Asiakastyötiloja ja vertaisohjaajia Lappeenrannan maakuntakirjastoon
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heli Pukki
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05-6162341
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea@potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Rakentaa kirjastoon erilaisia työskentelytiloja:

1. Tarjotaan hiljaisia työpisteitä opiskeluun tai muuhun työskentelyyn. Tilassa voi käyttää omaa tai kirjaston kannettavaa tietokonetta tai tablettia langattoman verkon avulla.

2. Makerspace-tilassa voi tutustua 3D-skannaukseen ja -tulostukseen ohjaajan avulla.

3. Erillisessä studiotilassa voi varata käyttöönsä sähkökitaran tai sähköpianon ja tehdä musiikkidemoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

3D-opastuskertojen lukumäärä. Studiotilan käyttömäärä

Kuvaus : 

Lappeenrannan maakuntakirjastorakennus valmistui 1974. Rakennuksessa ei ole tehty peruskorjausta ja tilat ovat jotakuinkin alkuperäisessä käytössä. Loppuvuodesta 2015 musiikkiosasto muuttaa pois ahtaiksi käyneistä tiloistaan ja saa käyttöönsä enemmän neliöitä, avaruutta ja valoa. Vanhan musiikkiosastotilan haluamme muokata Urban Office –tyyppiseksi asiakkaitten työskentely- ja opiskelutilaksi. Tilan varustelu mahdollistaa myös makerspace-tyyppisen uuden tekniikan kokeilemisen. Tila on kirjaston sisääntulokerroksessa helposti saavutettavissa. Työskentelytilassa tarjotaan hiljaisia työpisteitä opiskeluun tai muuhun työskentelyyn. Tilassa voi käyttää omaa tai kirjaston kannettavaa tietokonetta tai tablettia langattoman verkon avulla. Tarjolla on myös itsepalvelukopiointi- ja tulostusmahdollisuus. Makerspace-tilassa voi tutustua 3D-skannaukseen ja -tulostukseen ohjaajan avulla. Erillisessä studiotilassa voi varata käyttöönsä sähkökitaran tai sähköpianon ja tehdä musiikkidemoja. Kokous- tai ryhmätyötilassa on käytössä nykyaikaista kokoustekniikkaa. Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka suunnittelee tilojen varustelun, hankkii laitteet sekä työskentelee opastamassa asiakkaita laitteiden käytössä. Työntekijä rekrytoi ja kouluttaa vertaisohjaajia opastamaan ainakin senioriasiakkaita tietoteknisissä asioissa. Asiakastyötilojen varustelu: - itsepalveluna toimiva asiakastulostin/kopiokone/kortilla toimiva 2000 € - 3D-tulostin 3000 € - 3D-skanneri 3000 € - 2 kannettavaa tietokonetta 2x600=1200 € - skanneri 200 € - dataprojektori 800 € - valkotaulu 500 € - sähkökitara 800 € - sähköpiano 1500 € - kitaravahvistin 500 € - studiomonitori 200 € - mikrofoni 150 € - studiokuulokkeet 150 € - midikoskettimisto 150 € - Popfiltteri 50 € - miksauspöytä 1000 € - ohjelmistot demojen tekemiseen 500 € - kokouskuulokkeet 4 x 50 = 200 € - kokouspuhelin 300 € - web-kamera 100 € - mikrofonillisia kuulokkeita 6 x 50 = 300 € laitteet yhteensä 16 600 e Työntekijän palkkakulut: Palkkakustannusten lisien laskennassa käytetyt kertoimet: - sivukulut 31 % - lomarahat 5 % - lomakorvauksen laskeminen: varsinainen kk palkka/20,83 x omapäivien lukumäärä Hanketyöntekijän palkkakustannus 12 kk - kuukausipalkka 2100 €, sivukuluineen 2888 € - 12 kuukauden palkka 25 200 €, sivukuluineen 34662 € Omat kustannukset: projektin ohjaus - palvelujohtaja 1pv/kk o kuukausipalkka 3600 €, palkka sivukuluineen 4951 €/kk jolloin päiväpalkka on 165 € o palkkakustannus yhteensä 1980 € - suunnittelija (atk) o kuukausipalkka 2600 € , palkka sivukuluinen 3576 €, jolloin päiväpalkka on 119 € o palkkakustannus yhteensä, työpäiviä kuusi, 715 € projektin hallinnointi - palvelupäällikkö o kuukausipalkka 2800 €, palkka sivukuluineen 3851 €, jolloin päiväpalkka on 128 € o palkkakustannus yhteensä, työpäivä kolme, 385 € Oman henkilökunnan palkkakustannus hankkeen koulutuksiin ja asiakasopastuksiin osallistumisesta - laskennallinen kuukausipalkka 2000 €, sivukuluineen 2751 € - laskennallinen aika 3 kk, - laskennallinen kolmen kuukauden palkkakustannus sivukuluineen 8253 € Tarvikkeet - 3D-tulostimen tulostuslanka o á 2 kpl värejä: musta, valkoinen, punainen, sininen, keltainen, vihreä, lila o á 35 €, yhteensä 490 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lappeenrannan kaupungin tietohallinto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Asiakastyötiloja ja vertaisohjaajia Lappeenrannan maakuntakirjastoon

Asiakastyötiloja ja vertaisohjaajia –hankesuunnitelmassa ideoitiin Urban Office –tyyppisiä tiloja asiakkaitten työskentely- ja opiskelutilaksi. Lisäksi haluttiin hankkia ja tarjota asiakkaiden käyttöön ja kokeiltavaksi uutta teknologiaa makerspace-tyyppiseen tilaan hanketyöntekijän opastuksella.

TOIMENPITEET

Hankeavustuksella palkattiin työntekijä ajalle 9.1. – 30.6.2017. Hän suunnitteli ja toteutti musiikkistudion hankinnat. Musiikkiosaston yhteydessä olevaan entiseen työhuoneeseen hankittiin tietokone, miksauspöytä ja midikoskettimisto, sähkökitara ja vahvistin, studiomonitori, mikrofoni, kuulokkeet sekä ohjelmistot demojen tekemiseen. Huone maalattiin, sinne lisättiin akustoivia levyjä ja hankittiin muutamia kalusteita. Hanketyöntekijä ja kirjastovirkailija perehtyivät laitteiden käyttöön.

Musiikkiosaston yhteydessä olevaan toiseen entiseen työhuoneeseen hankittiin sähköpiano. Myös tämä huone maalattiin ja varustettiin akustoivilla levyillä. Asiakkaat voivat varata pianohuonetta ilmaiseksi käyttöönsä.

Kirjaston digipajaan hankittiin 3D-tulostin. Ennen hankintaa saimme konsulttiapua Lappeenrannan tekniseltä yliopistolta. Kun laite oli saapunut, asiantuntija yliopistolta kävi opastamassa käyttöönotossa. Hanketyöntekijä ja muutama vakituiseen henkilökuntaan kuuluva on perehtynyt laitteeseen ja on opastanut kiinnostuneita sen käytössä. Keväällä 2017 hanketyöntekijä järjesti kaksi avointa työpajaa, jossa laitetta esiteltiin pienille ryhmille. Myös kirjaston vertaisopastajat on perehdytetty laitteen toimintaan.

Marraskuussa ostettiin 3DBearilta lapsille suunnattu työpaja ja 3D-maailmaa valaiseva luento asiakkaille.

Musiikkistudion ja 3D-tulostuksen käyttösääntöjä muovattaessa konsultoitiin muutamia kirjastoja, joissa on ollut pitempään vastaavat laitteet käytössä.

Vapaaehtoiset vertaisopastajat aloittivat asiakasopastukset keväällä 2016. Heidän työnsä on saanut asiakkailta hyvää palautetta. Vuonna 2017 seitsemälle opastajalle kertyi yhteensä 127 älylaitteiden yksilöllistä opastuskertaa.

Kokoontumis- ja kokoustilojen tekninen varustelu täytyi jättää pois hankkeesta rahoituksen riittämättömyyden takia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana koulutettiin kirjaston henkilökuntaa uuden tekniikan käyttöön. Kirjaston vertaisopastajille esiteltiin 3D-tulostimen toimintaa ja mahdollisuuksia. Valitettavasti heistä kukaan ei ollut kiinnostunut toimimaan 3D-tulostuksen asiakasopastajana.

Vertaisopastajat ovat kuluvan vuoden aikana aktivoituneet miettimään paikallisten järjestöjen kanssa mahdollisuutta saada aikaan toiminnan laajenemista ja jatkuvuutta. Pitäisi voida palvella myös niitä asiakkaita, jotka eivät pääse kursseille tai kirjastoon. Monet ongelmat ovat myös sellaisia (verkko-ongelmat, tulostusongelmat), että niitä ei voi ratkoa etänä. Digiyhteiskunnan vaatimien taitojen saaminen kaikkien ulottuville vaatisi suurempaa panostusta ja jonkun, joka koordinoisi toimintaa päätoimisesti.

Hankkeen aikana verkostoitumista muiden kirjastojen kanssa tapahtui jonkun verran, kun tutustuimme eri kirjastoissa jo toimivaan 3D-tulostukseen ja demopajoihin ja niiden toimintaperiaatteisiin. Verkostoitumista tapahtui myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston suuntaan ja Tiedekirjaston henkilökunta kävi tutustumassakin 3D-tulostukseen.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Uusien toimintojen käyttöönotto on ollut hidasta. Markkinointi ei ole onnistunut tai tavoittanut oikeita kohderyhmiä, vaikka paikallisissa lehdissä onkin ollut uusista toiminnoista useita juttuja. Tulevan kevään aikana järjestetään koululaisille robotiikka- ja 3D-paja, jossa lapset saavat testata tulostinta. Ehkä käyttö pienin askelin lisääntyy. Pääkirjastolle on myös suunniteltu nuorten räppipajaa, jossa musiikkistudiota voisi hyödyntää.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 262
Oma rahoitus yhteensä: 
€11 823
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 085
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€27 822
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 822
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
13henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
75kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
108henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016. Avustusta ei myönnetä soittimien hankintaan.

 
okm
avi