Avoin lähikirjasto Sastamalaan
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Sastamalan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sillankorvankatu 1
38210
Bibliotekets telefonnummer : 
040 138 2040
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@sastamala.fi
ISIL-kod : 
FI-Sasta
FO-nummer : 
0144411-3
Ansvarsperson : 
Päivi Mäki-Kerttula
Telefonnummer : 
050 342 5523
E-post : 
paivi.maki-kerttula@sastamala.fi
Projektbeskrivning : 

Sastamalan kaupungissa on kuntaliitosten jälkeen pääkirjaston lisäksi kaikkiaan seitsemän lähikirjastoa ja kirjastoauto. Jotta lähikirjastojen palvelut voidaan säilyttää ja niitä myös kehittää nykyisessä taloustilanteessa, on tarvetta ottaa käyttöön nykyteknologian suomia automaatio- ja itsepalvelumahdollisuuksia. Hankkeen tarkoituksena on tehdä Äetsän lähikirjastosta nk. avoin kirjasto, jossa asiakkaat voivat asioida silloinkin, kun kirjaston henkilökuntaa ei ole paikalla. Yhden kirjaston kehittäminen avoimeksi kirjastoksi antaisi arvokasta kokemusta mahdollisesti myös muiden lähikirjastojen palveluiden kehittämisessä.

Sastamalan kaupunginkirjaston vakinaisen henkilökunnan määrä on vuoden 2013 lopulla 19,23 henkilötyövuotta (asukasluku 24 498 vuoden 2012 lopussa). Vuoden 2014 alkupuolella kirjastosta jää eläkkeelle 2,13 henkilötyövuoden verran henkilökuntaa eikä työntekijöiden palkkaamisesta eläkkeelle jäävien tilalle ole vielä varmuutta. Äetsän lähikirjastossa työskentelee tällä hetkellä kolme kokoaikaista henkilöä. Kirjasto on auki 29 tuntia viikossa (ma klo 12-19, ti-to klo 12-18 ja pe klo 12-16). Äetsän lähikirjaston kehittäminen osittain itsepalveluperiaatteella toimivaksi mahdollistaisi kirjaston aukioloajan lisäämisen arkiaamuihin ja myös viikonloppuihin. Tavoitteena olisi mahdollisesti tilanne, jossa kirjastoa voitaisiin hoitaa yhden kokoaikaisen henkilön voimin ja henkilöstön työpanosta pystyttäisiin näin suuntaamaan muihin tehtäviin.

Hankkeessa on tarkoitus muuntaa Äetsän lähikirjasto avoimeksi kirjastoksi, mikä edellyttää mm. lainaus-/palautusautomaatin, hälytinporttien ja kulunvalvontalaitteiston hankintaa sekä aineiston varustamista rfid-tarroilla. Avustusta haetaan uuden palvelukonseptin suunnitteluun, aineiston tarroitukseen, asiakasopastukseen ja lainaus-/palautusautomaatin hankintaan.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Äetsän omatoimikirjaston toteutus aloitettiin keväällä 2014 suunnittelutyöllä. Juhannuksen 2014 jälkeen selvisi, että rakennus, jossa kirjasto silloin sijaitsi, jouduttiin tyhjentämään sisäilmaongelmien vuoksi. Omatoimikirjaston suunnittelu jäi "aikalisälle" siksi aikaa, kun kirjastolle remontoitiin uudet tilat läheiseen Puuhalan monitoimikeskukseen. Remontin yhteydessä asennettiin valmiiksi kameravalvonta, murtohälytys ym. talotekniset ratkaisut. Varsinaisen omatoimikirjaston laitteiden ja asennuksen tarjoukset ja päätös hankinnasta saatiin ja tehtiin alkuvuodesta 2015. Kirjasto avattiin uusissa tiloissa 19.1.2015. Tietoliikenneratkaisujen selvittämisen pitkittyminen johti siihen, että varsinaisiin asennustöihin päästiin vasta 10.8.2015. Asennus sujui nopeasti ja joutuisasti. Omatoimikirjaston käyttö aloitettiin syyskuun 2015 alussa. Miehitetty aukiolo säilyi ennallaan 29 tunnissa mutta omatoimiaika lisää kirjaston aukioloaikaa 43 tuntia, kokonaisaukioloaika on 72 tuntia. Asiakkaat ovat ottaneet omatoimikirjaston hyvin käyttöön ja olleet todella tyytyväisiä palveluun.

Avustuksen avulla saatiin palkattua työntekijä sekä suunnittelutyöhön, RFID konvertointiin että asiakkaiden opastamiseen. Laitteista hankerahalla maksettiin lainausautomaatti, RFID-lukijat, RFID tarrat ja SIP2 rajapinnat automaatille sekä sisäänkirjastumisyksikölle.Sastamalan kaupunginkirjaston investointirahoilla kustannettiin loput omatoimikirjaston hankinnat.

Fortsatta åtgärder: 

Sastamalassa suunnitellaan muihinkin lähikirjastoihin omatoimikirjaston käyttöönottoa, seuraavana Kiikoisten kirjasto, jolle rakennetaan uudet tilat Toukolan koulun yhteyteen.

Projektet börjar : 
01/08/2014
Projektet avslutas : 
30/11/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 200
Egen finansiering: 
€50 000
Budget sammanlagt: 
€74 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€30 144
Egen finansiering: 
€10 144
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014