Asiakaspäätteet käyttäjien tarpeisiin
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Auran kirjasto
Kirjaston osoite : 
Urpontie 2
21380
Kirjaston puhelin : 
02 48643275
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@aura.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Aura
Y-tunnus : 
0132103-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Riikka Uski
Puhelin : 
0401435701
Sähköposti : 
riikka.uski@aura.fi
Kuvaus : 

Kotitalouksien heikentynyt taloudellinen tilanne heijastuu kirjaston asiakaspäätteiden nousseena käyttöasteena. Kun oma kotikone menee epäkuntoon, ei välttämättä ole varaa korjauttaa sitä tai hankkia uutta tilalle. Kirjastossamme on asiakkaita varten kaksi pöytäkonetta ja yksi Surf-point-nettipääte. Asiakaskoneet ovat varattuja lähes kaikki aukiolotunnit ja iltapäivisin koneille jonotetaan. Koulukiinteistön yhteydessä toimiva kirjasto koetaan yhteisöllisenä paikkana, jossa voi koulun jälkeen turvallisesti viettää aikaa koneilla.

Nykypäivänä kirjaston tulee huomioida erilaisten ryhmien erilaiset toiveet ja tarpeet sekä pyrkiä kohdentamaan oikeanlaista palvelua oikealle asiakasryhmälle. Vähemmälle huomiolle voivat jäädä eri kulttuuritaustan omaavat, työttömät ja nuoret.  Nuoret viettävät aikaansa koneilla pääasiassa pelaten, mikä asettaa tietyn suoritustasovaatimuksen koneille. Hankkimalla nykyaikaiset ja tehokkaat tietokoneet haluamme niiltä osin vastata kaikkien kuntalaisten, mutta varsinkin näiden edellä mainittujen asiakasryhmien palvelutarpeisiin.

Työttömille työnhakijoille kirjasto haluaa tarjota nopeat laitteet itsenäiseen työnhakuun. Kirjaston tiloissa on järjestetty viimeisten vuosien aikana työnhakukoulutuskursseja ulkopuolisen kouluttajan toimesta ja kynnys tulla käyttämään kirjaston palveluja myös kurssin päätyttyä on madaltunut. Kirjastossamme on käytössä langaton verkko ja haluamme hankkia pöytäkoneiden lisäksi kaksi kannettavaa tietokonetta asiakirjojen laadintaan ja tiedonhakuun.

Tietokonekantaa on uusittu kierrättämällä laitteita organisaation sisällä, mutta tällä hetkellä asiakaskäytössä oleva uusinkin kone on jo useita vuosia palvellut. Vanhin aineistohakukone on kymmenen vuoden takaa. Uusimalla aineistohakukoneet asiakaspäätteiden lisäksi haluamme taata, että koneet toimivat ja asiakas voi tehdä hakuja aineistotietokannasta itsenäisesti ja omassa tahdissaan.

Pöytäkoneiden yhteyteen tarvitsemme yhden perustulostimen, joka riittää asiakkaiden tulostustarpeisiin.

Laitteiden asennustyö ostetaan tietohallintopalveluna toisesta kunnasta.

 Asiakaspäätteet                         2 x 800 = 1600

Kannettavat                                 2 x 800 = 1600

Office-lisenssit                           4 x 200 = 800

Aineistohakukoneet                    2 x 600 = 1200

Tulostin                                        1x 200 = 200

Asennustyö                               16 h á 25 = 400

Yhteensä                                          5800 euroa

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Nuoret viettävät aikaansa koneilla pääasiassa pelaten, mikä asettaa tietyn suoritustasovaatimuksen koneille. Hankimme suorituskykyisiä asiakastietokoneita, jotka koneita eniten käyttävät nuoret ottivat hyvin vastaan. Isommat ja käyttäjäystävälliset näytöt palvelevat kaikkia käyttäjäryhmiä. Hankimme myös yhden tulostimen vastaamaan asiakkaiden tulostustarpeita.

Paransimme langattoman verkon toimintavarmuutta ja kapasiteettia hankkimalla uuden tehokkaamman tukiaseman, jotta asiakkaat voivat kirjastossa sujuvasti käyttää mobiililaitteillaan wi-fiä.

Hankimme myös neljä iPadia, jotka on tarkoitus saattaa asiakkaiden käyttöön. Henkilökunta aloitti perehtymisen niiden käyttöön, mutta kouluttautumis- ja käyttöönottoprosessi ei valmistunut hankkeen loppuun mennessä.

Onnistuimme hyvin käyttäjien tarpeita tyydyttävien asiakastietokoneiden hankkimisessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Ipadien käyttötarkoituksia kartoitetaan ja mahdollisesti tehdään niihin liittyvä uusi hankehaku. IPadeja aiotaan hyödyntää ainakin SeniorSurf-tapahtumassa ja kouluyhteistyössä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 405
Oma rahoitus yhteensä: 
€105
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 800
 
okm
avi