Avoin Apila-verstas
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 217
60101
Kirjaston puhelin : 
064162317
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Heikkilä
Puhelin : 
0447541621
Sähköposti : 
mervi.heikkila@seinajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Vähentää digitaalista syrjäytymistä ja mahdollistaa uusia innovaatioita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Apila-verstaan aukiolotunnit.
- Apila-verstaassa järjestettyihin tapahtumiin osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Avoin Apila-verstas

Tausta
Seinäjoen pääkirjasto on 60 000 asukkaan kaupungin vilkas pääkirjasto. Se sijaitsee keskeisellä paikalla ja on auki seitsemän päivää viikossa. Arkipäivisin kävijöitä on noin 1000/päivä, viikonloppuisin puolet siitä.
Apilan asiakkaat ovat tottuneet tekemään kirjastossa paljon muutakin kuin lainaamaan aineistoja. Esimerkiksi digitointipiste tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet aineistojen digitointiin ja musiikkitila Pommarissa voi sekä soittaa eri instrumentteja että tehdä elektronista musiikkia. Asiakkailta on kuitenkin tullut toiveita digikulttuuriin liittyvistä muistakin laitteista sekä työpajoista. Näihin toiveisiin pystytään vastaamaan perustamalla ns. kaupunkiverstas eli avoin Apila-verstas.

Tavoite
Avoimen Apila-verstaan tavoitteena on lisätä tasa-arvoa, mahdollistaa digikulttuuriin liittyvät innovaatiot sekä itse tekeminen ilman omia laitteita. Apila-verstaan perustamista ja toiminnan kehittämistä varten tullaan kokoamaan kehittämisryhmä, jossa on jäseninä kirjastolaisia, yhteistyöorganisaatioiden edustajia ja myös tavallisia verstaan käyttäjiä. Suunnittelu ja kehittäminen tulee olemaan erittäin asiakaslähtöistä ja osallistavaa. Verstaan yhteistyökumppanit ovat olleet mukana jo hankehakemuksen suunnittelussa.  

Toteutus
Apila-verstaan käyttöön tulee aluksi Apilan alakerrassa sijaitseva huone, johon mahtuu hyvin kolme työskentelypistettä/aihealuetta.

1) Grafiikkatyöpiste
Grafiikkatyöpiste tulee palvelemaan niin piirtämisen, 3D-mallintamisen, kuvankäsittelyn, taittamisen ja muun luovan digitaalisen tekemisen harrastajia. Laitteistona tulee todennäköisesti olemaan iMac-työasema monipuolisine ohjelmistoineen, laadukas piirtonäyttö, skanneri, suurkuvatulostin sekä tarratulostin. Kirjastossa jo oleva pinssikone täydentää työpistettä.

3) 3D-työpiste
3D-tulostus tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisten esineiden tulostukseen ja sen teknologia kehittyy nopeasti. 3D-tulostus on myös ekologista, koska sillä voidaan esim. tuottaa varaosia rikkinäisten osien tilalle, jolloin koko tuotteiden/laitteiden elinikä kasvaa. Tulostukseen on valittavissa myös biohajoavia materiaaleja. 3D-työpisteeseen tulee todennäköisesti hyvä kuluttajatason 3D-tulostin sekä 3D-skanneri. Lisäksi tarvitaan tietokone 3D-mallinnusohjelmistoineen.
 
2) Esineiden internet/ ”mikrokontrollerit”:
Hyvin pienikokoiset tietokoneet, ns. mikrokontrollerit, ovat yleistyneet viime vuosina edullisina henkilökohtaisten tietokoneiden korvaajina sekä erilaisen esineiden internetin ja koneellisen ohjaamisen ratkaisuina. Kaupallisia esimerkkejä mikrokontrollereista ovat Raspberry Pi- ja Arduino-pohjaiset laitteet. Kaupunkiverstasta voidaan hyödyntää tällaisten vaihtoehtoisten henkilökohtaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien ratkaisujen innovaatiopisteenä sekä alustana oppimiselle ja kokeilukulttuurille. Mikrokontrollerit mahdollistavat myös perusopetuksen opetussuunnitelmaan nivoutuvat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuudet, ja elektroniikkaan ja sulautettujen järjestelmien ohjelmointiin tähtäävät työpajat.

Muuta
Kaupunkiverstaassa on mahdollisuuksia myös kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden tuottaman ja julkaiseman avoimen datan käsittelyyn. Avoimella datalla tarkoitetaan konekielisesti luettavaan muotoon saatettua, käsittelemätöntä sisältöä, joka voi koostua numeroista, kirjaimista, koordinaateista tai muista informaation perusyksiköistä. Avoin data tarkoittaa yleisesti ottaen julkista, maksuttomasti käyttöön asetettua dataa, joka on luvallisesti kenen tahansa käytettävissä ja edelleen hyödynnettävissä. Avoimen datan hyödyiksi mainitaan usein läpinäkyvyyden lisääminen ja demokraattisen päätöksenteon tukeminen, osallisuuden lisääminen, käyttäjien voimaantuminen, parantuneet tai uudet palvelut, innovaatioiden lisääntyminen sekä julkisten palvelujen parantunut tehokkuus, vaikuttavuus ja niiden arviointi.

Kaupunkiverstas voi toimia oppimisympäristönä erilaisten datamuotojen käsittelyyn, sisältöjen analysointiin ja datan visualisointiin käyttäjille mielekkäillä tavoilla. Samoin kaupunkiverstas voisi rikastaa avointa dataa ja luoda parhaimmillaan jopa uutta liiketoimintaa tuomalla yhteen erilaisia avoimesta datasta kiinnostuneita toimijoita. Eräs käytännön esimerkki kaupunkiverstaaseen liittyvistä avoimen datan mahdollisuuksista on kaupungin paikkatiedon yhdistely muihin, ulkopuolisiin tietolähteisiin ja näistä mahdollisesti syntyvät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut.

Digitaalisen kulttuurin edistämiseksi kaupunkiverstaan laitteisiin tulee kuulumaan skannaava mikrofilmien lukulaite.

Yhteistyökumppanit
Verstaan yhteistyökumppaneita ovat Seinäjoen kaupungin kehittämispalvelut sekä vasta perustettu yhdistys Seinäjoki Hacklab. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa avoin työtila erilaisille elektroniikan, mekaniikan ja puutyön projekteille. Varsinaisesti Hacklabin oma työtila ei todennäköisesti tule sijaitsemaan kirjastossa, mutta yhdistys tulee olemaan mukana Apila-verstaan suunnittelussa ja kehittämisessä ja se tulee pitämään esim. avoimia työpajoja Apila-verstaassa. Seinäjoen kaupungin kehittämispalvelut tarjoaa asiantuntijaosaamistaan verstaan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen sekä auttaa markkinoinnissa.  

Aikataulu
Hanke alkaa elokuussa 2017 ja päättyy joulukuussa 2018.

Talousarvio
Laitteet ja ohjelmistot 26 000€
Palvelujen ostot (asiakasopastukset, työpajat) 5000€
markkinointi 2000€
tilan vuokra 2440€
kirjastohenkilöstön työpanos (1kk) 3075€
Yhteensä 38 515€
 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Seinäjoki Hacklab, Seinäjoen kaupungin kehittämispalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Avoin Apila-verstas

Tausta
Seinäjoen pääkirjasto on 60 000 asukkaan kaupungin vilkas pääkirjasto. Se sijaitsee keskeisellä paikalla ja on auki seitsemän päivää viikossa. Arkipäivisin kävijöitä on noin 1000/päivä, viikonloppuisin puolet siitä.
Apilan asiakkaat ovat tottuneet tekemään kirjastossa paljon muutakin kuin lainaamaan aineistoja. Esimerkiksi digitointipiste tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet aineistojen digitointiin ja musiikkitila Pommarissa voi sekä soittaa eri instrumentteja että tehdä elektronista musiikkia. Asiakkailta on kuitenkin tullut toiveita digikulttuuriin liittyvistä muistakin laitteista sekä työpajoista. Näihin toiveisiin pystytään vastaamaan perustamalla ns. kaupunkiverstas eli avoin Apila-verstas.

Tavoite
Avoimen Apila-verstaan tavoitteena on ollut lisätä tasa-arvoa, mahdollistaa digikulttuuriin liittyvät innovaatiot sekä itse tekeminen ilman omia laitteita. Apila-verstaan perustamista ja toiminnan kehittämistä varten suunniteltiin koottavaksi kehittämisryhmä, jossa on jäseninä kirjastolaisia, yhteistyöorganisaatioiden edustajia ja myös tavallisia verstaan käyttäjiä.
Hankkeen tavoitteet on kehittäjäryhmää lukuunottamatta saavutettu hyvin. Kehittäjäryhmän kokoonsaamiseksi järjestettiin asiakastilaisuus, mutta sinne tuli vain yksi kiinnostunut asiakas. Kehittäjäryhmän sijaista on päädytty kehittämään asiakkaiden palautejärjestelmää. 

Toteutus
Apila-verstaan käyttöön on tullut Apilan alakerrassa sijaitseva huone, johon mahtuu hyvin kolme työskentelypistettä/aihealuetta. 
1) Grafiikkatyöpiste
Grafiikkatyöpiste tulee palvelemaan niin piirtämisen, 3D-mallintamisen, kuvankäsittelyn, taittamisen ja muun luovan digitaalisen tekemisen harrastajia. Laitteistona tulee todennäköisesti olemaan iMac-työasema monipuolisine ohjelmistoineen, laadukas piirtonäyttö, skanneri, suurkuvatulostin sekä tarratulostin. Kirjastossa jo oleva pinssikone täydentää työpistettä.
3) 3D-työpiste
3D-tulostus tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisten esineiden tulostukseen ja sen teknologia kehittyy nopeasti. 3D-tulostus on myös ekologista, koska sillä voidaan esim. tuottaa varaosia rikkinäisten osien tilalle, jolloin koko tuotteiden/laitteiden elinikä kasvaa. Tulostukseen on valittavissa myös biohajoavia materiaaleja. 3D-työpisteeseen tulee todennäköisesti hyvä kuluttajatason 3D-tulostin sekä 3D-skanneri. Lisäksi tarvitaan tietokone 3D-mallinnusohjelmistoineen. 
  2) Esineiden internet/ ”mikrokontrollerit”:
Hyvin pienikokoiset tietokoneet, ns. mikrokontrollerit, ovat yleistyneet viime vuosina edullisina henkilökohtaisten tietokoneiden korvaajina sekä erilaisen esineiden internetin ja koneellisen ohjaamisen ratkaisuina. Kaupallisia esimerkkejä mikrokontrollereista ovat Raspberry Pi- ja Arduino-pohjaiset laitteet. Kaupunkiverstasta voidaan hyödyntää tällaisten vaihtoehtoisten henkilökohtaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien ratkaisujen innovaatiopisteenä sekä alustana oppimiselle ja kokeilukulttuurille. Mikrokontrollerit mahdollistavat myös perusopetuksen opetussuunnitelmaan nivoutuvat tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämismahdollisuudet, ja elektroniikkaan ja sulautettujen järjestelmien ohjelmointiin tähtäävät työpajat.
Nämä suunnitelmat ovat toteutuneet erittäin hyvin, lukuunottamatta 3D-skanneria. Esineiden internet -tyyppistä palvelua on tosin tuotettu toistaiseksi lähinnä työpajoissa. 
Muuta
Kaupunkiverstaassa on mahdollisuuksia myös kaupungin ja muiden julkisten toimijoiden tuottaman ja julkaiseman avoimen datan käsittelyyn. Avoimella datalla tarkoitetaan konekielisesti luettavaan muotoon saatettua, käsittelemätöntä sisältöä, joka voi koostua numeroista, kirjaimista, koordinaateista tai muista informaation perusyksiköistä. Avoin data tarkoittaa yleisesti ottaen julkista, maksuttomasti käyttöön asetettua dataa, joka on luvallisesti kenen tahansa käytettävissä ja edelleen hyödynnettävissä. Avoimen datan hyödyiksi mainitaan usein läpinäkyvyyden lisääminen ja demokraattisen päätöksenteon tukeminen, osallisuuden lisääminen, käyttäjien voimaantuminen, parantuneet tai uudet palvelut, innovaatioiden lisääntyminen sekä julkisten palvelujen parantunut tehokkuus, vaikuttavuus ja niiden arviointi.
Kaupunkiverstas voi toimia oppimisympäristönä erilaisten datamuotojen käsittelyyn, sisältöjen analysointiin ja datan visualisointiin käyttäjille mielekkäillä tavoilla. Samoin kaupunkiverstas voisi rikastaa avointa dataa ja luoda parhaimmillaan jopa uutta liiketoimintaa tuomalla yhteen erilaisia avoimesta datasta kiinnostuneita toimijoita. Eräs käytännön esimerkki kaupunkiverstaaseen liittyvistä avoimen datan mahdollisuuksista on kaupungin paikkatiedon yhdistely muihin, ulkopuolisiin tietolähteisiin ja näistä mahdollisesti syntyvät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut. Digitaalisen kulttuurin edistämiseksi kaupunkiverstaan laitteisiin tulee kuulumaan skannaava mikrofilmien lukulaite.
Koska hankeavustusta saatiin anottua vähemmän, avoimeen dataan ja skannaavaan mikrofilmien lukulaitteeseen ei ole pystytty hankkeessa panostamaan.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Apila-verstaan palvelut otettiin mukaan kirjaston yleiseen digiesitteeseen, joka tuotettiin kirjaston omilla budjettivaroilla. Paikallinen printtimedia julkaisi kirjaston tiedotteita, kun Apila-verstas avattiin. Tilan markkinointiin ja pieniksi palkinnoiksi kilpailuihin tilattiin hiirimattoja, joissa mainostetaan Apila-verstasta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 

Tavoite
Avoimen Apila-verstaan tavoitteena on lisätä tasa-arvoa, mahdollistaa digikulttuuriin liittyvät innovaatiot sekä itse tekeminen ilman omia laitteita. Tämä on toteutunut mielestämme hyvin.

Asiakkaiden käyttöön hankittiin 3D-tulostin, iMac-tietokone Adobe Creative Cloud -ohjelmistopaketilla ja piirtonäytöllä, vinyylitarraleikkuri ja lämpöprässi, asiakirjasilppuri ja laminointilaite. Kirjastossa ennestään ollut pinssikone siirrettiin tilaan asiakkaiden käyttöön.

Keväällä 2018 verstaassa järjestettiin kaksi kertaa viikossa avoin opastus, jonka aikana asiakkaat voivat tulla esittämään kysymyksiä paikalla olevalle vahtimestarille ja tutustumaan verstaaseen yleisesti. Syksyllä 2018 avoimet opastukset jatkuivat kerran viikossa. Avointen opastusten aikana vahtimestari myös opasti laitteiden käytössä.

Lapsille ja nuorille järjestettiin hankkeen aikana kahdenlaisia työpajoja: piirtorobottityöpajat pääkirjastossa ja lähikirjastoissa sekä Arduino-mikro-ohjaintyöpajat pääkirjastolla. Tulevia elektroniikkatyöpajoja ja –kerhoja varten hankittiin myös muutama Raspberry Pi –mikrotietokone sekä antureita, moottoreita ja muita komponentteja käytettäväksi Arduinojen ja Raspberryjen kanssa. Työpajat olivat osallistujille erittäin mieluisia kerätyn palautteen perusteella. Piirtorobottityöpajojen tarkoitus oli innostaa lapsia elektroniikan pariin ja rakentamaan sekä ideoimaan omia yksinkertaisia robotteja. Työpajan aikana tulleiden kommenttien perusteella lapset suunnittelivat myös uusien robottien askartelua.  Arduino-työpajoissa tutustutettiin hiukan vanhempia lapsia ja nuoria ohjelmoinnin saloihin. Kaksi työpajoista oli ohjelmoinnin perusteita ja yksi työpaja oli ns. jatkokurssi. Osa Arduino-työpajoihin osallistujista toivoi jatkoa aiheen parissa.

Apila-verstas on asiakkaiden omatoimisessa käytössä ja 3D-ajokortteja suoritetaan ja kysellään jatkuvasti. Verstas on mielestämme herättänyt kiinnostusta digitaaliseen kulttuuriin, tarjonnut mahdollisuuden sekä omatoimiseen että ohjattuun tekemiseen ja siten lisännyt myös asiakkaiden tasa-arvoa. Myös omaa henkilöstöä on koulutettu laitteiden käyttöön ja paja rikastaa kirjaston omien kerhojen sisältöjä. Esimerkiksi Soturikissat -kerhossa on käytetty Apila-verstassa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

 

Apila-verstaan laitteet pysyvät asiakkaiden käytettävissä. Kirjaston vahtimestari pitää avointa opastusta kerran viikossa. 3d-ajokorttikoulutukset jatkuvat. Hankkeen aikana koulutuksia mainostettiin etukäteen, mutta hankkeen loputtua listalle kerätään jonottajat ja kurssi järjestetään tarvittaessa.  

 Tulevaisuudessa järjestetään myös lisää kerhoja/työpajoja liittyen elektroniikkaan ja ohjelmointiin.

 

 

 

Lisätietoa: 

Vuokrat (sisäiset) eivät näy tiliraportissa. Muualta saatu avustus on asiakkaiden maksamaa tarvikemaksua. Kirjaston omavastuuosuudesta puuttuvat verstaan ohjatun aukipitämisen henkilöstökulut (noin 1 päivä/viikko/1 vahtimestari), jotka ovat huomattavasti paljon suuremmat kuin hankkeen muut ovastuuhenkilöstökulut, joista on pidetty exell-kirjanpitoa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€31 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 515
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 515
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€26 174
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 116
Muualta saatu avustus: 
€58
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
18kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
146henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
170henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi