Asiakastietokoneiden päivitys nykyaikaa vastaaviksi
Vuoden 2011 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Punkaharjun kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tehtaantie 5
58500
Kirjaston puhelin : 
044 417 5473
Kirjaston sähköposti : 
punkaharjunkirjasto@savonlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Puha
Y-tunnus : 
0166332-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Soile Kokkonen, kirjastotoimenjohtaja
Puhelin : 
044 417 5472
Sähköposti : 
soile.kokkonen@savonlinna.fi
Kuvaus : 

Punkaharjun kirjastossa on asiakkaiden käytössä viisi asiakastietokonetta. Näistä tietokoneista kaksi on tulemassa käyttöikänsä päähän. Niitä ei myöskään enää käytetä kuin oikeastaan pakon edessä, koska ne ovat hitaita, ohjelmistoiltaan vanhanaikaisia ja helposti jumittuvia. Kolme muuta asiakastietokonetta sen sijaan ovat ahkerassa käytössä ja näille koneille syntyy ajoittain jopa ruuhkaakin kun ihmiset haluavat päästä hoitamaan asioitaan niiden välityksellä.

Haemme ELY-keskukselta tukea näiden kahden huonokuntoisen tietokoneen korvaamiseen uusilla asiakastietokoneilla. Asiakastyytyväisyys on tärkeä osa kirjastojen laadunvalvontaa ja yksi osa tätä tyytyväisyyttä ovat toimivat tietokoneet ja internetyhteydet. Vaikka nykyään melkein jokaisessa perheessa ja taloudessa on oma tietokone, niin sen hankkiminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, esimerkiksi työttömillä ja pienituloisilla eläkeläisillä. Tietokoneiden tärkeys korostuu jatkuvasti, kun monet palvelut kuten pankki- ja matkustuspalvelut siirtyvät yhä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin internetissä. Tällöin on tärkeätä, että ihmisillä on mahdollisuus päästä hoitamaan asioitaan julkisissa paikoissa, joissa tietokoneita voi käyttää, erityisesti juuri kirjastoissa. Kirjaston tietokoneiden käyttö ei ole tärkeätä pelkästään kuntalaisille vaan myös kuntaan saapuville vierailla, kuten kesäasukkaille, joille ei ole ehkä mahdollisuuksia tai mielenkiintoa viritellä tietokoneita mökeilleen. Kirjastossa he voivat piipahtaa muun asioinnin ohessa maksamassa laskujaan pankkipalveluiden kautta, varata matkalippuja, tarkastaa sähköpostejaan.

Haemme 2000 euron tukea kahden tietokoneen hankkimiseen. Omarahoitusosuutemme koostuu näiden tietokoneiden asentamiseen liittyvistä kuluista.

Asiakastietokoneiden uusiminen on osa kirjaston mukana pysymistä nykyajassa ja ennenkaikkea asiakastyytyväisyyttä. Tieto tietokoneenkäyttömahdollisuuksista ja toimivista yhteyksistä voi myös houkutella kirjastoihin niitä ihmisryhmiä, jotka eivät tavallisesti käytä kirjaston palveluita. Tavoitteenamme on toimiva kirjasto, jossa tietokoneet ovat ajantasaisia ja asiakkaat voivat hoitaa asioitaan sujuvasti toimivilla työvälineillä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Uudet asiakastietokoneet on otettu käyttöön onnistuneesti. Asiakkaat pitävät siitä, että on mahdollisuus täyttää muun muassa lomakkeita entistä paremmin ja internetissä tapahtuva asiointi on muutenkin nopeampaa kuin entisillä, vanhoilla koneilla. Kaikkea rahaa ei saatu käytettyä, koska samaan aikaan täällä on käynnissä kuntaliitostoimenpiteet, joiden käytännön työt syövät kirjaston henkilökunnan aikaa ja resursseja.

Jatkotoimenpiteet: 

Tarkoitus on uudistaa asiakaskoneet tarpeen tullen. Lisäksi mietimme olisiko mahdollista hankkia skanneri asiakkaiden käyttöön, koska sitäkin välillä kysytään. Erityisesti paikkakunnalle saapuvat kesäasukkaat kaipaavat näitä palveluita, koska kaikki eivät tuo omia koneitaan mukana lomalle.

Aloituspäivämäärä : 
31/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 300
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 900
 
okm
avi