Borgå Gymnasiumin museokirjaston ja Porneesin lainakirjaston aineistojen digitointi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Porvoon kaupunki
Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20, PL 96
06101
Kirjaston puhelin : 
019-5202418
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Terttu Lehtola
Puhelin : 
040-5477884
Sähköposti : 
terttu.lehtola@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Anomme avustusta Borgå Gymnasiumin museokirjaston tärkeimpien käsikirjoitusten digitoimiseen ja tästä aiheutuviin lähetyskustannuksiin 35000 euroa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitoitu aineisto

Kuvaus : 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston käsikirjoitusten digitoinnin jatko 

Projektin taustaa

Borgå Gymnasiumin kirjasto on perustettu 1728, ja siitä kehittyi 1700-luvulla Åbo Akademin kirjaston jälkeen aikansa merkittävin julkinen tieteellinen kirjasto Suomessa. Gymnasiumin kirjasto ei ole koskaan palanut. Se sai 1700-luvun lopulta 1800-luvun alkuun paljon lahjoituksia merkittäviltä henkilöiltä, esim. H. G. Porthanilta 133 teosta. Käsin kirjoitettu lahjoittajaluettelo on tallella, sen merkinnät alkavat 1700-luvun lopulta. Borgå Gymnasiumin kirjasto siirtyi 1979 Porvoon kaupungin omistukseen, ja se liitettiin Porvoon kaupunginkirjaston hallintaan.


Projektin hankesuunnitelma 

Kirjaston kokoelma käsittää n. 30 000 teosta sekä pienpainatteita.Teokset kattavat kaikki senaikaiset tieteenalat. Kokoelmaan kuuluu mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja, inkunaabeleita, sotasaaliskirjoja Puolasta, ym. kirjaharvinaisuuksia. Huonompikuntoisia ja arvokkaimpia teoksia on konservoitu Finlands Svenska Kulturfondenin avustuksilla. Nyt pidämme hyvin tärkeänä jatkaa Gymnasiumin kirjaston aineiston digitointia.

Digitointihankkeessa jatkaa sama ohjausryhmä kuin aiemminkin. Ryhmä seuraa Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehitystä ja on yhteydessä siinä toimiviin henkilöihin. Hanke on saanut opetusministeriöltä keväällä 2010 apurahan (25000 euroa), jolla saatiin digitointi käyntiin. Tällä rahalla saatiin digitoitua n. 5000 sivua käsikirjoituksia ja painatteita.Tämä ensivaihe on nyt valmis, ja tarkoituksena on jatkaa aineiston digitointia. Olemme myös aloittaneet yhteistyön Kansalliskirjaston kanssa saadaksemme aineiston Doria-tietokantaan. 

Ohjausryhmä päätti jatkaa aineiston digitoitointia Mikkelin digitointikeskuksessa. Aineiston kunto on sen verran hyvä, ettei niitä tarvitse konservoida. Teosten luettelointi hoidetaan Porvoon kaupunginkirjastossa. 


Projektin tarkoitus

Borgå Gymnasiumin kirjaston kokoelmaa kohtaan tiedetään löytyvän suurta mielenkiintoa. Myös ulkomailta tulee jatkuvasti aineistoa koskevia tiedusteluja. Mahdollisimman paljon Gymnasiumin kirjaston aineistoa pitäisi saada Kansalliseen Digitaaliseen kirjastoon ja Europeanaan. Tämä hanke koskee siis myös tieteellisiä kirjastoja. Kokoelma on olosuhteiden pakosta hyvin rajoitetusti tutkijoiden käytettävissä, siitä ei missään tapauksessa anneta kaukolainoja. Suuri yleisö ei voi sitä nähdä. Nyt on tarkoitus ryhtyä avaamaan kaikille tätä kansallisaarretta.

Anomme avustusta Borgå Gymnasiumin museokirjaston tärkeimpien käsikirjoitusten digitoimiseen ja tästä aiheutuviin lähetyskustannuksiin 35000 euroa. Tästä summasta on tarkoitus käyttää digitointiin 33500 euroa (8375 sivua x 4 euroa/per sivu) ja lähetys- ja muihin kustannuksiin 1500 euroa.

Porneesin lainakirjaston aineiston digitointi

Pornaisten kunnankirjaston hallussa on vanha Porneesin lainakirjaston kokoelma, jonka aineisto on luetteloitu Porsse-tietokantaan. Kokoelma käsittää  n. 500 1800-luvulla painettua nimekettä.

 Porneesin lainakirjasto perustettiin pitäjän talollisten toimesta 1871 ja se palveli kuntalaisia Kirveskosken koululla, jossa kirjastoa hoitivat kansakoulun opettajat. Tarkkaa tietoa lainakirjaston toimintakaudesta ei ole, mutta säilyneiden lainauskirjojen perusteella kirjasto on ollut toiminnassa ainakin vielä vuonna 1926.

Porneesin lainakirjasto oli kansankirjasto, joita Suomessa 1800-luvulla perustettiin laajalti kansalaisten lukutaidon käytön ylläpitämiseksi. Kunnankirjasto Pornaisiin perustettiin vuonna 1944 ja sen toiminta käynnistyi seuraavana vuonna.

Porneesin lainakirjastoa ylläpidettiin pääasiallisesti arpajaisvaroilla ja lainaaminen maksoi viisi penniä kuukaudessa / kirja. Suuren avun lainakirjaston alkutaipaleelle antoi pitäjästä lähtöisin ollut sepän poika, sittemmin kauppaneuvos Johannes Askolin (1843 -1912) lahjoittamalla kirjastolle 113 ”pienempää kirjaa”. Kansanvalistus-seuran julkaisemien tilastojen mukaan vuonna 1901 lainakirjastossa oli niteitä 610 kpl ja lainoja vuoden aikana tehtiin 230.

Monien mutkien kautta kirjastoon päätynyt kokoelma on vuosien saatossa saanut huonosta säilytyksestä johtuvia vaurioita ja osa kirjoista oli vesivahingon vuoksi täysin käyttökelvottomassa kunnossa. Onnellisten yhteensattumien vuoksi lainakirjaston kokoelma on kuitenkin pysynyt koossa useita vuosikymmeniä kestäneen evakkotaipaleensa ajan. 

Porneesin lainakirjaston kokoelma on paikallishistoriallisesti merkittävä ja mielenkiintoinen. Yksittäiset teokset muodostavat kokoelmana ajankuvan 1800-luvun uusmaalaisesta maalaispitäjästä ja sen asukkaista. Kokoelman kirjallisuus heijastaa sitä kirjallista sivistystä, joka kansan toivottiin omaksuvan ja lainatilastojen perusteella voidaan määrittää pitäjäläisten todellisia kiinnostuksen kohteita ja harrastuneisuutta eri aihealueisiin.

Paitsi paikallishistoriallisesti, Porneesin lainakirjaston kokoelma on osa suomalaisen sivistyksen ajankuvaa sekä kirjastohistoriallinen kilometripylväs matkalla nykyisen kirjastoverkon monipuolisen palvelutarjontaan.

Porneesin lainakirjaston kokoelmaa säilytetään Pornaisten kunnankirjaston kirjastosalissa vanhassa opettajakirjaston kaapissa. Kirjat eivät ole lainattavissa. Kirjat tulisi digitoida, jotta ne olisivat kaikkien saavutettavissa verkon kautta.

Anomme avustusta kokoelman digitoinnin aloittamiseen 21 000 euroa josta 20 000 euroa itse digitointiin ja 1000 euroa muihin kustannuksiin.

 Porvoo maakuntakirjasto on lupautunut toimimaan hankkeen koordinaattorina.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pornaisten kunnankirjasto

Aiemmat hankkeet: 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin hankesuunnitelma DNRO 54/623/2oo7

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin aloitus DNRO 256/623/2009

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineiston luettelointi DNRO 76/623/2010

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Pornaisten vanhan kansankirjaston, Porneesin lainakirjaston kokoelmasta on digitoitu 1800-1900-luvun vaihteen maaseutukirjaston tarjontaa esittelevä valikoima, 61 nidettä.  Digitoitu valikoima on luettavissa ja selailtavissa kirjaston ylläpitämässä Sanapaltti-tietokannassa osoitteessa www.sanapaltti.fi

Borgå Gymnasii Bibliotek-museokirjaston aineiston digitointia on jatkettu n. 8500 sivua. Tähän mennessä digitoidun aineiston laajuus on n. 13500 sivua,  ja se käsittää käsikirjoituksia ja kirjaharvinaisuuksia. Verkkosivua ei vielä ole.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Sanapaltti-valikoima lisää asiakkaiden paikallistuntemusta ja avaa näkökulmia paikkakunnan historiaan.

Borgå Gymnasii Bibliotek-kokoelma on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, ja sille on enemmän kysyntää kuin mitä kokoelmaa on ollut mahdollista käyttää.

Jatkotoimenpiteet: 

Sanapaltin Galleria-osiossa on nähtävillä Pornaisten historiaan liittyviä valokuvia, joita tullaan lisäämään galleriaan jatkossa omana hankkeenaan. Sanapalttia kehitetään edelleen kotiseutuaineiston käytettävyyttä ja löydettävyyttä lisäämään.

Borgå Gymnasii Bibliotek-kokoelman digitointia jatketaan. Valmis aineisto on tarkoitus sijoittaa Kansalliskirjaston Doria tietokantaan ja sen mukana Europeanaan. Sopimusta ei ole vielä syntynyt ja lienee aiheellista selvittää myös vaihtoehtoisia ratkaisuja aineiston saamiseksi asiakkaiden käyttöön.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€56 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€60 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€41 338
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 338
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000
 
okm
avi