Bittivirrassa kirjastoon! Interaktiivinen tekniikka luo virtuaalisen kylän, yhdistäen kirjaston, koulun, päivä - ja seniorikodin
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto - Entressen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3605
02070
Kirjaston puhelin : 
0981653776
Kirjaston sähköposti : 
Kirjasto.Entresse@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Hankerahoitusta hakeva Entressen kirjasto on uuden ajan monikulttuurinen kirjasto ja alueen asukkaiden yhteinen olohuone. Kirjasto on profiloitunut lapsiin, nuoriin ja maahanmuuttajiin. Alueella on paljon syrjäytymisvaarassa eläviä lapsia ja nuoria, jotka lähes asuvat kirjastolla. Alueella on myös 12 koulua joiden kanssa kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä. Lisäksi senioritoiminta on vilkasta. Ikäihmisille opetetaan tietokoneen, i-padin, i-phonen, kännykän sekä digitointilaitteiden käyttöä. Lapsille ja nuorille on jo paljon toimintamuotoja.

Tulevaisuudessa Entressen kirjasto haluaa tehostaa yhteistyötään hankkimalla etäyhteystekniikkaa, minkä avulla pystytään kommunikoimaan alueen kouluihin sekä päivä- ja vanhainkoteihin, joissa on jo kyseiset tekniset valmiudet. Tavoitteena on virtuaalinen kylä, yhteinen taitojen ja tietojen tori. Entresse on tapahtumakirjasto, jolloin etätekniikan avulla saadaan monipuolinen ohjelmatarjonta ja keskustelutilaisuudet levitetyksi kirjaston seinien ulkopuolelle kustannustehokkaasti. Entressen kirjasto on luonteva  paikka tällaiselle vuorovaikutukselle. Bittivirrassa kirjastoon! on moniammatillisesti ja monikulttuurisesti keski-Espoon alueita ja sukupolvia yhdistävä hanke.

Hankkeen päätarkoitus on saada kirjastoon asianmukaiset laitteet ja päästä niiden avulla tuottamaan sisältöjä päiväkoti- ja kouluikäisille sekä vanhuksille. Hankkeessa mukana olevien Keski-Espoon alueella toimivien koulujen, päiväkotien ja palvelutalon lisäksi vain kirjastosta puuttuu etäneuvottelutekniikka.

Tietotekniikkaan perehtyneet opettajat luokkineen  tuottavat kirjastolle Power Point- esintyksinä, Notebook- esityksinä ja animaatioina opetusmateriaaleja satutunteja, kirjavinkkauksia ja tiedonhaun opastuksia varten. Esimerkiksi Netlibris-kirjallisuuspiiritoimintaan otetaan mukaan myös aikuisten opinto- tai harrastepiirejä. Oppilaat voisivat toimia asiantuntijoina monissa projekteissa ja siten Each one teach one- menetelmää käyttäen kaikilla olisi tärkeä rooli yhteisöllisessä oppimisessa. Oppilaiden tuottamat materiaalit tulevat esille kirjaston tiloihin jolloin elinikäinen oppiminen ja opiskelun ilo siirtyisi myös koulujen ulkopuolelle.

Etäyhteyksien avulla kirjaston asiantuntijat yhdessä koulujen kanssa välittävät satutunteja, tieto- ja kirjallisuusohjelmia myös alueen palvelutalon ja päiväkodin asukkaille.

Pilottikouluksi on valittu innovatiivinen ja kokeileva Koulumestarin koulu (www.koulumestari.fi) jolla on jo entuudestaan useampi yhteistyökumppani mm. päiväkoteja ja vanhusten palvelutalo asianmukaisella tekniikalla varustettuna. Koulumestarin koulun yhteydessä toimiva oppimiskeskus Innokas! ohjaa ja innostaa opettajia teknologia-, yrittäjyys-, luovuus- ja innovatiivisuuskasvatuksen pariin.

Innokas toimii innovatiivisuuden ja teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksen yhteistyöfoorumina. Oppimiskeskus Innokas tarjoaa koulutusta ja asiantuntijayhteyksiä kouluille ja tilat koulutusten järjestämiseen. Oppimiskeskus innokkaan vastuuopettaja Minna Kukkonen aloittaa animaatiokerhon vetämisen kirjaston nuorille, 9-15-vuotiaille lapsille, jotka viettävät vapaa-aikansa kirjastolla pelaillen ja hengaillen. Lähes puolet heistä on maahanmuuttajataustaisia lapsia. Hankkeen merkittävä tavoite on myös syrjäytymisen ehkäisy. Luomalla mielenkiintoista ja hauskaa toimintaa, lapset saadaan kenties kiinnostumaan kirjallisuudesta uudestaan. Mielekäs tekeminen vahvistaa itsetuntoa ja vähentää myös kirjastossa häiriköintiä.

Hankkeessa ostetaan asiantuntija-apua kirjastoammattilaisten ja opettajien kouluttamiseen ja käytännön työpajojen vetämiseen ja toteuttamiseen. Hanke palkkaa työntekijän, joka työskentelee koululaisten ja kirjastolla viihtyvien lasten kanssa 1 pv/vko.

Aikataulu: Kevät 2012:

Materiaalihankinnat, koulutukset kirjaston henkilökunnalle(smart-koulutusta, koulutusta videoneuvottelutekniikasta, -ohjelmasta, videoiden tekemisestä ym) kouluyhteistyön toteutuksen suunnittelu, kouluyhteistyön ulkopuolelta tulevien nuorten ja lasten animaatiokerhon toteutuksen suunnittelu ja kouluttajien palkkaaminen

Elokuusta 2012 maaliskuulle 2013

Kouluyhteistyön toteuttaminen pilottikoulujen kanssa. Animaatio- ja sarjakuvatyöpajoja koululaisille, kirjastoammattilaisille ja animaatiokerholaisille Etäyhteydet käyttöön koulujen, päiväkotien ja seniorikodin kanssa

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pääyhteistyökumppani on Koulumestarin koulu ja sen yhteydessä toimiva oppimiskeskus Innokas! Koulun omat yhteistyökumppanit, päivä- ja seniiorikoti tulevat hankkeeseen myös mukaan.

Työryhmään kuuluvat Entressen kirjaston kouluyhteistyöstä vastaava erikoiskirjastonhoitaja ja aluelastenkirjastonhoitaja Pirkko Ilmanen, vararehtori Tiina Korhonen sekä Oppimiskeskus Innokaan opettaja Minna Kukkonen

Aiemmat hankkeet: 

Ei ole aiempia vastaavia hankkeita.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen yhteinen blogi koulun Finnable-hankkeen kanssa: http://oppimisverkotvesille.wordpress.com/

OPH-julkaisu: https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1645/?q=c35e337c9cce849833b0a1508e2b9a8c

 

http://www.youtube.com/watch?v=j2zL62xMu4c Koostevideo syksy 2012

http://www.youtube.com/watch?v=uMS4SlR9Aek Koostevideo kevät 2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=G3KILZkhmXs Kirjavinkkaus ruotsalaisuuden päiväksi

http://www.youtube.com/watch?v=tBe2gEnlDdg Nukketeatteri Myyrän seitsemäs taivas

http://www.kirjastokaista.fi/myyr_ja_joulu/ Nukketeatteri Myyrä ja joulu

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankeraportti

 

 

Bittivirrassa kirjastoon!

Interaktiivinen tekniikka luo virtuaalikylän, yhdistäen kirjaston, koulun, päivä- ja seniorikodin

 

Koulun ja kirjaston välinen yhteistyöhanke on ollut hedelmällinen. Suuren koulun oppilaat ovat tulleet hyvin tutuiksi ja yhdessä tekeminen oli vilkkaimmillaan viikoittaista. On lämmittävää, kun kirjastonhoitajana muistaa suurimman osan lasten nimistä ja projektin aikana oppi tuntemaan niin lapset kuin opettajat paljon paremmin kuin normaalissa kouluyhteistyössä. Lapset olivat koko hankkeen ajan tasavertaisia toimijoita aikuisten kanssa. He jopa kouluttivat kirjaston, päiväkodin ja vanhainkodin henkilökuntaa SMARTBoardin käyttämisessä.

Projektirahoituksella olemme saaneet ostettua sellaisia lasten tapahtumia kirjastolle, mihin muutoin ei olisi ollut resursseja. Tapahtumat on yleensä etälähetetty koululle, päiväkodille ja vanhainkodille, joten niiden säteilyvaikutus on ollut suuri ja tapahtuma itsessään kustannustehokas.

 

Tällaiset moniammatilliset ja yhteisölliset projektit liimaavat ihmisiä yhteen ja auttavat verkostoitumaan. Projektin tuottamaa hyvää saamme nauttia vielä pitkään tämän raportin jälkeenkin. Uusia alkuja on syntymässä ja kehittymässä. Yhteistyössä on vitaalista voimaa!

Hankkeen yhteinen blogi koulun Finnable-hankkeen kanssa: http://oppimisverkotvesille.wordpress.com/

OPH-julkaisu: https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1645/?q=c35e337c9cce849833b0a1508e2b9a8c

 

http://www.youtube.com/watch?v=j2zL62xMu4c Koostevideo syksy 2012

http://www.youtube.com/watch?v=uMS4SlR9Aek Koostevideo kevät 2013

 

http://www.youtube.com/watch?v=G3KILZkhmXs Kirjavinkkaus ruotsalaisuuden päiväksi

http://www.youtube.com/watch?v=tBe2gEnlDdg Nukketeatteri Myyrän seitsemäs taivas

http://www.kirjastokaista.fi/myyr_ja_joulu/ Nukketeatteri Myyrä ja joulu

 

 

Toukokuu -joulukuu 2012

 

Projekti aloitettiin heti apurahan saatuamme huhti-toukokuussa 2012. Koordinaattoreina toimivat Koulumestarin koulun opettaja Minna Kukkonen ja erikoiskirjastonhoitaja Pirkko Ilmanen Entressen kirjastosta.  3.luokan oppilaat avustivat kirjaston Afrikka- tapahtumaa maalaamalla satuhuoneeseen afrikkalaismaiseman. Taideteoksista tehtiin myös animaatio.

Toukokuussa koulun kaikki 3-luokkalaiset, 70 oppilasta, tulivat yökirjastoon. Kirjailijavieraaksi oli kutsuttu Eppu Nuotio. Oppilaat olivat tutustuneet hänen tuotantoonsa jo aiemmin kirjavinkkauksessa. Yökirjasto sisälsi myös kirjaseikkailun, pimeäsuunnistusta taskulampun valossa, kasvomaalausta ja iltasatuhetken ennen nukkumaan käymistä kirjahyllyjen väliin. Oppilaat dokumentoivat yökirjaston tapahtumia i-padin avulla.

Toukokuussa Minna Kukkonen koulutti kirjaston henkilökuntaa käyttämään SMARTBoardeja. Koulutukset  jatkuivat syksyn alussa kun kirjastoon saatiin SMART-laitteet. Oppilaat myös kouluttivat kirjaston, päiväkodin ja seniorikodin henkilökuntaa. Minna Kukkonen aloitti animaatiokerhon ohjaajana. Viikottain kokoontuva kerho oli suunnattu alakouluikäisille. Kirjaston oppisopimustyöntekijä Henri Hiljander aloitti roolipelikerhon, missä hän hyödynsi mielikuvituksellisesti SMART-tekniikkaa

Yhteistyössä toteutettiin myös kirjaston kansainvälisen Nalle-päivän juhla: Paddingtonin mehukutsuille kutsuttiin kaikki alueen päiväkotilapset..Ohjelmassa oli mm. Nina  Bellin ”Metsänväen laulut” -konsertti ja mehutarjoilua. Koulumestarin koulun oppilaat olivat Minna-opettajan mukana etälähetystä tekemässä ja tapahtumaa dokumentoimassa. Nalle-päivän tapahtuma lähetettiin koululle, päiväkodille ja seniorikodille. Muutama muukin tapahtuma lähetettiin koululta muille toimijoille syksyn aikana, mm.runo-ja satutuokio.

Koko syksyn ajan Koulumestarin koululta kävi 4-6-luokan oppilaita ns. työharjoittelussa. He tutustuivat kirjastotyöhön ja kirjaston toimintaan Minna Kukkosen johdolla, dokumentoiden ja raportoiden oppimastaan koulun blogiin.

Koulun 4-luokkalaisten tietokirjaprojektissa tutustuttiin kirjaston eläintietokirjoihin ja erilaisiin tietolähteisiin sekä tehtiin retki Fallkullan kotieläintilalle. Lapset tekivät monenlaisia esityksiä ja animaatioita kotieläimistä Fallkullassa ottamistaan valokuvista yhdistellen keräämäänsä tietoa ja ottamiaan kuvia ja videoita. He tekivät myös kirjavinkkauksia, jotka videoitiin.

Kirjaston jouluavauksessa perhepäivänä toteutettiin koulun kanssa yhteistyössä sähköinen joulukorttipaja. Oppilaat olivat Minna Kukkosen johdolla jälleen ohjaamassa SMARTBoardin käyttöä. Kirjaston oma nukketeatteriesitys ”Myyrän joulu” videoitiin ja jaettiin myöhemmin koululuokissa.

 

 

Kevät 2013

Animaatiokerho jatkui vielä kevätlukukauden kerran viikossa. Kerhossa tuotettiin kirjaston lapsiasiakkaiden kanssa omia tarinoita, kuvataidetöitä ja näistä animaatioita SMARTBoardia ja dokumenttikameraa hyödyntäen. Roolipelikerho jatkui samaten keväällä ja laajeni loppukeväästä koulun pelipedagogiikkaviikolla kouluun.

Satuprojektin aikana neljäsluokkalaiset kirjoittivat satuja ja saduttivat yhdessä päiväkotilasten kanssa. Näistä saduista koottiin satukirja, joka lahjoitettiin kaikille yhteistyökumppaneille ja otettiin kirjastoon lainakirjaksi. Saduista tehtiin myös animaatioita SMART-tekniikalla.

Ystävänpäivänä koottiin runoja ja tehtiin runoista ja kuvista esityksiä, joita jaettiin ilahduttamaan ystävänpäivänä yhteistyökumppaneita. Seniorikodissa käytiin esittämässä vanhuksille näitä runoesityksiä.

Murreprojektin ja kansanperinneprojektin aikana etsittiin tietoa eri murteista ja käytiin haastattelemassa seniorikodissa vanhuksia heidän lapsuuden ajoistaan ja oman alueensa murteista. Haastatteluja katsottiin yhdessä koulussa. Yhden oppilaan isä kävi kertomassa stadin slangista koulussa. Tämä oppituokio videoitiin ja jaettiin myös muille käyttöön.

Nukketeatteri Myyrä ja seitsemäs taivas lähetettiin etälähetyksenä kirjastosta päiväkotiin ja kouluun. Nukketeatteri myös videoitiin. Tuotos jaettiin yhteiseksi hyväksi.

Pelipedagogiikka-etälähetykset koululla koostuivat oppilaiden ja päiväkotilasten tekemistä esityksistä eri peleihin liittyen. Lisäksi Koulumestarin koulussa neljäsluokkalaiset pääsivät kukin pöytäroolipeliin kirjaston Henri Hiljanderin johdolla. Pöytäroolipeli lähetettiin etälähetyksenä koulun kaikkiin luokkiin ja päiväkotiin. Näin pöytäroolipeli tuli laajemmin tutuksi.

Lukuterapiakoirien Börjen ja Venlan esittely lähetettiin kirjastosta etälähetyksenä koululun. Lisäksi koulun ekaluokkalaiset vierailivat kirjastossa lukemassa lukuterapiakoirille.

Minna Kukkonen kutsui kirjaston mukaan Innokas-tapahtumaan osana oman kylän verkoston ja Bittivirrassa-kirjastoon toimintaa. Innokas-tapahtuma Dipolissa 2013 kokosi yhteistyökumppaneita monelta alalta ja sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta yhteisen aktiivisen toiminnan pariin. Kirjaston Välkky-bussi oli näkyvästi tapahtumassa mukana. Tapahtuma sisälsi Robocup Junior SM-kilpailut, joten robotiikka oli suuressa roolissa tapahtumassa, samaten tieto- ja viestintätekniikka.

Kirjavinkkaukset kesälukemisista

Koulumestarin koulusta olivat NXT-legorobotiikka-paketit lainassa Entressen kirjastossa kesällä 2013. Robotiikasta ja ohjelmoinnista oli keskusteltu jo aiemmin keväällä ja sovittu, että laajennetaan yhteistä toimintaa mahdollisuuksien mukaan koskemaan myös legorobotiikkaa ja sitä kautta luovuutta, innovatiivisuutta ja teknologiaa laajemmin. Käyttökokeilu innosti kirjaston väkeä ja niin päätettiin hankkia kirjastoon ko. teknologiaa.

 

Syksy 2013

Kirjavinkkauksia lähetettiin kirjastosta etälähetyksinä Koulumestarin kouluun ja lähialueen kouluja kutsuttiin mukaan seuraamaan etäkirjavinkkausta. Kirjavinkkauksessa kirjoja vinkkasivat neljäsluokkalaisille kirjastosta Pirkko Ilmanen ja kaksi Koulumestarin koulun viidesluokkalaista oppilasta. Koko ikäryhmälle suunnattuja kirjavinkkauksia toteutettiin kouluvierailuina.

Ruotsalaisuuden päiväksi tehtiin kirjavinkkaus siten, että sama kirja vinkattiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Vinkkaus videoitiin ja jaettiin kirjaston nettisivuuilla ja lähetettiin lähialueen kouluihin käyttöön.  

Maukka ja Väykkä -tarinakonsertti toteutettiin joulukuussa. Paikalle saapui valtaisa joukko oppilaita Keski-Espoosta; suuren kysynnän vuoksi konsertteja järjestettiin kaksi peräkkäin. Tekijänoikeuksista johtuen konserttia ei voitu etälähettää.

Valtakunnallisen robottiviikon yhteiset pajat järjestettiin Espoon kirjastoissa marraskuun lopussa (Entresse, Iso Omena, Sello, Saunalahti, Nöykkiö) yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja muiden toimijoiden kanssa. (www.luovuusjainnovatiivisuus.wordpress.com) Pajat tavoittivat noin 250 oppilasta Espoon kouluista.

Kaiken kaikkiaan toiminta on ollut innostavaa ja aktiivista. Tällaiselle yhteistyölle on selkeästi tarvetta. Kiitos tästä mahdollisuudesta!

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana hankittua tekniikkaa hyödynnetään jatkossakin nukketeatteriesityksissä, satutunneilla, roolipelikerhoissa ja lastentapahtumissa. Silloin, kun esiintyjille sopii, voidaan tapahtumia lähettää etänä päiväkotiin, kouluun tai palvelutaloon. Hankkeen aikana syntyneitä verkostoja käytetään hyväksi. Entressen kirjastoon suunnitellaan keväällä Leikkivät lelut -robotiikkatapahtuma, jota suunnitellaan yhteistyössä Koulumestarin koulun kanssa. Kirjasto sai hankkeen aikana legorobotteja, joita aiotaan lainata kouluille.

Aloituspäivämäärä : 
19/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
19/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€39 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
78henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
76kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 714henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000