Aukioloajat laajemmiksi : Ähtärin omatoimikirjasto
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Kirjaston puhelin : 
0406737456
Kirjaston sähköposti : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ahtar
Y-tunnus : 
0184622-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ursula Laitakari
Puhelin : 
0405131283
Sähköposti : 
ursula.laitakari@ahtari.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Ähtärin kaupunginkirjaston aukioloaikoja itsepalvelutunneilla. Henkilöstöresurssimme eivät riitä miehitetyn aukioloajan laajentamiseen, joten automatisointi on varteenotettava vaihtoehto parantaaksemme kirjaston käytettävyyttä myös kesäasukkaat ja matkailijat huomioiden.

Nykyiset aukioloaikamme ovat: ma klo 14-19, ti-ke klo 12-17, to klo 12-19 ja pe klo 12-17.
Tällä hetkellä Ähtärissä toimii pääkirjaston lisäksi kirjastoauto. Lähikirjastoyksiköitä ei ole. Pääkirjastossa työskentelee kolme henkilöä. Asukaspohja Ähtärissä on yli 6000 asukasta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitetta seurataan asiakasmäärien lisääntymisellä ja omatoimiprosessien sujuvuudella.

Kuvaus : 

Teema nro 4 eli Kaikkien kirjasto

Omatoimikirjastopalvelukokonaisuuden muodostaisi kirjastotilan käytettävyys sisään- ja uloskirjautumis- ja kulunvalvontalaitteiston avulla esim. aikavälillä klo 6-22 ja omatoimiset aineiston lainaus-/ palautuspalvelut itsepalveluautomaatein maanantaista sunnuntaihin. Omatoimiseen käyttöaikaan on välittömästi sisällytettävissä myös pääsalin nettikoneiden, tietokantakoneiden ja erillisen lehtilukusalin käyttö. Rfid-portitus ja av-aineiston rfid-tarroitus on tarkoitus toteuttaa hankkeen alkuvaiheessa. Myöhemmin kartoitetaan koko aineiston rfid-tarroituksen tarvetta.

Kokonaispalvelun muodostavat lainaus- ja palautuspalvelujen ja aineiston varaus- ja noutopalvelun lisäksi tietopalvelu, muu opastus, kouluyhteistyö, maksujen vastaanotto, kopiointi- ja tulostuspalvelut, omatoimiset digitointipalvelut, erillistapahtumat sekä kirjaston tutkijanhuoneen käyttö henkilökunnan työtilojen takana. Omatoimikirjasto-mallissa ei siis voida täysin taata kaikkien kirjastopalveluiden toteutumista miehittämättömänä aukioloaikana. Käyttöönoton jälkeen kartoitetaan eri ratkaisumalleja lisäpalveluiden tarjoamiseksi myös asiakaspalveluajan ulkopuolella. Alussa keskitytään asiakkaan omatoimisen lainaus- ja palautusprosessin onnistumiseen.

Pääkirjastosta omatoimikirjasto eli siihen tarvittavat laitteet toimenpiteineen:

- 1 lainaus-/ palautusautomaatti
- 2 sisään- ja  1 uloskirjautumisyksikköä
- 1 - 3 sähköistettyä ovea (kirjastosalin pääovi, lehtisalin lasinen väliovi ja lehtisalin aulan puoleinen ovi)
- 8 -12 valvontakameraa
- kameravalvonnan tallennusyksikkö / hallintatietokone

-valvontakameroiden tallennussovellus

- videomoduuli

- mahdollinen äänijärjestelmän ohjausyksikkö

- Rfid-portti

- 2 - 3 Rfid-lukijaa

- Rfid-tunnisteita av-aineistoa varten

- 2-3 kpl kovaäänisiä

- järjestelmän asennus

- koulutukset järjestelmän käyttöön

- laitteiden ja ohjelmistojen päivityskustannukset

- mahdollinen turvapalvelun käyttöönotto kunnan kiinteistöpäivystyksen lisänä

- kaapelointi

- sähkötyöt

- mahdolliset uudet kalusteet tarvittaessa

 

Em. laitteistot toimenpiteineen tulevat kustantamaan n. 50 000 euroa. Omarahoitusosuutemme on

20 000, joten AVI:n rahoitusosuudeksi haemme siis 30 000 euroa.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Ähtärin pääkirjaston aukioloaikojen laajennus omatoimiseen kirjastokäyttöön on sisältänyt kameravalvonnan toteutuksen, lainaus-palautustoimintojen automatisoinnin, valaistuksen ajastuksen, aineiston RFID-tarroitusta, kahden ovilukijan käyttöönoton sekä neuvottelut kirjastotalon muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto sijaitsee Pirkanlinnassa, jossa on nuorisotila, musiikkiopisto, kansalaisopiston toimintoja, kahvila ja elokuvat. Kirjaston lehtilukusalia on voinut käyttää itsenäisesti eri sopimuksilla. 

Pääkirjaston tiloihin asennettiin 12 valvontakameraa ja 4 kaiutinta. Kirjaston valaistus ajastettiin omatoimikirjaston aukioloaikojen mukaan ja Pirkanlinnan aulatilojen valaistus saatettiin toimimaan liiketunnistimella. Lisäksi asennettiin turvaportit, ovilukijat ulko-oveen ja sisäoveen sekä muutettiin ovien lukituksen ohjausta. Lehtilukusalin itsenäinen käyttö liitettiin muuhun omatoimikirjaston toimintaan. Omatoimikirjasto otettiin käyttöön marraskuun alussa 2017.

Kaksi eri tavalla toimivaa ovilukijaa aiheuttivat ongelmia ja tarkempi kooditunnistus sisäoven lukijassa jäi aluksi pois. Sittemmin sisäänkirjautumisen laitteita jouduttiin vaihtamaan toimintahäiriöiden vuoksi. Helmikuun 2018 alussa järjestelmä saatiin toimintakuntoon pin-kooditunnistuksineen.

Henkilökunta panostaa jatkossakin omatoimikirjaston asiakkaiden opastukseen rekistöröitymisvaiheessa. Lainaus- ja kävijälukujen käännyttyä nousuun näitä lukuja seurataan jatkossakin erityisesti omatoimikäytön osalta ja kesäasukkaiden kirjastonkäytön osalta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ähtärinjärven Uutisnuotta 8.11.2017

Viiskunta 9.11.2017

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Omatoimikirjasto kolminkertaisti kirjaston aukioloajan 27 viikkotunnista 80 viikkotuntiin. Omatoimikirjaston asiakkaat rekisteröidään erikseen omatoimikäyttäjiksi, jolloin he saavat myös mahdollisesti puuttuvan pin-koodin lainausta ja sisäänkirjautumista varten. Asiakkaat ilmoittautuivat alusta alkaen innokkaasti omatoimikäyttäjiksi. Myös joitakin uusia asiakkaita on ilmoittautunut. Järjestelmässä ilmenneet viat, jotka estivät sisäänkirjautumisen ajoittain, aiheuttivat epävarmuutta omatoimikirjaston käyttöön totuteltaessa, kuten myös pin-koodikirjautumiskäytäntöön siirtyminen kolmen kuukautta käyttöönoton jälkeen.

Jatkotoimenpiteet: 

Henkilökunta panostaa jatkossakin omatoimikirjaston asiakkaiden opastukseen rekistöröitymisvaiheessa. Lainaus- ja kävijälukujen käännyttyä nousuun näitä lukuja seurataan jatkossakin erityisesti omatoimikäytön osalta ja kesäasukkaiden kirjastonkäytön osalta.

Lisätietoa: 

Omatoimikirjaston käyttäjiksi ilmoittautuneita asiakkaita neljän ensimmäisen käyttökuukauden aikana 441

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€50 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 311
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 311
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi