Biisinikkareiden demobileet
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tornion kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Torikatu 2
95400
Kirjaston puhelin : 
050-5971568
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tornio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Torni
Y-tunnus : 
0193524-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Peltonen
Puhelin : 
040-7013954
Sähköposti : 
tarja.peltonen@tornio.fi
Kuvaus : 

  

”Biisinikkareiden demobileet” –hankkeessa luodaan konsepti "Demobileet" -tapahtumalle, joka tullaan toteuttamaan joka toinen vuosi vapaaehtoistoimintaan perustuen.

Hankkeessa toteutetaan musiikkiesitysten säveltämisen ja sanoittamisen työpaja nuorille ensimmäistä ”Demobileet” –tapahtumaa varten, jossa nuoret esittävät omia ”biisejään”. Hankkeessa toteutetaan työpajoja, joissa tullaan myös vinkkaamaan kirjastojen aineistoja monikäyttöisesti mm. musiikkiesityksen luomisen apuna. Hankkeessa pyritään siis saamaan nuoret, jotka perinteisesti ovat vaarassa pudota kirjastonkäytön ulkopuolelle, löytämään kirjastojen valikoimat ja palvelut sekä kirjallisuuden että musiikkiaineiston osalta ja tuodaan julki Tornion pääkirjaston mahdollisuuksia nuorille erilaisten musiikkitoimintojen foorumina esim. nuorten musiikkiesityksille ja musiikkitallenteiden kuuntelulle (omat tallenteet osaksi kirjaston kokoelmia).

Biisinikkareiden demobileet” -hankkeessa tehdään yhteistyötä Tornion kaupungin yläkoulujen (oppilaat ja opettajat), kaupungin nuorisotoimen, toisen asteen oppilaitoksen (Lappian pop- ja jazzosasto), Peräpohjolan opisto (nuorisotyönohjaajat)  ja paikallisen musiikkiyhdistyksen (Putaan musiikkitukiyhdistys r.y.) kanssa.

Hanke toimii tulevan yhteistyön koordinaatiohankkeena ja siinä luodaan konsepti käsikirjoitukseksi toiminnan pysyvälle toteuttamiselle, jolloin esim. toisen asteen oppilaitoksen opiskelijat voidaan valjastaa hankkeeseen vetämään työpajoja tulevaisuudessa. Hankkeen näkyvyyden lisäämiseksi luodaan verkkoyhteisöjä, jonka avulla tiedotusta lisätään. Jatkohankkeena voidaan ajatella esim. kuvaamataidon liittämistä mukaan esimerkiksi levyjen kansitaiteen muotoilemiseksi. 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tornion kaupungin nuorisotoimi

Ammattiopisto Lappia

Aiemmat hankkeet: 

aiheeseen ei liity aiempia hankkeita.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Biisinikkareiden Demobile-hanke on toiminut koordinaatiohankkeena tulevan yhteistyön luomiseksi, jotta samanlaista toimintaa voitaisiin toteuttaa jatkossakin. Hanke toteutettiin vuosien 2012 ja 2013 aikana yhteistyössä Tornion kaupungin Adapteri-hankkeen kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli järjestää paikallisille, nuorille musiikinharrastajille työpajoja sanoituksesta ja sävellyksestä, kirjastojen tiloja ja aineistoja hyödyntäen ja vinkaten. Samalla tavoitteena oli saada lisää nuoria kirjastonkäyttäjiä.

Hankkeen osa-aikaisena työntekijänä oli Sonja Leppänen. Hankkeeseen kirjastosta työpanoksen antoivat kirjaston musiikki- ja nuortenosaston virkailijat Anne Tanner ja Irmeli Luokkala.
Ensimmäinen toimintaosuus järjestettiin lokakuussa 2012 kaupunginkirjastossa musiikki-illan muodossa. Hankkeen aloitustapahtumassa oli noin 100 osallistujaa. Musiikki-illan jälkeen järjestettiin rap-musiikin työpajoja ammattilais-räppärin ohjaamana. Rap-pajoissa oli kussakin kymmenen eri osallistujaa.

Alkuvuodesta 2013 järjestettiin puoliakustinen musiikki-ilta. Tässä illassa esiintyi viisi paikallista kokoonpanoa. Illan jälkeen selvitettiin mitkä bändeistä lähtisivät äänitysstudiolle. Muutama kuukausi musiikki-illan jälkeen tehtiin kappaleiden sävellys- ja sanoitustyötä. Jokaisen yhtyeen täytyi saada ainakin yksi oma kappale valmiiksi studiolle menoa varten. Bändeille järjestettiin harjoituksia ja ohjausta studioon menoa varten. He saivat apua, ohjeita ja vinkkejä omien kappaleiden tekoon.

Työpajoihin tai muuhun hankkeen toimintaan osallistuneet nuoret saivat mahdollisuuden päästä äänittämään omaa demoa Pop & Jazz konservatorio Lappian äänistysstudiolle. Jokainen äänitti yhden oman kappaleen musiikiteknologia-opiskelijan johdolla. Kokoelmalevyn nimeksi tuli Demotus. Bändeistä otettiin myös promokuvat valokuvausstudiolla. Promokuvat, bändien tiedot ja kappaleiden tiedot tulivat levykansiin, jotka painettiin paikallisessa kopiointifirmassa.
Levynjulkistamistilaisuus ja hankkeen päätöstapahtuma pidettiin nuorisotalolla. Tapahtumassa esiintyivät Demotus-levylle osallistuneet nuoret ja oululainen räp/funk/hiphop yhtye Funksons. Hanke sai paljon huomiota paikallismediassa.

Hankkeen aikana oli tärkeää, että kaikki tapahtumat ja materiaalit, kuten julisteet, taltioitiin, tallennettiin ja säilytettiin.  Siksi esimerkiksi kaikki tapahtumat ja toiminnan vaiheet kuvattiin. Demotus- hankkeen aikana hankittiinkin kirjastolle uusi digi-kamera, josta on ollut jo nyt hyötyä myös jatkoprojektissa eli nuorten tila-hankkeessa.

Levynjulistamispäivänä kaupunginkirjaston näyteikkunalle koottiin näyttely hankkeesta. Näyttelyssä olivat esillä bändien promokuvat, bändien tiedot ja esittelut sekä kuvia hankkeen toimintavuodelta.  Lisäksi koko hanke koottiin kuvakirjaksi, joka on lainattavana Tornion kirjastosta sekä laitettu Meri-Lapin kirjastojen Lasmarkki-kotiseututietokantaan ja Tornio kotiseutukokoelmaan . Demotus myös osin tuotteistettiin, kirjastoon hankittiin demotus-logolla mm. hiirimattoja. Tietysti tärkeä hankkeen tuote on Demotus-levy.

alla joitakin esimerkkilinkkejä Demotuksen tiedottamisesta
myös Ammattiopiston Lappian kautta vaikkapa googlettamalla pääset mukaviin nettisivustoihin, joissa hankkeemme on esillä

http://lappi.menoinfo.fi/tornio/musiikki/musiikkia-nuorilta-nuorille/315580

http://kirjastossatapahtuu.blogspot.fi/2012/10/biisinikkareiden-demobileet-brojekti.html

http://adapteritornio.blogspot.fi/2012/11/demotusta-kirjastolla.html

Lapin maakuntakirjasto -sivulta linkki alla; pääset katsomaan Peltosen Tarjan marraskuussa 2013 esittämää PechaKuchaa Demotus-hankkeesta

http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=a1fe8a06-959a-4bfc-85ea-2c182b54065c

Projektista tiedotettiin säännöllisesti sekä kirjaston että nuorisotoimen sivustoilla.
Myös Facebook ja Twitter olivat käytössä. Paikallisiin tiedotusvälineisiin tehtiin buffeja ja otettiin yhteyttä.
Tiedotusvälineet: Pohjolan Sanomat, Merilapin Helmi, Kemi-Tornio kaupunkilehti, LounaisLappi ja Radio Perämeri sekä Haparanda Bladet.

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

1.yhteistyö on parantunut ja lisääntynyt Tornion nuorisotoimen ja oppilaitosten kanssa
2. osa mukana olleista nuorista on mukana myös jatkoprojektissa
3. Tornion kirjaston on saanut myönteistä julkisuutta; nuorille suunnattu toiminta onnistui ja oli näyttävästi esillä mm. tiedotusvälineissä
4. hankkeen onnistuminen antoi potkua jatkohankkeelle : Nuoret oman tilansa suunnittelijoina ja toteuttajina
5. mukana olleet nuoret olivat projektiin tyytyväisiä; he pääsivät tekemään sitä mitä halusivat
6. nukkuvasta nuortenosastosta tuli projektin aikana kuhiseva muurahaispesä
7. henkilökunnan on ollut mietittävä minkälaista toimintaa ja palveluja kirjaston tulisi /olisi viisasta tarjota nuorille

 

Jatkotoimenpiteet: 

Nuoret oman tilansa suunnittelijoina ja toteuttajina hanke 2013-2014.
Tornion musa- ja nuortenosasto tuunataan nuorten omaksi tilaksi. Tila on nuorten suunnittelema ja toteuttama nuorten ehdoilla. Kirjasto haluaa tarjota tilaan mediakasvatuksen tilan, siksi tilaan hankitaan uutta kalustoa ja uusia av-laitteita. Tilaan tulee myös pieni esiintymisstage, joka on ollut nuorten toiveena. Demotuksen avulla saatuja hyviä yhteistyökuvioita kehitetään uuden hankkeen aikana. Myös tässä hankkeessa toimitaan yhteistyössä koulujen, oppilaitosten ja nuorisotoimen kanssa.

Lisätietoa: 

 

 

 

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 288
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 788
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
60henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
450henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 500

Hanke on alan tavoitteiden mukainen aktivoidessaan nuoria kirjaston palvelujen käyttöön.

 
okm
avi