Avatar auttaa omatoimikirjastossa
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 237
53101
Ansvarsperson : 
Kirsi Puuppo
Telefonnummer : 
040 130 9167
E-post : 
kirsi.puuppo@lappeenranta.fi
Projektets målsättning: 

3D-mallinnettuun tai 360-kuvattuun virtuaalikirjastoon suunnitellaan koululaisia varten oppimistehtäviä ja aikuisia varten tietoiskuja ja vinkkejä kirjaston palveluista, esim. e-aineistojen käytöstä, aineiston löytämisestä, aineistojen sisällöistä takakansien avulla, aineiston varaamisesta jne. Lisäksi yksinkertainen pohjapiirros tai 3-ulotteinen kartta ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan kirjastossa hänen klikatessaan esim. verkkokirjastossa jotain teosta.
Liittyy teemaan 4, laatu, vaikuttavuus, innovaatiot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1. Laaditaan raportti tällä hetkellä käytettävissä olevista kirjastoille soveltuvista virtuaalitodellisuuden sovelluksista, esim. paikannussovellukset
2. Virtuaalikirjastoympäristön suunnittelutyöpajojen määrä, pajoihin osallistuneiden määrä
3. Virtuaalikirjastoa testanneiden oppilasryhmien lkm, oppilaiden lkm
4. Virtuaalikirjaston käytöstä saatu käyttäjäpalaute
5. Henkilökunnan palaute luennoista/koulutuksista

Projektbeskrivning : 

Tehdään 3D-mallinnukset tai kuvataan 360-tekniikalla Lappeenrannassa olevat kaksi omatoimikirjastoa. Molemmat kirjastot ovat suhteellisen pieniä ja sijaitsevat päiväkodin ja koulun kanssa samassa rakennuksessa.

3D-mallinnettuun tai 360-kuvattuun virtuaalikirjastoon suunnitellaan ja valmistetaan koululaisia varten oppimistehtäviä ja aikuisia varten tietoiskuja ja vinkkejä kirjaston palveluista, esim. e-aineistojen käytöstä, aineiston löytämisestä, aineistojen sisällöistä takakansien avulla, aineiston varaamisesta jne. Pohjapiirroksen tai 3-ulotteinen kartan avulla asiakas ohjataan oikeaan paikkaan kirjastossa hänen klikatessaan esim. verkkokirjastossa jotain teosta.

Kirjastoissa opetetaan kirjastonkäyttöä ja tiedonhakua. Lasten tiedonhaun opetuksessa innostavaa ja motivoivaa voisi olla virtuaalinen oppimisympäristö, jossa asioita opetettaisiin pelillistämisen avulla. Oppimistehtävät, jotka voisivat olla tiedonhaku- tai paikantamistehtäviä, löytyisivät todellisessa tai virtuaalikirjastossa seikkailemalla. Satuhahmot tai avattaret voisivat opastaa oppijoita eteenpäin. Oppimisympäristön maailma voisi olla myös vuorovaikutteinen. Yhteistyökumppanina tässä osiossa on Lahden kaupunginkirjasto, jossa on kehitetty Reality check –hankkeessa mahdollisesti muillekin kirjastoille sopiva aARre –tiedonhakupeli. Pelin soveltuvuutta eri ympäristöihin testataan hankkeessa ja yhteistyötä tehdään kirjastorakennuksissa sijaitsevien koulujen ja Saimaan Mediakeskuksen kanssa.

Lisätty informaatio voisi olla myös virtuaalinen näkymä kirjaston hyllyltä verkkokirjastoon, jossa näkyisivät esim. hyllystä puuttuvat teokset. Tässä yhteistyökumppanina on järjestelmäntoimittaja Axiell.

Virtuaalikirjastosta voitaisiin ohjata myös esim. Finnan tai Kirjasammon sisältöihin. Virtuaalisesti käytettävien kirjastopalvelujen aineistosisältöjä voisivat olla myös e-aineistojen lataaminen virtuaalihyllystä, e-lehtien lukeminen virtuaalilehtisalissa ja e-musiikin kuuntelu virtuaalimusiikkiosastolla.

Koska hankkeessa käytettäisiin virtuaalitekniikkaa, joka on uutta henkilökunnallekin, hankkeen aikana järjestettäisiin koulutusta henkilökunnalle ja asiantuntijaluentoja asiakkaille. Koulutuksen näkökulma olisi arkipäivän tietotekniikassa (ubiquitous computing) ja tekniikan käyttäjäystävällisyydessä. Oulun yliopistosta on saatavissa tämän erikoisalan asiantuntemusta. Hankkeessa ostetaan konsultaatiopalvelua virtuaalitodellisuusasiantuntijalta (Lappeenrannan Yliopisto) ja järjestetään 6 koulutustilaisuutta.
Järjestettävät koulutustilaisuudet:
- virtuaalitodellisuus: luennot ja työpajat henkilökunnalle ja asiakkaille, 4 luentoa/työpajaa
- arkipäivän tietotekniikka: luennot henkilökunnalle ja asiakkaille, 2 luentoa/työpajaa

Hankkeen toteutuksessa ja käytettävyyden testaamisessa käytettäisiin apuna kirjaston käyttäjiä, jotka ovat kiinnostuneita uudesta tekniikasta. Heitä voisi ottaa mukaan ideoimaan virtuaalisia ympäristöjä.

Samarbetspartner/s: 
Lahden kaupunginkirjasto, Korvenkylän koulu, Pontuksen koulu, Saimaan Mediakeskus, Axiell Finland Oy, Kansalliskirjaston Finna-toimisto, Kirjaston asiakasraati ja muut asiakkaat.
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€89 945
Egen finansiering: 
€27 868
Budget sammanlagt: 
€117 813
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€45 000