Asiakaspäätteet ajan tasalle
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hankasalmen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 21 (Rantakalliontie 3)
41521
Kirjaston puhelin : 
014-2671249
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hankasalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hanka
Y-tunnus : 
0174035-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Kanniainen
Puhelin : 
014-2671305
Sähköposti : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Kuvaus : 

Hankkeessa uudistetaan Hankasalmen kirjaston palvelupisteiden asiakaspäätteet vastaamaan paremmin muuttuvan mediaympäristön ja tietoyhteiskunnan tuomiin haasteisiin. Uudistamista vaativat niin pääkirjaston kuin Aseman ja Niemisjärven taajamissa sijaitsevien lähikirjastojenkin asiakaspäätteet.

Hankasalmen pääkirjaston asiakaspäätteet eivät vastaa enää asiakkaiden tietokoneisiin kohdistamia odotuksia. Aseman koulun yhteydessä sijaitsevan lähikirjaston kaksi asiakaspäätettä ovat olleet viimeiset kolme vuotta niin kovassa käytössä, että ne on vaihdettava uusiin. Niemisjärven koulun yhteydessä sijaitsevan lähikirjaston asiakaspääte on uusittava, kun kirjasto avataan uudistetuissa tiloissa syksyllä 2014. 

Hankkeessa hankitaan kahdeksan keskusyksiköllä ja näytöllä varustettua pöytätietokonetta. Lisäksi hankitaan neljä tablet-tietokonetta, joista kaksi sijoitetaan pääkirjaston asiakastiskille ja kaksi Aseman ja Niemisjärven lähikirjastojen yhteiskäyttöön. Tarvittaessa kaikki neljä tablet-tietokonetta voidaan irrottaa käytettäväksi niin koululaisvierailujen yhteydessä kuin nuorten vapaa-ajalla toteutettavissa mediakasvatusprojekteissakin. Tablet-tietokoneiden välityksellä asiakkaita opastetaan e-lehtien (ePress- ja PressDisplay -palvelujen) käyttämiseen sekä e-kirjojen lukemiseen.

Uudet laitehankinnat parantavat kirjaston tarjoamien e-aineistojen saavutettavuutta. Hankkeessa uusien laitteiden käyttöön yhdistetään käyttökoulutusta ja -opastusta, jolloin lisätään kaiken ikäisten asiakkaiden e-aineistojen tuntemusta ja sitä myötä heidän informaatio- ja verkkolukutaitojaan.

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu laitteiden käyttökuntoon saattamisesta sekä kirjaston henkilökunnan laitteisiin perehtymiseen ja käyttökoulutukseen käyttämästä työajasta. Kirjasto vastaa myös mahdollisista langattoman verkon laajentamiseen ja kehittämiseen liittyvistä kustannuksista. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankeavustuksella hankittiin Hankasalmen pääkirjaston sekä Aseman ja Niemisjärven kirjaston käyttöön viisi keskusyksiköillä ja näytöillä varustettua pöytätietokonetta asiakaskäyttöön. Lisäksi hankeavustuksella hankittiin kaksi tablet-tietokonetta kirjastopisteissä yhteisesti käytettäväksi. Tarvittaessa tablet-tietokoneita voidaan käyttää koululaisvierailujen yhteydessä ja mediakasvatusprojekteissa.

Hankasalmen kirjaston asiakkaiden käyttöön on tulossa vuoden 2015 alusta Zinio -lehtipalvelu, jonka käyttäjäkoulutuksissa hyödynnetään hankittuja tablettietokoneita. Samassa yhteydessä asiakkaille markkinoidaan myös mahdollisuutta käyttää tablet-tietokoneiden avulla ePress- ja PressDisplay -palveluja kirjaston langattomassa verkossa. Vuoden 2015 aikana Keski-kirjastojen verkkokirjastoon on tulossa käyttöön myös muita e-aineistoja, joiden lataaminen ja käyttö on hankkeen yhteydessä uudistetuilla asiakaskoneilla ja kookkailla näytöillä huomattavasti miellyttävämpää kuin vanhoilla asiakaskoneilla.

Omarahoitusosuus koostuu yhden keskusyksikön hankinnasta asiakaskäytössä olevaan tiedonhakupäätteeseen. Lisäksi hankkeen toteuttamisaikana uudistettiin pääkirjaston langaton verkko. Myös Niemisjärven uudistettuun kirjastoon hankittiin langaton verkko. Näin ollen Asiakaspäätteet ajantasalle -hankkeen yhteydessä hankittujen tablet-tietokoneiden käyttäminen on mahdollista pääkirjaston ja Aseman kirjaston lisäksi myös Niemisjärven kirjastossa.

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2015
 

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 846
Oma rahoitus yhteensä: 
€346


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Hanke on pääosin hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti, ei kuitenkaan perinteisten asiakaskoneiden hankintaan, joka katsotaan kunnan tehtäväksi. Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

Vuonna 2014 avustusta ei myönnetä tavallisiin asiakaskoneisiin. Niiden ylläpito katsotaan perustoiminnaksi, josta kunta vastaa.