Art Corner & E-Point
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Liedon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 13
21420
Kirjaston puhelin : 
02 4873 3401
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lieto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lieto
Y-tunnus : 
0134698-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Kettula
Puhelin : 
050 569 1786, 02 4873 3407
Sähköposti : 
paivi.kettula@lieto.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tehdä kirjaston nykyinen käsikirjastotila asiakkaalle houkuttelevammaksi ja viihtyisämmäksi ja lisätä eaineistojen käyttöä kirjastossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seuraamme tilastojen perusteella eaineistojen käyttöä.

Kuvaus : 

Art Corner

Tavoitteena on tehdä kirjaston nykyinen käsikirjastotila asiakkaalle houkuttelevammaksi ja viihtyisämmäksi. Käsikirjaston teosten osuutta vähennetään ja taideluokkien kirjat nostetaan keskeisempään osaan. Taidekirjojen kokoelmaa kartutetaan. Viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta lisätään kalustamalla huone tavanomaisesta kokoelmatilasta poikkeavaksi taidenurkkaukseksi. Helposti liikuteltavat kalusteet mahdollistavat myös tilan muuntamisen eri käyttötarkoituksiin.

Tilan laitteet ja kalusteet

 • sohva/istuintasot
 • taidekirjojen selailutaso/pöytä
 • taidekirjojen esittelytaso
 • hylly
 • tietokone/taulutietokone
 • kohdevalaistus
 • viherkasvit, julisteet
 • opasteet

Tilan käyttötarkoitus

 • taidekirjoihin tutustuminen ja niiden selailu
 • taidekirjojen esittely (nostot, palkitut ja ajankohtaiset kirjat, taidekirjanäyttelyt ym.)
 • viihtyisä hiljainen alue
 • minityöpiste
 • käsikirjastoaineiston sijoituspaikka
 • tarvittaessa muuntuva kokoontumistila        

Kulut yhteensä 4600 e

 • kalusteet, koneet ja opasteet 4300 e
 • palvelujen ostot (tilasuunnittelu) 200 e
 • matkakorvaukset 50 e
 • muut kulut 50 e

Omarahoitus yhteensä 1980 e

 • taidekirjojen hankinta 1500 e
 • henkilöstökulut 480 e
                                                 

 

E-Point            Books&Journals&Databases

E-aineistojen näkyväksi tekeminen on haaste kirjastolle. Miten viitata virtuaaliseen tilassa? Kirjasto haluaa yhtenä keinona kokeilla erottuvan ja houkuttelevan e-pisteen pystyttämistä. Printtilehtien alueelle tuodaan 1 -3 pöytätietokonetta tai tablettia. E-pisteen tietokoneet varataan e-aineistojen selailuun, lainaamiseen ja mahdollisesti tulostamiseen.

 • e-lehdet: näytöllä on avoinna e-lehtipalvelu(t), josta voi suoraan klikata haluamansa lehden luettavaksi.
 • e-kirjat: tabletilla tai tietokoneella on valmiiksi ladattuna e-kirjoja sekä ohjeet e-kirjojen lukemiseen ja lainaamiseen.
 • e-tietokannat: näytöllä on suorat linkit eri tietokantoihin ja opastus niiden käyttöön.
 • henkilökunta ohjaa asiakkaita pisteessä tarvittaessa.
 • e-pisteellä on näkyvää huomioarvoa.

 E-aineistot näkyväksi!

Tilan laitteet ja kalusteet

 • 1-3 tietokonetta/tablettia                        
 • pöytä, tuolit
 • tiedoteseinä/inforuutu
 • tiedoteteline
 • esitteet, opasteet

 Kulut  yhteensä 5200 e

 • kalusteet ja opasteet 1900 e
 • tietokoneet 1600 e
 • inforuutu  1500 e
 • esitepainatus 200 e

Omarahoitus yhteensä 720 e

 • henkilöstökulut 620 e
 • monisteet 40 e
 • matkakorvaukset 60 e

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Art Corner

Tavoitteena on tehdä kirjaston nykyinen käsikirjastotila asiakkaalle houkuttelevammaksi ja viihtyisämmäksi. Käsikirjaston teosten osuutta vähennetään ja taideluokkien kirjat nostetaan keskeisempään osaan. Taidekirjojen kokoelmaa kartutetaan. Viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta lisätään kalustamalla huone tavanomaisesta kokoelmatilasta poikkeavaksi taidenurkkaukseksi. Helposti liikuteltavat kalusteet mahdollistavat myös tilan muuntamisen eri käyttötarkoituksiin.

Tilan laitteet ja kalusteet

 • sohva/istuintasot
 • taidekirjojen selailutaso/pöytä
 • taidekirjojen esittelytaso
 • hylly
 • tietokone/taulutietokone
 • kohdevalaistus
 • viherkasvit, julisteet
 • opasteet

Tilan käyttötarkoitus

 • taidekirjoihin tutustuminen ja niiden selailu
 • taidekirjojen esittely (nostot, palkitut ja ajankohtaiset kirjat, taidekirjanäyttelyt ym.)
 • viihtyisä hiljainen alue
 • minityöpiste
 • käsikirjastoaineiston sijoituspaikka
 • tarvittaessa muuntuva kokoontumistila        

E-Point (Books&Journals&Databases)

E-aineistojen näkyväksi tekeminen on haaste kirjastolle. Miten viitata virtuaaliseen tilassa? Kirjasto haluaa yhtenä keinona kokeilla erottuvan ja houkuttelevan e-pisteen pystyttämistä. Printtilehtien alueelle tuodaan 1 -3 pöytätietokonetta tai tablettia. E-pisteen tietokoneet varataan e-aineistojen selailuun, lainaamiseen ja mahdollisesti tulostamiseen.

 • e-lehdet: näytöllä on avoinna e-lehtipalvelu(t), josta voi suoraan klikata haluamansa lehden luettavaksi.
 • e-kirjat: tabletilla tai tietokoneella on valmiiksi ladattuna e-kirjoja sekä ohjeet e-kirjojen lukemiseen ja lainaamiseen.
 • e-tietokannat: näytöllä on suorat linkit eri tietokantoihin ja opastus niiden käyttöön.
 • henkilökunta ohjaa asiakkaita pisteessä tarvittaessa.
 • e-pisteellä on näkyvää huomioarvoa.

 E-aineistot näkyväksi!

Tilan laitteet ja kalusteet

 • 1-3 tietokonetta/tablettia                        
 • pöytä, tuolit
 • tiedoteseinä/inforuutu
 • tiedoteteline
 • esitteet, opasteet

Mitä hankkeessa tehtiin?

Art Corner

Hankkeessa toteutettiin kirjaston entisen lukusalin (ns. ”hiljainen tila”) muutos asiakkaita inspiroivammaksi ja monikäyttöisemmäksi tilaksi. Tilaan rakennettiin pyörillä varustetut seinäkkeet, jotka myös maalautettiin ja joita voidaan hyödyntää myös esimerkiksi satutuntien tai nukketeatteriesitysten yhteydessä. Itse tilaan seinäkkeet luovat epäkirjastomaista ilmapiiriä. Seinäkkeen rakentamisen lisäksi kyseiseen tilaan hankittiin lisää taidekirjoja ja sinne siirrettiin elämäkertakirjallisuutta, joihin tutustumiseen kohennettu tila tarjoaa aiempaa miellyttävämmät olosuhteet. Tilan yleisilmettä saatiin kevyemmäksi, se on varustettu kahdella työasemalla ja se taipuu myös kokoontumis- ja kokoustilaksi.  

ePoint

Hiljaisessa tilassa oleville kahdelle asiakastyöasemalle hankittiin paremmat ajantasaiset näytöt erilaisten sähköisten aineistojen käyttöä ajatellen. Vaskikirjastoilla on runsaasti erilaista yhteiskäytössä olevaa lainattavaa ja kirjastoissa käytettävää sähköistä aineistoa, minkä lisäksi Liedon kirjasto hankki kirjastossa käytettäväksi eMagz-palvelun, joka tarjoaa sähköisiä suomenkielisiä aikakauslehtiä luettavaksi. Samassa yhteydessä myös kahden muun asiakastyöaseman näytöt uusittiin ja niille asennettiin eMagz-palvelu käytettäväksi. Näin pystymme tarjoamaan kirjaston tilassa sähköisiä aineistoja yhteensä neljältä työasemalta asiakkaille.

Halusimme mahdollistaa asiakkaille myös ”paikasta riippumatonta” tutustumista Vaski-kirjastojen monipuoliseen eaineistoon. Hankimme kirjastoon kymmenen kappaletta tablettitietokoneita sillä ajatuksella, että niitä voidaan hyödyntää paitsi erilaisten verkkoaineistojen käyttämisessä myös luokkakäyntien yhteydessä pääkirjastossa esimerkiksi kirjaston käytön opastuksessa ja tarvittaessa myös Liedon koulukirjastoissa.    

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tehdyillä toimenpiteillä kirjaston tilan viihtyisyyttä ja monikäyttöisyyttä saatiin lisättyä. Lisäksi eaineistojen tarjontaa ja esilläoloa ylipäätään saatiin lisättyä. Tehdyt toimet tulevat edesauttamaan hyvin paljon kirjastoaineiston tarjonnan esillepanoa erityisesti uusitussa tilassa, jossa voidaan nyt tehtyjä hankintoja hyödyntää nykyistä huomattvasti paremmin.

Jatkotoimenpiteet: 

Tehdyt hankinnat on huomioitu uuden laajennetun tilan suunnittelussa. Pystymme hyödyntämään erityisesti eaineistoja uusitussa tilassa nykyistä paremmin, koska verkkolehtitarjonta saadaan uusitussa tilassa paperilehtien välittömään yhteyteen. Lisäksi tulemme kuluvana vuonna panostamaan eaineistojen markkinointiin erilaisissa tempauksissa ja erityisesti uuden kirjaston tilassa.

Lisätietoa: 

Liittenä selvitys rahankäytöstä ja raportit kirjanpidosta.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 567
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 767
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 800

Hakemus täyttää OKM:n kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Kirjaston tilojen toiminnallisuuden parannus. Kalusteet eivät sisälly avustukseen.

 
okm
avi