Asiakasta on kuultu
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pirkkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Suupantori 2
33960
Kirjaston puhelin : 
03 56524646
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pirkkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pirkka
Y-tunnus : 
0152084-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Saramäki
Puhelin : 
03 56524637
Sähköposti : 
eija.saramaki@pirkkala.fi
Kuvaus : 

Pirkkalan kunnan Toivion alueen asukkailta tuli keväällä 2014 adressi, jossa oli 130 allekirjoitusta. Toivomuksena oli, että Toivion koululla sijaitseva uusi kirjasto/moni-toimitila olisi auki myös iltaisin ja lauantaisin nykyisen päiväaukiolon lisäksi. Kirjasto-toimen vastaus oli, että tämä on mahdollista vain omatoimikirjaston muodossa. Kunta on voimakkaasti kasvava, mutta siitä huolimatta kirjasto ei ole saanut uusia vakansseja kymmeneen vuoteen.

Toivion alueella asuu etupäässä nuoria lapsiperheitä, jotka ovat ahkeria kirjaston asiakkaita. Kirjaston aineisto on suurimmaksi osaksi lasten- ja nuorten aineistoa, joka pitäisi saada tehokkaampaan käyttöön. Lainaukset ovat olleet noin 17 000-20000 vuodessa. Tilaltaan kirjasto/monitoimitila on viihtyisä ja sopii muodoltaan hyvin omatoimikirjastoksi.

Pirkkalan kunta on arvioinut omatoimikirjaston perustamishinnaksi tähän tilaan 20000 euroa. Haettava avustus käytettäisiin lainaus/palautusautomaatin, kulun-valvontalaitteiston ja kameravalvonnan hankintaan. Kunta hoitaa talotekniikkaan liittyvät asiat, kuten sähkölukitukset. Henkilöstön extrapanostusta tarvitaan käyttöönotossa ja alkuvaiheen opastuksissa.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Toivion koulu
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toivion omatoimikirjasto avattiin lauantaina 26.9.2015. Toimipiste on avoinna joka viikonpäivä klo 10-20 eli 70 tuntia viikossa, tätä ennen vain 10 tuntia. Kirjasto piti avata jo toukokuussa, mutta verkko- ja palomuuriongelmien takia hanke lykkääntyi syksyyn. Aktiiviasiakkailta on pyydetty apua aikuisten lehtien ja kirjojen valintaan, koska kirjastossa on ollut ennestään vain lasten ja nuorten aineistoa. Ovien aukeamisissa on ollut jonkin verran ongelmia mm. windows-päivityksen jälkeen. Asiaa tarkkaillaan koko ajan. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tähän lisäpalveluun.

Hankeavustus on käytetty lainaus/palautusautomaatin, kulunvalvontasysteemin ja kameravalvontajärjestelmän hankintaan. Rfid-tekniikkaa ei otettu käyttöön, minkä johdosta hankkeen budjetti alitettiin. Omarahoitusosuudeksi jäivät asennustyöt, sip2-rajapinnan hankinta automaatille sekä sähkölukkojen asennus. Henkilökunnan työpanokselle ei ole laskettu hintaa. Ensimmäisenä viikonloppuna yksi virkailija oli opastamassa päivällä, muutoin ovella on pääkirjaston puhelinnumero, jonne voi tarvittaessa soittaa ja kertoa ongelmista.

Jatkotoimenpiteet: 

Toivion aukioloajat pysytetään tässä laajuudessa myös joulun aikaan. Mietitään myös konseptin mahdollista laajennusta muihin toimipisteisiin. Toivion kirjastoautopysäkki, joka on hankittu ostopalveluna Tampereen kaupunginkirjastolta, lakkautetaan vuoden lopussa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
02/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 688
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 688
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000