mm. tekniset muutostyöt).
- Aloitetaan teknisten laitteiden ja kaluston hankinta ja asennus.
- koulutetaan henkilökunta

kevät 2019
- omatoimikirjaston käyttöönotto
- tiedottaminen ja markkinointi
- asiakkaiden opastaminen omatoimikirjaston käyttöön

syksy 2019
- loppuraportti

Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 500
Egen finansiering: 
€10 500
Budget sammanlagt: 
€25 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€14 500