Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa
År 2011 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12, PL 157
70101
Bibliotekets telefonnummer : 
017-182314
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kuopio.fi
FO-nummer : 
0171450-7
Ansvarsperson : 
Päivi Savinainen
Telefonnummer : 
017-182360
E-post : 
paivi.savinainen@kuopio.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa ja eväiden antaminen asiakaspalvelun kehittämistyöhön.

Hankkeen avulla järjestetään koulutuspäiviä asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä Pohjois-Savon kirjastoille. Kutakin koulusta pyritään järjestämään kaksi samansisältöistä tilaisuutta, jolloin vuorotyössä työskentelevä kirjastojen henkilökunta pääsisi mahdollisimman laajasti osallistumaan.

Hankkeen aikana tiedostetaan, jaetaan ja voidaan ottaa käyttöön hyviä asiakaspalvelukäytäntöjä. Jakamisessa käytetään sosiaalisen median työkaluja. Hyvät käytännöt kerätään raporttiin "työkalupakiksi" Pohjois-Savon kirjastoille.

Projektet börjar : 
12/10/2011
Projektet avslutas : 
29/11/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€1 550
Budget sammanlagt: 
€6 550
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500