Arvon mekin ansaitsemme - kotiseutuaineistot näkyviin
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Savonlinnan kaupunginkirjaston logo
Savonlinnan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 5
57100
Kirjaston puhelin : 
044 417 4424
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@savonlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Savo
Y-tunnus : 
0166906-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Kukkonen
Puhelin : 
044 417 4420
Sähköposti : 
sanna.kukkonen@savonlinna.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on LehtoNet -verkkosivuston päivittäminen ja laajentaminen, vastaavan sivuston kokoaminen Savonlinnan seudun musiikin tekijöistä, sekä kotiseutukokoelman digitointimahdollisuuksien selvittäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittareina ovat LehtoNet -verkkosivuston ajantasaisuus sisällöllisesti ja ulkoasultaan, Savonlinnan musiikintekijöitä esittelevän sivuston valmistuminen, sekä kotiseutukokoelmasta kirjallinen raportti, jossa on ehdotus digitoitavasta aineistosta sekä suunnitelma digitoinnin aikataulusta ja kustannuksista.
 

Kuvaus : 

Hankkeeseen kuuluu kolme osiota:
- LehtoNet -verkkosivuston päivittäminen ja laajentaminen
- Vastaavan sivuston kokoaminen Savonlinnan seudun musiikin tekijöistä
- Kotiseutukokoelman digitointimahdollisuuksien selvittäminen

Kirjasto palkkaa projektityöntekijän 10 kk ajaksi. Hänen tehtävänään on a) päivittää Savonlinnan kirjailijoita esittelevä LehtoNet -sivusto, b) kerätä tietoa Savonlinnan seudun musiikin tekijöistä ja laatia vastaava musiikkiaiheinen sivusto sekä c) tehdä suunnitelma kirjaston kotiseutukokoelmien digitoinnista. Nämä osa-alueet voivat olla työn alla osittain yhtaikaa. Projektityöntekijän tukena on ohjausryhmä, joka määrittelee hankkeen suuntaviivat ja seuraa työn etenemistä.

Hankkeen ensimmäinen osio on LehtoNet -sivuston saattaminen ajan tasalle sekä sisällöltään että ulkoasultaan. Sivustolla esitellään noin kolmekymmentä nykyisen Savonlinnan alueella syntynyttä, asuvaa tai asunutta taikka muuten vaikuttavaa tai vaikuttanutta kirjailijaa. Sivusto on suurelta osin laadittu kirjaston kotiseutukokoelman perusteella. Se on valmistunut projektityönä vuonna 2001. Sen jälkeen siihen on tehty vain satunnaisia lisäyksiä.

Projektityöntekijä päivittää LehtoNetin kirjailijoiden tiedot ja täydentää sivustoa kirjailijoilla, jotka sieltä puuttuvat. LehtoNetissä on nyt vain kaunokirjailijoita, mutta sinne kootaan aineistoa myös alueen tietokirjailijoista, jolloin sivusto laajenee huomattavasti.

LehtoNet-sivuston tiedot siirretään nykyaikaiselle tallennusalustalle ja siihen liitetään linkkejä muihin verkkosivustoihin, joissa on tietoa ko. henkilöistä tai teoksista (mm. Kirjasampo ja Mikkelin kirjaston sivusto Etelä-Savon kirjailijoista.)

Hankkeen toinen osio on Savonlinnan musiikintekijöitä esittelevän sivuston laatiminen. Projektityöntekijä kartoittaa alueen säveltäjät, laulumusiikin sanoittajat sekä esiintyvät soittajat ja laulajat, yhtyeet, orkesterit, kuorot jne. Kirjaston kotiseutukokoelmassa on jonkin verran nuottijulkaisuja ja äänitteitä, mutta perusmateriaalia on koottava myös muista lähteistä. Tämän jälkeen projektityöntekijä laatii kokonaissuunnitelman sivuston sisällöstä ja hakuominaisuuksista sekä tallentaa tiedot sivustolle.

Kirjallisuus- ja musiikkiaineiston kartoittamisen ohessa saadaan tietoa teoksista, jotka puuttuvat kirjaston kotiseutukokoelmasta. Kuntaliitosten seurauksena Kotiseutukokoelma sijaitsee kolmessa paikassa: pääkirjastossa sekä Kerimäen ja Punkaharjun kirjastoissa. Osa aineistosta on luetteloimatta ja mm. Savonlinnan Oopperajuhlia käsittelevää aineistoa ei ole järjestelmällisesti kerätty. Mikäli mahdollista, kokoelman puutteita täydennetään ja hankittu aineisto luetteloidaan kirjaston tietokantaan. Täydennyshankinnat ja luettelointi tehdään kirjaston omalla rahoituksella.

Hankkeen kolmas osio on selvityksen laatiminen kotiseutukokoelman vanhimpien ja harvinaisimpien julkaisujen digitoinnista. Pääkirjaston kokoelman lisäksi on mm. Punkaharjulla ainutlaatuinen kokoelma vanhoja kuvapostikortteja ja Kerimäellä järvikalastukseen liittyvää kirjallista aineistoa.

Digitointihanke kohdistuu ensisijaisesti painettuun aineistoon. Samalla selvitetään kotiseutukokoelman ääni- ja kuvatallenteiden  digitointimahdollisuudet sekä sijoituspaikka, jonne alkuperäiset av-tallenteet kuuluvat.

Digitointia varten hanketyöntekijä kartoittaa kotiseutukokoelman julkaisujen tekijänoikeuskysymykset ja on yhteydessä Kansalliskirjastoon ja Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeeseen. Hankkeen tämän osion tuloksena on kirjallinen raportti, jossa on ehdotus digitoitavasta aineistosta sekä suunnitelma digitoinnin aikataulusta ja kustannuksista.

Digitointi toteutetaan myöhemmin erillisenä projektina. Sen tuloksena saadaan Savonlinnaan liittyvää tietoa, kaunokirjallista aineistoa ja erikoisaineistoa verkkoon kaikkien kiinnostuneiden ulottuville. Kirjasto saa lisää näkyvyyttä uuden palvelun ansiosta ja todennäköisesti myös kotiseutukokoelman paikalliskäyttö lisääntyy.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€26 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015