Asiakaspäätteet käyttäjien tarpeisiin
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Auran kirjasto
Bibliotekets adress : 
Urpontie 2
21380
Bibliotekets telefonnummer : 
02 48643275
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@aura.fi
ISIL-kod : 
FI-Aura
FO-nummer : 
0132103-3
Ansvarsperson : 
Riikka Uski
Telefonnummer : 
0401435701
E-post : 
riikka.uski@aura.fi
Projektbeskrivning : 

Kotitalouksien heikentynyt taloudellinen tilanne heijastuu kirjaston asiakaspäätteiden nousseena käyttöasteena. Kun oma kotikone menee epäkuntoon, ei välttämättä ole varaa korjauttaa sitä tai hankkia uutta tilalle. Kirjastossamme on asiakkaita varten kaksi pöytäkonetta ja yksi Surf-point-nettipääte. Asiakaskoneet ovat varattuja lähes kaikki aukiolotunnit ja iltapäivisin koneille jonotetaan. Koulukiinteistön yhteydessä toimiva kirjasto koetaan yhteisöllisenä paikkana, jossa voi koulun jälkeen turvallisesti viettää aikaa koneilla.

Nykypäivänä kirjaston tulee huomioida erilaisten ryhmien erilaiset toiveet ja tarpeet sekä pyrkiä kohdentamaan oikeanlaista palvelua oikealle asiakasryhmälle. Vähemmälle huomiolle voivat jäädä eri kulttuuritaustan omaavat, työttömät ja nuoret.  Nuoret viettävät aikaansa koneilla pääasiassa pelaten, mikä asettaa tietyn suoritustasovaatimuksen koneille. Hankkimalla nykyaikaiset ja tehokkaat tietokoneet haluamme niiltä osin vastata kaikkien kuntalaisten, mutta varsinkin näiden edellä mainittujen asiakasryhmien palvelutarpeisiin.

Työttömille työnhakijoille kirjasto haluaa tarjota nopeat laitteet itsenäiseen työnhakuun. Kirjaston tiloissa on järjestetty viimeisten vuosien aikana työnhakukoulutuskursseja ulkopuolisen kouluttajan toimesta ja kynnys tulla käyttämään kirjaston palveluja myös kurssin päätyttyä on madaltunut. Kirjastossamme on käytössä langaton verkko ja haluamme hankkia pöytäkoneiden lisäksi kaksi kannettavaa tietokonetta asiakirjojen laadintaan ja tiedonhakuun.

Tietokonekantaa on uusittu kierrättämällä laitteita organisaation sisällä, mutta tällä hetkellä asiakaskäytössä oleva uusinkin kone on jo useita vuosia palvellut. Vanhin aineistohakukone on kymmenen vuoden takaa. Uusimalla aineistohakukoneet asiakaspäätteiden lisäksi haluamme taata, että koneet toimivat ja asiakas voi tehdä hakuja aineistotietokannasta itsenäisesti ja omassa tahdissaan.

Pöytäkoneiden yhteyteen tarvitsemme yhden perustulostimen, joka riittää asiakkaiden tulostustarpeisiin.

Laitteiden asennustyö ostetaan tietohallintopalveluna toisesta kunnasta.

 Asiakaspäätteet                         2 x 800 = 1600

Kannettavat                                 2 x 800 = 1600

Office-lisenssit                           4 x 200 = 800

Aineistohakukoneet                    2 x 600 = 1200

Tulostin                                        1x 200 = 200

Asennustyö                               16 h á 25 = 400

Yhteensä                                          5800 euroa

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Nuoret viettävät aikaansa koneilla pääasiassa pelaten, mikä asettaa tietyn suoritustasovaatimuksen koneille. Hankimme suorituskykyisiä asiakastietokoneita, jotka koneita eniten käyttävät nuoret ottivat hyvin vastaan. Isommat ja käyttäjäystävälliset näytöt palvelevat kaikkia käyttäjäryhmiä. Hankimme myös yhden tulostimen vastaamaan asiakkaiden tulostustarpeita.

Paransimme langattoman verkon toimintavarmuutta ja kapasiteettia hankkimalla uuden tehokkaamman tukiaseman, jotta asiakkaat voivat kirjastossa sujuvasti käyttää mobiililaitteillaan wi-fiä.

Hankimme myös neljä iPadia, jotka on tarkoitus saattaa asiakkaiden käyttöön. Henkilökunta aloitti perehtymisen niiden käyttöön, mutta kouluttautumis- ja käyttöönottoprosessi ei valmistunut hankkeen loppuun mennessä.

Onnistuimme hyvin käyttäjien tarpeita tyydyttävien asiakastietokoneiden hankkimisessa.

Fortsatta åtgärder: 

Ipadien käyttötarkoituksia kartoitetaan ja mahdollisesti tehdään niihin liittyvä uusi hankehaku. IPadeja aiotaan hyödyntää ainakin SeniorSurf-tapahtumassa ja kouluyhteistyössä.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 800
Egen finansiering: 
€0
Budget sammanlagt: 
€5 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 405
Egen finansiering: 
€105
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 800