Borgå Gymnasiumin museokirjaston kirjojen, karttojen ja käsikirjoitusten luetteloinnin jatko
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20, PL 96
06100 / 06101
Kirjaston puhelin : 
019-5202417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Pasi Hynninen
Puhelin : 
019-5204219
Sähköposti : 
pasi.hynninen@porvoo.fi
Kuvaus : 

Projektin nimi 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston kirjojen, karttojen ja käsikirjoitusten luetteloinnin jatko

Projektin taustaa

Borgå Gymnasiumin kirjasto on perustettu 1728, se täyttää siis ensi vuonna 285 vuotta.

Siitä kehittyi 1700-luvulla Åbo Akademin kirjaston jälkeen merkittävin julkinen tieteellinen kirjasto Suomessa. Gymnasiumin kirjasto ei ole koskaan palanut. Se sijaitsee museokirjastona Borgå Gymnasiumin 1850 rakennetussa koulutalossa. Se sai 1700- luvun lopulta 1800-luvun loppuun paljon lahjoituksia merkittäviltä henkilöiltä, esim. H. G. Porthanilta ja Elias Lönnrotilta. Käsin kirjoitettu lahjoittajaluettelo on tallella, sen merkinnät alkavat 1700-luvun lopulta. Yliopistokirjastojen jälkeen se on yhä ehdottomasti sekä ikänsä että sisältönsä puolesta merkittävin kirjasto Suomessa.

Kirjaston kokoelma käsittää n. 30 000 teosta sekä suuren määrän laskemattomia pienpainatteita. Teokset kattavat kaikki sen aikaiset tieteenalat. Kokoelmaan kuuluu mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja, inkunaabeleita, 1500-luvun kirjoja n. 500 kpl, sotasaaliskirjoja esim. Puolasta, ym. kirjaharvinaisuuksia. Valtaosa kirjoista on peräisin 1600- ja 1700-luvuilta. Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien kirjaharvinaisuuksien määräksi arvioidaan n. 2000 teosta.

Borgå Gymnasiumin kirjasto siirtyi 1979 Suomen valtiolta Porvoon kaupungin omistukseen, ja se liitettiin Porvoon kaupunginkirjaston hallintaan.

Projektin tavoite

Borgå Gymnasiumin kirjaston kokoelmaa kohtaan tiedetään löytyvän suurta mielenkiintoa.

Myös ulkomaisilta tutkijoilta tulee jatkuvasti aineistoa koskevia tiedusteluja. Kirjasto on ollut jo pitkään suljettuna ns. tavallisilta kävijöiltä. E. Lönnberg on laatinut 1906 kokoelmasta hyvin puutteellisen ja nykyoloihin täysin sopimattoman kirjallisen luettelon. Tutkijoita ja muita vanhoista kirjoista kiinnostuneita varten kokoelma tulisi luetteloida tutkijoiden ja kaiken kansan saataville Porvoon kaupunginkirjaston oman aineistoluettelon yhteyteen omaksi osastokseen.

Olemme saaneet opetusministeriöltä keväällä 2011 apurahan (20000 euroa), jolla saatiin luettelointi käyntiin. Talvella 2011-2012 saatiin kokoelmasta luetteloitua n. 600 teosta. Tämä ensivaihe on nyt valmis, ja tarkoituksena on jatkaa tätä kansallisaarteen luettelointia.

Projektin hankesuunnitelma

Vanhojen kirjojen ja käsikirjoitusten luettelointi on sangen haastavaa ja aikaa vievää työtä, eikä sitä voikaan suoraan verrata nykykirjallisuuden dokumentointiin. Luetteloija Pasi Hynninen Porvoon kaupunginkirjastosta on erikoistunut vanhaan kirjallisuuteen. Hän hoitaa kaupunginkirjaston ns. antiikkikirjallisuuden kokoelmaa ja on esim. Bibliofiilien Seuran jäsen.

Projektin tarkoituksena on irrottaa Pasi Hynninen normaalista päivätyöstään kaupunginkirjaston luettelointiosastolta kahdeksan kuukauden määräajaksi jatkamaan Borgå Gymnasiumin museokirjaston kokoelmien luettelointia.

Pasi Hynnisen on laskettu voivan luetteloida kahdeksan kuukauden ajalla museokirjaston kokoelmasta noin 1000 teosta.

Kustannusarvio

Luetteloijan palkka sivukuluineen  8kk                               26200

Konsultointipalkkiot Kansalliskirjastolle                                 540

ATK-kustannukset                                                                  850

Toimistokulut (kannettava tietokone ohjelmistoineen,puhelin, toimistotarvikkeet)   8 kk                                                                                      1350

Ammattikirjallisuus (esim. Vallinkoski, Warmholtz, Stiernman etc.)                                                                                         860 

                                                                              yht.29800 EUR                                                                                                                                                                                                           

Projektin aikataulu

Projekti on tarkoitus toteuttaa talvikaudella 2013-2014 

 

Aiemmat hankkeet: 

Borgå Gymnasiumin museokirjaston aineiston luettelointi DNRO 76/623/2010

Lisätietoa: 

Hanke onnistui tavoitteissaan, sen aikana luetteloitiin Borgå Gymnasiumin museokirjaston n. 850 keskeistä teosta (käsikirjoituksia, karttoja ja kirjoja) vuosilta 1506 – n.1880. Kokoelman teosmäärä on yhteensä n. 30.000 nidettä.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 525
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 275
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 558
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 558


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000
 
okm
avi