Borgå Gymnasiumin museokirjaston käsikirjoitusten digitoinnin jatko
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20 (PL 96)
06101
Kirjaston puhelin : 
(019) 520 2417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aleksi Haapanen
Puhelin : 
(019) 520 2421
Sähköposti : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Kuvaus : 

Projektin tarkoitus

Borgå Gymnasiumin kirjasto on perustettu 1728, ja siitä kehittyi 1700-luvulla Åbo Akademin kirjaston jälkeen aikansa merkittävin julkinen tieteellinen kirjasto Suomessa. Gymnasiumin kirjasto ei ole koskaan palanut. Se sai 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun paljon lahjoituksia merkittäviltä henkilöiltä, esim. H. G. Porthanilta 133 teosta. Käsin kirjoitettu lahjoittajaluettelo on tallella, sen merkinnät alkavat 1700-luvun lopulta.

Borgå Gymnasiumin kirjasto siirtyi 1979 Porvoon kaupungin omistukseen, ja se liitettiin Porvoon kaupunginkirjaston hallintaan.

Borgå Gymnasiumin kirjaston kokoelmaa kohtaan tulee jatkuvasti tiedusteluja ja yhteydenottoja niin Suomesta kuin ulkomailta. Tämä puoltaa sitä, että Borgå Gymnasiumin kirjaston aineistoa pitäisi saada mahdollisimman laajasti yleisön käyttöön. Erityisesti tutkijoille olisi etua siitä, että aineisto olisi käytettävissä elektronisessa muodossa. Tällä hetkellä kokoelma on hyvin rajoitetusti tutkijoiden käytössä, koska aineistoa ei voida lainata kirjaston ulkopuolelle.

Projektin taustaa ja hankesuunnitelma

Kirjaston kokoelmassa on noin 30 000 teosta sekä pienpainatteita. Teokset kattavat kaikki senaikaiset tieteenalat. Kokoelmaan kuuluu mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja, inkunaabeleita, sotasaaliskirjoja Keski-Euroopasta sekä muita kirjaharvinaisuuksia. Huonompikuntoisia ja arvokkaimpia teoksia on konservoitu Finlands Svenska Kulturfondenin avustuksilla.

Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjaston on saanut aiemmin ELY-hankerahoitusta digitoinnin suunnitteluun sekä sen käynnistämiseksi. Näiden projektien avulla saatiin digitointi aloitettua ja digitoitua osa tärkeimmistä käsikirjoituksia. Vuonna 2012 myönnetyillä ELY-hankerahoilla digitoitiin yhdessä Pornaisten kirjaston kanssa noin 12 000 sivua käsikirjoituksia ja painatteita.

Projektien johdosta olemme seuranneet tarkasti Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehitystä ja olleet yhteydessä siinä toimiviin henkilöihin.

Olemme käyneet Kansalliskirjaston kanssa keskusteluja saattaaksemme aineiston Doria-tietokantaan ja yleiseen käyttöön. Lisäksi olemme osallistuneet Europeana Awareness –projektin työskentelyyn yhtenä vaihtoehtona aineiston tallentamiseksi ja tarjoamiseksi kaikkien käytettäväksi.

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 29.9.2013 jatkaa aineiston digitointia Mikkelin digitointikeskuksessa. Digitoitavan aineiston kunto on niin hyvä, ettei sitä tarvitse konservoida. Teosten luettelointi hoidetaan Porvoon kaupunginkirjastossa.

Pidämme hyvin tärkeänä jatkaa Gymnasiumin kirjaston aineiston digitointia. Digitointihankkeessa jatkaa sama suunnitteluryhmä kuin aiemminkin: Porvoon kirjastopalveluiden päällikkö Terttu Lehtola (1.11.2013 alkaen hänen seuraajansa), luetteloija ja vanhojen kirjojen asiantuntija Pasi Hynninen sekä kirjastosta vastaava lehtori Stefan Hagman.

Projektin kustannukset

Anomme valtionavustusta Borgå Gymnasiumin museokirjaston tärkeimpien käsikirjoitusten digitoimiseen ja tästä aiheutuviin lähetyskustannuksiin. Tästä summasta on tarkoitus käyttää digitointiin 33 500 euroa (8 375 sivua x 4 euroa/per sivu) ja loput lähetys-, matka- ja toimisto- ATK- ja henkilöstökuluihin.

Aiemmat hankkeet: 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin hankesuunnitelma dnro 54/623/2007

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin aloitus dnro 256/623/2009

Borgå Gymnasiumin museokirjaston ja Porneesin lainakirjaston aineistojen digitointi dnro 23/623/2011

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mahdollisesti SKS julkaisee osan Codices Fennici -hankkeen yhteydessä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Saatu avustus mahdollisti yhteensä 9212 sivun digitoinnin Borgå Gymnasiumin vanhan kirjaston kokoelmista. Teoksia digitoitiin yhteensä 55 kappaletta. Toteutus onnistui hyvin Kansalliskirjaston Digitointi ja konservointikeskuksessa Mikkelissä, työn laatu on korkeatasoista. 

Jatkotoimenpiteet: 

Digitoidun aineiston luettelointi ja aineistojen sijoittaminen julkisen käytön mahdollistavaan tietokantaan (esim. Doria/ Digi.fi). Tietokantojen käyttö- ja palvelumaksut maksut pitäisi olla neuvoteltavissa. Digitointi- ja luettelointi on keskeytyksissä rahoitussyistä. 

Lisätietoa: 

Asko Rossi, 0404899737

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€34 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€31 369
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 369


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000