Borgå Gymnasiumin museokirjaston käsikirjoitusten digitoinnin jatko
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Papinkatu 20
06100
Bibliotekets telefonnummer : 
019 5202417
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Pom
FO-nummer : 
1061512-1
Ansvarsperson : 
Asko Rossi
Telefonnummer : 
040 4899737
E-post : 
asko.rossi@porvoo.fi
Projektbeskrivning : 

Borgå Gymnasiumin kirjaston vanha kokoelma käsittää n. 30 000 teosta sekä pienpainatteita. Teokset kattavat kaikki tieteenalat. Vuoden 1970-luvun jälkeen vanha kokoelma ei ole enää karttunut. Se on kirja- ja kirjastohistoriallisesti ainutlaatuinen yhtenäinen teoskokoelma. Siihen kuuluu mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja, inkunaabeleita, ym. kirjaharvinaisuuksia. Huonompikuntoisia ja arvokkaimpia teoksia on aiemmin konservoitu Finlands Svenska Kulturfondenin avustuksilla. Gymnasiumin kirjaston aineiston digitointia on tarkoitus jatkaa Mikkelin digitointikeskuksessa. Teosten luettelointi hoidetaan Porvoon kaupunginkirjastossa.

Hankkeen tarkoitus
Borgå Gymnasiumin kirjaston kokoelmaa kohtaan on suurta mielenkiintoa kotimaasta sekä ulkomailta. Kokoelma on laajin näin yhtenäinen teoskokoelma, jonka teokset ovat 1500-luvulta 1900-luvulle. Anomme avustusta Borgå Gymnasiumin museokirjaston tärkeimpien käsikirjoitusten digitoimiseen ja tästä aiheutuviin lähetyskustannuksiin 27 500 euroa. Tästä summasta on tarkoitus käyttää digitointiin 26.000 euroa (10400 sivua x 2,5 euroa/per sivu) ja lähetys- ja muihin kustannuksiin 1500 euroa.

Borgå Gymnasii Bibliotek-kokoelman digitoitu aineisto on tarkoitus sijoittaa johonkin vapaasti käytettävissä olevaan tietokantaan, mahdollisesti Kansalliskirjaston Doria tietokantaan ja sen mukana Europeanaan. Sopimusta ei ole vielä syntynyt.
Digitoidun aineiston julkaisemista on keväällä 2015 kokeiltu Digi.fi palvelussa. Muita vaihtoehtoja tutkitaan. Digitoitujen teosten pitkäaikaissäilytys on vielä ratkaisematta. Sitä selvitetään yhdessä Kirjastot.fi Matti Sarmelan kanssa. Digitoidun aineiston julkaiseminen ja pitkäaikaissäilytys ratkaistaan vuoden 2016 aikana.

Samarbetspartner/s: 
Kirjastot.fi
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kirjastot.fi / Matti Sarmela
Borgå Gymnasium / lehtori Stefan Hagman

Tidigare projekt: 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin hankesuunnitelma dnro 54/623/2007
Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin aloitus dnro 256/623/2009
Borgå Gymnasiumin museokirjaston ja Porneesin lainakirjaston aineistojen digitointi dnro 23/623/2011
Borgå Gymnasiumin museokirjaston käsikirjoitusten digitoinnin jatko dnro 2767/13.133/2014

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€27 500
Egen finansiering: 
€3 039
Budget sammanlagt: 
€30 539
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016. Borgå Gymnasiumin museokirjaston digitoinnille on myönnetty useana vuonna avustusta. Vuoden 2015 päätöksessä ESAVI/9754/07.03.08/2014 todettiin, että avustusta ei myönnetä vastaavaan hankkeeseen tämän päätöksen jälkeen.