Audiomatkoja - lainattavien paikallistarinoiden audio-arkisto Sauvon kirjastoon
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sauvon kirjasto
Kirjaston osoite : 
Vintterintie 6
21570
Kirjaston puhelin : 
02 4744 131
Kirjaston sähköposti : 
sauvo.kirjasto@sauvo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sauvo
Y-tunnus : 
903821-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Inkinen
Puhelin : 
050 5948914
Sähköposti : 
paivi.inkinen@sauvo.fi
Kuvaus : 

Rahoitusta haetaan:

Sauvon kirjastossa toteutettavan, hankkeen pilotti-tallenteena toimivan audio-opastus äänitteen valmistamiseen.

Kuulokkeiden kautta tuleva opastus johdattaa kuuntelijansa omatoimiselle kiertokävelylle, audiomatkalle Sauvon kirjastotaloon, sen ympäristöön ja historiaan. Audiomatka tarkastelee kirjastomiljöötä uudesta näkökulmasta, Sauvon asukkailta kerättyjen paikkasidonnaisten muistojen ja tarinoiden siivittämänä. Rinta rinnan kulkijan kanssa tallustavat kirjastotalon nykyisyys ja menneisyys.

Pilotti-tallenteen toteuttamisen lisäksi haemme rahoitusta audiomatka-hankkeen edelleen kehittämiseen ja toimintamallien suunnitteluun yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hankkeen laajempana tavoitteena on tehdä yhteistyötä erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa (Koulu, päiväkoti, palvelutalo jne.) ja sitä kautta koota kirjastolle Audiomatka-arkisto, kokoelma paikallisia ja paikallisesta muistiperinnöstä ammentavia kiertokävelyitä. Audio-opasteet ovat MP3-soittimineen lainattavissa kirjastosta. Audiona tulevien opastusten kautta paikallista ympäristöä tehdään ymmärrettäväksi kuulokuvin, erilaisten ja eri ikäisten sauvolaisten perspektiiveistä. Kävelyt saattavat viedä kuuntelijansa ekaluokkalaisen johdolla koulumatkalle tai tehdä kävelyretken ikääntyvän henkilön nuoruuden maisemiin ja muistoihin. Kiertokävelyissä audionauha koetaan fyysisesti niissä ympäristöissä, joista nauhoitetut tarinat ja ajatukset ammentavat. Paikallisten instituutioiden lisäksi audiomatkoja voitaisiin suunnitella ja toteuttaa myös kirjastolla järjestettävissä audiomatka-kerhoissa, jotka olisivat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille asukkaille.

Toimivien metodien ja toimintamallien löydyttyä hankekonsepti on helposti kierrätettävissä ja sovellettavissa muiden paikkakuntien kirjastojen käyttöön.

Taustaa:

Kirjasto ei ole vain paikka, jossa tietoa ja tarinoita tallennetaan, mutta myös kehto uusien innovatiivisten ideoiden, tiedon ja tarinoiden, synnyttämiseen. Kirjaston merkitys kulttuurillisina keskuksina korostuu erityisesti pienillä paikkakunnilla. Palveluiden ja kulttuuritarjonnan ollessa rajoittunutta tulee maaseutukirjastojen aktiivisesti kehittää (avain)asemaansa paikallista kulttuuri-identiteettiä tukevina ja asukkaita monimuotoisesti, myös toiminnallisesti, yhteen kokoavina tahoina.

Sauvon kunta on osallistunut kahtena vuotena Varsinais-Suomen näyttämö- ja esitystaiteen verkosto Framil ry:n Kylämatka hankkeeseen. Kylämatka hanke on yhteisöllinen projekti, jossa paikallisten asukkaiden kertomista tarinoista työstetään yleisöille avoin esitys yhteisöteatterillisin keinoin. Näihin kokemuksiin ja kyläläisten äärimmäisen positiiviseen palautteeseen pohjautuen, on käynyt hyvin selvästi ilmi ihmisten tarve kuulla ja jakaa tarinoita ja kokemuksia omasta kotiseudustaan. Audiomatka-projektimme  ammentaakin juuri tästä tarpeesta. Se lähtee paikallisten halusta tallentaa muistiperintöä, syventää tuntemustaan omaan kotiympäristöönsä ja sitä kautta vahvistaa paikallista identiteettiä. 

Kirjaston rooli tässä hankkeessa on keskeinen. Se tähtää kirjaston kehittämiseen pienen yhteisön kulttuurillisena keskuksena tarjoten uudenlaista, ympäristönsä ja sen asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa kehitettyä palvelua. Audiomatka-arkiston luominen pyrkii karistamaan fakkiintuneita ajattelumalleja korostaen kirjaston asiakkaan roolia ennen kaikkea aktiivisena (sisällön)tuottajana ja osallistujana.

Toimintasuunnitelma:

Pilottitallenne (kevät-kesä 2013):

Audiomatka-arkiston pilottitallenteena toteutetaan audiokävely, jonka keskiössä on kirjasto ja sen historia itsessään. Viimeisin Sauvossa toteutettu Kylämatka-hanke keräsi tarinoita kirjastotalon menneisyydestä Sauvon osuusmeijerinä ja se esitettiin paikkasidonnaisena promenadiesityksenä elo-syyskuussa 2012. Arkiston ensimmäinen kiertokävelytallenne käyttää osin jo kerättyjä tarinoita yhdistäen niitä uusin haastatteluin saatuun materiaaliin.

Kirjastotalon vaiheisiin sukeltava kiertokävely vie kuuntelijan turvallisen oppaan johdolla matkalle kirjaston ympäristöön. Oppaan ääni kehottaa kulkijaa kääntymään milloin oikealle, milloin vasemmalle, kurkistamaan kulmien taakse. Se varoittaa ohi kulkevista autoista tai pyytää poimimaan tietyn kirjan hyllystä ja avaamaan sivulta 176.  Äänite maalailee kulkijan taivaltamaa ympäristöä kuulokuvin ja tarinankerronnan keinoin. Faktatietojen lomassa sukelletaan varhaiseen aamuun 1936, jolloin ensimmäiset kyläläiset saapuivat maitolaiturille tonkkineen jne. Audiokävelyn keskeinen sisältö ja fokus, aivan kuin muistelijoiden kertomissa tarinoissakin, on henkilökohtaisesta kokemuksesta ammentavat muistot, ihmisen kokoiset tarinat. Se osa paikallishistoriaa ja muistiperintöä, joka aivan liian harvoin jää historian kirjoihin ja kansiin.

Pilottiäänite valmistetaan keväällä 2013. Sen työvaiheet jakautuvat kolmeen vaiheeseen:

-          materiaalin keräys (muisteluiltojen ja yksityishaastattelujen järjestäminen)

-          käsikirjoituksen, äänimaailman ja reitin työstö

-          äänittäminen ja editointi. Audiokävelyiden taltioiminen ”lainattavaan” muotoon.

Kiertokävely ”avataan” yleisölle kirjaston kesäkauden alussa, jolloin se toimii myös välineenä turisteille ja kesäasukkaille tutustua Sauvon kirjastoon, sen ympäristöön ja historiaan.

Pilottitallenne tullaan toteuttamaan kiinteässä yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa niin tarinoiden keruun kuin itse äänityksen nauhoittamisen osalta. Tavoitteena on käyttää paikallisia henkilöitä kuunnelman ääninäyttelijöinä.

Audiomatka-hankkeen kehittäminen (kesä-syksy 1013):

Hankkeen tavoitteena on kehittää audio-matka-arkisto formaattia kierrätettävään, eri paikkakunnille, yhteisöille ja kohderyhmille sovellettavaan muotoon.

Suunnittelu ja kehitystyö:

-          Yhteistyötahojen valinta ja tarpeiden kartoitus

-          Palvelumuotoilu ja eri kohderyhmien kanssa työskentelemiseen vaadittavien metodien ja toimintamallien kehittely. Konkreettisten aikataulujen ja toteutussuunnitelmien laatiminen yhdessä tahojen kanssa. (ensisijaisena kohderyhmänä ikääntyvät ihmiset ja palvelutalon asukkaat)

-          Audio-arkiston käyttäjäystävällisyyden kehittäminen palvelumuotona (lainattavuus, taltiointi)  

Työryhmä:

Hanketta koordinoi Sauvon kirjastonjohtaja Päivi Inkinen ja sen taiteellisesta toteutuksesta vastaa teatteritaiteen maisteri, ohjaaja ja teatteripedagogi Venla Luoma. Äänisuunnittelun ja audiotyöskentelyn toteuttavat Anttoni Alho ja Juha Luoma. hankkeen kehittämisjaksolla (Kesä 2013) ohjaajan assistenttina toimii kulttuurintuottaja Elli Lehikoinen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sauvon koulukeskus, Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Audiomatka- hanke tuotti Sauvon kirjastoon Sauvon kirjastotalon historiasta kertovan asiakkaille lainattavan kuunneltavan audiomatkan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeella oli paikallishistoriallista merkitystä sekä kirjaston toiminnan kannalta eri sidosryhmiä aktivoivaa ja yhteistoiminnallisuutta lisäävää merkitystä.

Jatkotoimenpiteet: 

Vastaavanlaisia paikallishistoriaan liittyviä tallenteita ja/tai audiomatkoja pyritään tekemään jatkossakin. Suunnitelmissa on tallentaa sauvolaisten sotien aikaista kirjeenvaihtoa ja tuottaa niistä draamallinen kokonaisuus ja tallenne saatujen kokemusten pohjalta.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/09/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€19 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 450
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 900

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
30kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
250henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013