Boksampo
Vuoden 2010 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Yhteyshenkilön nimi : 
Virva Soikkeli
Puhelin : 
06 325 3559
Sähköposti : 
virva.soikkeli@vaasa.fi
Kuvaus : 

Kirjasampo-kaunokirjallisuuden verkkopalvelun ruotsinkielinen toteutus. Tavoitteena tarjota joustava kaksikielinen verkkopalvelu, joka käsittää sekä kaksikielisen käyttöliittymän että ruotsinkielisen teos- ja kirjailijatietoon liittyvän sisällön. Kaksikielisen toteutuksen lisäksi hankkeessa hyödynnetään ensimmäistä kertaa ontologioita, niiden avulla vain tätä hanketta varten räätälöityä annotointieditori Kirjasampo-SAHAa ja tämän taustan avulla syntyviä semanttisia kytköksiä kirjailija- ja teostiedon välillä ja myöhemmässä vaiheessa myös suhteessa muihin kulttuurikonteksteihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, kirjastot.fi/biblioteken.fi -toimitukset, Aalto-yliopisto/SeCo, Fredrika-kirjastot, Porvoon kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Blanka- ja Lukaskirjastot, Maarianhaminan kaupunginkirjasto ja Helsingin kaupunginkirjasto

Aiemmat hankkeet: 

KITKA-kotimainen kirjailijatietokanta, joka sulautui osaksi Kirjasampo-Boksampo verkkopalvelua. Boksampo, ensimmäinen vaihe 1.4.2010 - 31.3.2011, toinen vaihe 1..4.2011 - 31.3.2012.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toteuttamista varten perustettiin Boksampo-ideointiryhmä, jossa on edustus suomenruotsalaisista kirjastoista. Sisällöntuotantoa on jaettu osallistuvien kirjastojen kesken opetusministeriön tuella ja kokouksissa on keskusteltu mm. hyvistä käytännöistä. Boksampo toteutuu Kirjasammon ruotsinkieliseksi versioksi eli yhteistyö Turun kaupunginkirjaston, kirjastot.fi-toimituksen ja SeCon kanssa on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Boksampo on koonnut suomenruotsalaisen kirjailijatiedon ja sisällönkuvaillut sekä suomenruotsalaista että ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta tarjoten Kirjasampo-kokonaisuuteen oman aineistonsa joka luonnollisesti limittyy muuhun kotimaiseen kirjailija- ja kirjallisuutietoon.

Hankkeessa on kehitelty kaksikielisen verkkopalvelun rakentamista sekä sisällöllisesti että käyttöliittymässä. Bella-asiasanasto on ontolgisoitu ja liitetty YSO-KAUNOon. Sisällön tallentaminen on toteutettu tekstikentissä sekä suomeksi että ruotsiksi ja asiasanaperustaiset ontologiakäsitteet on tallennettu yhdellä kielellä, mutta ne voidaan näyttää sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasampo-Boksampo verkkopalvelusta on tarkoitus tehdä niin helppokäyttöinen että se sijoittuu jokapäiväiseksi työkaluksi kirjastoihin ja avuksi kaunokirjallisuuden lukijoille. Projektivaiheen jälkeen uudet teostiedot tuotetaan keskitetysti, uusien kirjailijatietojen päivitys jalkautetaan maakuntakirjastoihin ja toimituksellista osuutta hoitaa päätoimittaja.

Aloituspäivämäärä : 
31/03/2010
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2012
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi