Borgå Gymnasiumin museokirjaston käsikirjoitusten digitoinnin jatko
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Papinkatu 20 (PL 96)
06101
Bibliotekets telefonnummer : 
(019) 520 2417
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Pom
FO-nummer : 
1061512-1
Ansvarsperson : 
Aleksi Haapanen
Telefonnummer : 
(019) 520 2421
E-post : 
aleksi.haapanen@porvoo.fi
Projektbeskrivning : 

Projektin tarkoitus

Borgå Gymnasiumin kirjasto on perustettu 1728, ja siitä kehittyi 1700-luvulla Åbo Akademin kirjaston jälkeen aikansa merkittävin julkinen tieteellinen kirjasto Suomessa. Gymnasiumin kirjasto ei ole koskaan palanut. Se sai 1700-luvun lopulta 1900-luvun alkuun paljon lahjoituksia merkittäviltä henkilöiltä, esim. H. G. Porthanilta 133 teosta. Käsin kirjoitettu lahjoittajaluettelo on tallella, sen merkinnät alkavat 1700-luvun lopulta.

Borgå Gymnasiumin kirjasto siirtyi 1979 Porvoon kaupungin omistukseen, ja se liitettiin Porvoon kaupunginkirjaston hallintaan.

Borgå Gymnasiumin kirjaston kokoelmaa kohtaan tulee jatkuvasti tiedusteluja ja yhteydenottoja niin Suomesta kuin ulkomailta. Tämä puoltaa sitä, että Borgå Gymnasiumin kirjaston aineistoa pitäisi saada mahdollisimman laajasti yleisön käyttöön. Erityisesti tutkijoille olisi etua siitä, että aineisto olisi käytettävissä elektronisessa muodossa. Tällä hetkellä kokoelma on hyvin rajoitetusti tutkijoiden käytössä, koska aineistoa ei voida lainata kirjaston ulkopuolelle.

Projektin taustaa ja hankesuunnitelma

Kirjaston kokoelmassa on noin 30 000 teosta sekä pienpainatteita. Teokset kattavat kaikki senaikaiset tieteenalat. Kokoelmaan kuuluu mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja, inkunaabeleita, sotasaaliskirjoja Keski-Euroopasta sekä muita kirjaharvinaisuuksia. Huonompikuntoisia ja arvokkaimpia teoksia on konservoitu Finlands Svenska Kulturfondenin avustuksilla.

Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjaston on saanut aiemmin ELY-hankerahoitusta digitoinnin suunnitteluun sekä sen käynnistämiseksi. Näiden projektien avulla saatiin digitointi aloitettua ja digitoitua osa tärkeimmistä käsikirjoituksia. Vuonna 2012 myönnetyillä ELY-hankerahoilla digitoitiin yhdessä Pornaisten kirjaston kanssa noin 12 000 sivua käsikirjoituksia ja painatteita.

Projektien johdosta olemme seuranneet tarkasti Kansallisen Digitaalisen Kirjaston kehitystä ja olleet yhteydessä siinä toimiviin henkilöihin.

Olemme käyneet Kansalliskirjaston kanssa keskusteluja saattaaksemme aineiston Doria-tietokantaan ja yleiseen käyttöön. Lisäksi olemme osallistuneet Europeana Awareness –projektin työskentelyyn yhtenä vaihtoehtona aineiston tallentamiseksi ja tarjoamiseksi kaikkien käytettäväksi.

Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 29.9.2013 jatkaa aineiston digitointia Mikkelin digitointikeskuksessa. Digitoitavan aineiston kunto on niin hyvä, ettei sitä tarvitse konservoida. Teosten luettelointi hoidetaan Porvoon kaupunginkirjastossa.

Pidämme hyvin tärkeänä jatkaa Gymnasiumin kirjaston aineiston digitointia. Digitointihankkeessa jatkaa sama suunnitteluryhmä kuin aiemminkin: Porvoon kirjastopalveluiden päällikkö Terttu Lehtola (1.11.2013 alkaen hänen seuraajansa), luetteloija ja vanhojen kirjojen asiantuntija Pasi Hynninen sekä kirjastosta vastaava lehtori Stefan Hagman.

Projektin kustannukset

Anomme valtionavustusta Borgå Gymnasiumin museokirjaston tärkeimpien käsikirjoitusten digitoimiseen ja tästä aiheutuviin lähetyskustannuksiin. Tästä summasta on tarkoitus käyttää digitointiin 33 500 euroa (8 375 sivua x 4 euroa/per sivu) ja loput lähetys-, matka- ja toimisto- ATK- ja henkilöstökuluihin.

Tidigare projekt: 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin hankesuunnitelma dnro 54/623/2007

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineistojen digitoinnin aloitus dnro 256/623/2009

Borgå Gymnasiumin museokirjaston ja Porneesin lainakirjaston aineistojen digitointi dnro 23/623/2011

Webbsidor, publikationer och material: 

Mahdollisesti SKS julkaisee osan Codices Fennici -hankkeen yhteydessä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Saatu avustus mahdollisti yhteensä 9212 sivun digitoinnin Borgå Gymnasiumin vanhan kirjaston kokoelmista. Teoksia digitoitiin yhteensä 55 kappaletta. Toteutus onnistui hyvin Kansalliskirjaston Digitointi ja konservointikeskuksessa Mikkelissä, työn laatu on korkeatasoista. 

Fortsatta åtgärder: 

Digitoidun aineiston luettelointi ja aineistojen sijoittaminen julkisen käytön mahdollistavaan tietokantaan (esim. Doria/ Digi.fi). Tietokantojen käyttö- ja palvelumaksut maksut pitäisi olla neuvoteltavissa. Digitointi- ja luettelointi on keskeytyksissä rahoitussyistä. 

Ytterligare information: 

Asko Rossi, 0404899737

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€34 600
Egen finansiering: 
€1 900
Budget sammanlagt: 
€36 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€31 369
Egen finansiering: 
€1 369


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000