Asiakastietokoneet ajan tasalle
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Loimaan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
(Kauppalankatu 17) PL 30
32201
Bibliotekets telefonnummer : 
02 761 1220
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@loimaa.fi
ISIL-kod : 
FI-LOIM
FO-nummer : 
1927453-8
Ansvarsperson : 
Katri Lepomäki
Telefonnummer : 
02 761 1222
E-post : 
katri.lepomaki@loimaa.fi
Projektbeskrivning : 

Loimaan kaupunginkirjaston tiloja uudistetaan ja tarkoituksena on muokata tiloja kokoelmakeskeisyydestä asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Tilojen uudelleenjärjestelyllä saadaan asiakkaille lisää tilaa opiskeluun ja työntekoon sekä viihtymiseen kirjastossa.

Pääkirjastossa asiakkaiden käytössä olevat tietokoneet on tarkoitus siirtää nykyisestä rauhattomasta ja ahtaasta eteistilasta lukusalin yhteyteen. Lasten- ja nuortenosastolle on suunnitteilla tietotori, josta löytyy tietokoneet ja mukavat oleskelutilat sekä nuorten lehdet. Tarkoituksena on saada nuoret viihtymään kirjastossa ja löytämään tila, jossa viettää vapaa-aikaa.

Kirjaston tehtävä on tarjota kaikille tasa-arvoinen pääsy tietoon. Yhteiskunnassa, jossa työpaikat, etujen hakeminen ja ajantasaisin tieto löytyvät verkosta, on myös oltava paikka, jossa kaikki pääsevät ilmaiseksi Internetiin.  Erityisesti tämä korostuu lähikirjastojen asiakkaiden kohdalla, joilla on pitkä matka palveluiden äärelle.

Kirjastojen asiakaskäytössä tällä hetkellä olevat tietokoneet eivät enää pysty vastaamaan asiakkaiden tietoteknisiin tarpeisiin, esimerkiksi verkkopankkiasiointi ei kaikilla koneilla onnistu. Kaupungin nykyisessä haastavassa taloustilanteessa uusien koneiden hankkiminen ei ole mahdollista.

Haemme avustusta Loimaan kaupunginkirjaston asiakastietokoneiden uusimiseen. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta sekä tietokoneiden asennustyöstä.

Haettava rahoitus:

Pääkirjasto:
6 x keskusyksikkö        2400€
6 x näyttö, hiiri, näppäimistö  900€

Hirvikoski:
4 x keskusyksikkö        1600€
4 x näyttö, hiiri, näppäimistö    600€

Alastaro:
2 x keskusyksikkö        800€    
2 x näyttö, hiiri, näppäimistö    300€

Mellilä:    
2 x keskusyksikkö        800€
2 x näyttö, hiiri, näppäimistö    300€

YHTEENSÄ 7700€

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Asiakaskoneet ajan tasalle -hankkeen avulla uusittiin Loimaan kaupunginkirjaston toimipisteiden asiakastietokoneet.

Hankkeen ansiosta kirjaston asiakkailla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää tietotekniikkaa ja osallistua tietoyhteiskuntaan. Tämän lisäksi kirjaston asiakaskoneiden tietoturva ja käyttömukavuus ovat parantuneet merkittävästi. Uusitut asiakaskoneet ovat myös mahdollistaneet uudenlaisia palveluita. Loimaan pääkirjasto järjesti Seniorsurf -tapahtuman lokakuussa 2014. Tapahtuman suuren suosion myötä pääkirjastolla on alettu järjestää tietokoneopastusta, jossa asiakkaita opastetaan tietokoneiden ja mobiililaitteiden peruskäytössä.

Loimaan pääkirjaston asiakaskoneiden uudelleensijoitus lehtisaliin ei toteutunut. Asiakkaat arvostavat lehtisalia hiljaisena lukutilana, jota asiakaspäätteiden läheisyys olisi väistämättä häirinnyt. Aikuisten käyttöön tarkoitetut asiakaspäätteet sijaitsevat entisellä paikallaan, mutta pöytien ja sermien uudelleensijoittelulla on pyritty rauhoittamaan tilaa mahdollisuuksien mukaan.

Loimaan pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston tietotori on otettu onnistuneesti käyttöön. Lasten- ja nuortenosaston tietokoneiden määrää lisättiin yhdellä, mikä on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, sillä ne ovat jatkuvassa käytössä. Lapsille ja nuorille on tilan uudelleenjärjestelyillä luotu lisää oleskelutilaa ja pöytäryhmiä. Nyt samasta tilasta löytyvät tietokoneiden lisäksi lasten ja nuorten tietokirjat, lehdet, lautapelit ja av-aineisto.

Myös lähikirjastoissa on tehty tilojen uudelleenjärjestelyä. Kaiken kaikkiaan niin kirjastotilat ja kuin asiakaspäätteetkin vastaavat aiempaa paremmin tämän hetken vaatimuksia.

Jotta hanke olisi toteutunut madollisimman tehokkaasti, olisi yhden työntekijän työpanos kannattanut keskittää määräajaksi hankkeeseen. Nyt hanke toteutettiin muiden työtehtävien ohella.

Fortsatta åtgärder: 

Asiakaskoneet ajan tasalle -hankkeen tietokoneet ovat eri asiakasryhmien aktiivisessa käytössä. Tänä vuonna Seniorsurf -tapahtuma on tarkoitus järjestää uudelleen Loimaan pääkirjastolla, ja laajentaa tapahtumaa myös lähikirjastoihin. Uudet asiakaskoneet mahdollistavat muidenkin tapahtumien, koulutusten ja työpajojen järjestämisen. Mahdollisuus tietokoneopastukseen tarjotaan myös tulevaisuudessa. Uusien tietokoneiden avulla tietotekniikan muutoksiin ja uusiin sovellutuksiin on mahdollista reagoida ripeästi.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 700
Egen finansiering: 
€2 200
Budget sammanlagt: 
€9 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 000
Egen finansiering: 
€3 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
39kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
46henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
47henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2014.