Beckerin Perilliset II
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Beckerin Perilliset hankkeeseen suunniteltu logo, oikeudet Kangasniemen kirjasto
Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2 (Kankaistentie 5)
51200
Kirjaston puhelin : 
040 - 523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0 164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjo Hämäläinen
Puhelin : 
0400-692404
Sähköposti : 
marjo.hamalainen@kangasniemi.fi
Kuvaus : 

Hanke jatkaa Beckerin Perilliset I –hanketta, jolla luotiin Kangasniemen kuntaan Kulttuuridiplomi-käytäntö. Kulttuuridiplomi toimii samalla periaatteella kuin Lukudiplomi, mutta kirjojen lisäksi diplomiin on kerätty koko kulttuurin kirjo mahdollisimman kattavasti.

 

Beckerin Perilliset II-hanke kartoittaa kohdennetusti Kangasniemen kulttuurikohteet ja –tapahtumat. Kulttuuritarjonnan kartoitus ja koonti antavat kokonaiskuvan Kulttuuridiplomin suorittajalle kangasniemeläisestä kulttuuriperinnöstä. Yhteenvedossa esitellään kuvin ja tekstein eri kohteet ja tapahtumat. Hankkeessa huomioidaan menneet kulttuurin kannalta merkittävät tapahtumat ja henkilöt unohtamatta tämän päivän kotiseudun kulttuuritarjontaa. Yhteenveto edesauttaa Kulttuuridiplomin suorittamista ja sen avulla Kulttuuridiplomin suorittaja tutustuu kotiseutunsa kulttuuriin ja voi valita itseä kiinnostavat kohteet ja tapahtumat monien joukosta. Hanke sisältää kulttuurikohteiden esittelyt projektihenkilön johtamana tietyille kohderyhmille (Kangasniemen Toimintakeskuksen väki, tietyt koululaisryhmät). Kulttuuridiplomin suorittaminen ja kulttuurikohteiden esittelyt tuovat Kangasniemen kirjastolle näkyvyyttä sekä lisää asiakaskuntaa omien kuntalaisten lisäksi myös kuntarajojen ulkopuolelta (mm. kesäasukkaat).

 

Hanke mahdollistaa Becker-seminaarin järjestämisen Kangasniemellä Reinhold von Beckerin kunniaksi. Kirjasto vaalii tällä tavoin yhden suomalaisen merkkihenkilön säilymistä ihmisten muistissa. Syntyjään kangasniemeläinen Reinhold von Becker on syystä tai toisesta jäänyt muiden suomalaisten kulttuurivaikuttajien varjoon. Kalevalan esi-isä ja suomen kirjakielen suuri uudistaja ansaitsee oman, vuosittaisen häntä kunnioittavan tapahtuman. Ensimmäinen seminaari painottuu kielen merkitykseen ja murteiden vaikutukseen kirjakielessä. Keskustelijoiksi seminaariin kutsutaan erityisesti murteen pohjalta tunnetuiksi tulleita suomalaisia kirjailijoita, taiteilijoita tai muusikkoja.

Seminaari järjestetään syksy / talviaikaan, joka on tapahtumien suhteen hiljaista aikaa Kangasniemellä.

Aiemmat hankkeet: 

Beckerin Perilliset I 2010 - 2011

Kangasniemen kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tausta-aineiston Kangasniemen kulttuurikohteista. (Liite 1) "Virtuaalinen muistomerkkikierros" eli Powerpoint-esitys edellisen materiaalin pohjalta.(Liite 2) Rakkaavella kielestä -seminaarin ohjelma (Liite 3) Tiivistelmä seminaarin alustuksesta (Liite 4)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Kangasniemen kulttuurikohteet ja –tapahtumat. Hankkeen aikana kuvasimme olemassa olevat merkittävät kulttuurikohteemme ja keräsimme niihin liittyvän tausta-aineiston. (Liite 1) Valokuvien ja keräämämme tietojen pohjalta kokosimme Powerpoint –esityksen, jonka avulla voimme pitää ”virtuaalisia” muistomerkkikierroksia mm. oppilasryhmille. Virtuaalisia muistomerkkikierroksia pidimme yhden. (Liite 2) Tausta-aineiston avulla voimme pitää myös erilaisille kohderyhmille muistomerkkikierroksia tai räätälöityjä kulttuurikohteidenne esittelykierroksia, joka tukee olemassa olevan kulttuuridiplomin suorittamista. Aineisto on nyt koottu siten, että jokainen kokonaisuus on omana tiedostonaan. Tulemme työstämään aineiston vielä yksiin kansiin, niin että sen manuaalinen käyttö helpottuu. Hankkeen aikana järjestimme yhden opastetun hautausmaakierroksen, jossa painopisteenä olivat Kangasniemen seurakunnan historia ja merkittävien kulttuurihenkilöidemme haudat sekä hautausmaalle sijoitetut muistomerkit. Järjestimme myös opastetun muistomerkkikierroksen, joka tehtiin kävellen Kangasniemen keskustan alueella. Siihen sisältyi Anni Swanin puistoalue, vanha hautausmaa sekä Pirtin puisto – niiden historia ja osa niistä muistomerkeistä, jotka ko. alueella sijaitsivat. Kulttuuritapahtumia kirjasto tuo esille kunnan tapahtumakalenterin kautta. Tapahtumakalenteri on kirjastolla esillä ja Kangasniemellä järjestettävistä tapahtumista haemme asiakkaillemme lisätietoa tarpeen mukaan. Hankkeen aikana järjestimme myös Becker perilliset – hankkeen päätösseminaarin Rakkaavella kielestä 12.10.2013. (Liite 3) Seminaarin alusti lukion äidinkielen lehtori Antti-Jussi Kuutti. Alustuksessaan hän käsitteli Reinhold von Beckerin merkitystä suomenkielen kehittäjänä, sekä murteiden merkitystä suomenkielessä. (Liite 4) Vierailevina esiintyjinä olivat toimittaja, kirjailija Aino Suhola, runoilija Merja Toppi sekä muusikko Pauli Hanhiniemi. Jokainen käsitteli ensimmäisessä puheenvuorossaan suhdettaan kieleen, johdattelevan kysymyksen ”Rakastatko kieltä?” -näkökulmasta. Väliajan jälkeen jokainen tulkitsi omia tekstejään. Tilaisuus järjestettiin Kangasniemen kunnantalon Kangasniemi-salissa, johon mahtuu 195 henkilöä. Paikalla oli 150 innostunutta kuulijaa, eli tilaisuus oli todellinen menestys. Saamamme palautteen pohjalta voimme todeta, että tilaisuudesta jokainen löysi jotakin. Osalla kuulijoista oli jo etukäteen oma suosikki, mutta moni tunsi saaneensa tilaisuudesta myös täysin uudenlaista ajateltavaa. Seminaarin järjestämiseen osallistui myös Harrastajateatteri Ilona, joka vastasi tilaisuuden järjestyksenvalvonnasta sekä väliaikakahvituksesta. Hankkeen aikana Kangasniemen kirjastolla on ollut mahdollisuus vahvistaa asemaansa kulttuuriperinnön säilyttäjänä. Lisäksi kirjastomme on voinut toteuttaa erilaisia tilaisuuksia huolimatta siitä, että kirjastomme tämänhetkiset siirtotilat ovat tilaisuuksien järjestämiseen liian pienet ja ahtaat. Kirjastomme on aina ollut aktiivinen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjä ja osallistuja, ja on hienoa, että saamme kirjastollemme edelleen näkyvyyttä tämäntyyppisellä toiminnalla.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana kokoamamme materiaalin avulla voimme tulevaisuudessa järjestää muistomerkkikierroksia joko kävellen tai virtuaalisesti kohderyhmästä riippuen. Kirjaston jalkautuminen eri asiakasryhmien luokse on erittäin tärkeää. Näin voimme tehdä kirjastotyötä näkyväksi muuallakin kuin verkossa. Lisäksi olemme aktiivisesti tuomassa esille oman paikkakuntamme kulttuurihistoriaa. Tapahtumien järjestämisestä saimme jälleen arvokasta kokemusta. Yhteistyön tekeminen eri järjestöjen ja yritysten kanssa on varsinkin pienellä paikkakunnalla erityisen tärkeää. Voidaksemme järjestää tapahtumia, paikallinen verkostoituminen on erittäin tärkeää. Tahtotilamme on pysyä aktiivisena, eri asiakasryhmät monipuolisesti huomioivana ja läsnä olevana kirjastona. Kulttuuridiplomia voi suorittaa kunnassamme edelleen. Jatkossa kulttuuridiplomia tarjotaan myös ohjatusti tietyille ”kummiluokille”, jolloin luokka opettajan johdolla yhteistyössä kirjaston kanssa kokoaa diplomia ohjatusti. Kummiluokkien kanssa voimme hyödyntää tämän projektin aikana tuotettua materiaalia.

Lisätietoa: 

Muualta saatu avustus käsittää lipputulot sekä paikallisen yrityksen maksaman osuuden esiintyjäpalkkiosta.

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€17 584
Oma rahoitus yhteensä: 
€904
Muualta saatu avustus: 
€1 680

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
196henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi