Avoimien ovien kirjasto
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tohmajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asemantie 35 a
82600
Kirjaston puhelin : 
040 105 4111
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohma
Y-tunnus : 
1919717-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Liisa Mäenpää
Puhelin : 
040 105 4110
Sähköposti : 
liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Kuvaus : 

Tohmajärven kunnankirjasto haluaisi olla laajemman yleisön saavutettavissa, siten että kirjastoon olisi helppo kutsua vierailijoita ja kirjasto voisi osallistua erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kirjasto on järjestänyt tiedon haun ja kirjaston käytön opetusta sekä kirjavinkkausta koululaisille ja muille asiakkaille. Kouluilla ja muissa tilaisuuksissa tapahtuvissa vinkkauksissa ja kirjaston esittelyissä olisi tarkoituksenmukaista saada lainattua myös kirjoja. Näiden toteuttaminen on ollut mahdotonta kirjaston nykyisillä av- ja atk-laitteilla.

Tavoitteena olisi koota mediakasvatuspaketti, jota voitaisiin esittää sekä kirjaston omissa tiloissa että muualla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Tarkoitusta varten hankitaan matkavalkokangas ja matkadataprojektori. Mediakasvatuspaketin kokoamisen ajaksi palkataan sijainen asiakaspalveluun kuukaudeksi. Lainaamista varten hankitaan viivakoodin lukija sekä kirjasto-ohjelmisto kannettavaan tietokoneeseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastoon hankittiin matkaprojektori ja valkokangas, joita hyödynnetään erilaisissa tilaisuuksissa. Toteutimme mm. kaksi maahanmuuttajille suunnattua tapahtumaa, joissa esittelimme kirjaston käyttöä ja aineistoja visuaalisesti projektorin avulla.

Kirjastoon palkattiin kuukauden ajaksi projektityöntekijä, joka kokosi mediakasvatuspaketin, jota voimme esitellä joko kirjastossa tai kirjaston ulkopuolella. Lisäksi hän kokosi aiheeseen liittyvän vihkosen, jota voimme jakaa asiakkaille.  Samalla henkilökunta sai hyödyllistä tietoa muuttuvasta mediamaailmasta. Asiakaspäätteiden luona on myös median käyttöön liittyvät opasteet.

Jatkotoimenpiteet: 

Eri aiheiden esittely sujuu paremmin tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joten senkin takia niitä on helpompi järjestää.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 205
Oma rahoitus yhteensä: 
€205

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
14henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti lukuunottamatta kirjasto-ohjelmiston hankintaa. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi