Borgå Gymnasiumin museokirjaston kirjojen, karttojen ja käsikirjoitusten luetteloinnin jatko 2
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 5202417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Rossi
Puhelin : 
040 4899737
Sähköposti : 
asko.rossi@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Luetteloida osa Borgå Gymnasiumin museokirjaston kirjojen, karttojen ja käsikirjoitusten kokoelmasta, joka on kokonaisuudessa noin 30.000 teosta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tehtyjen luettelointien määrä.

Kuvaus : 

Projektin taustaa Borgå Gymnasiumin kirjasto on perustettu 1728, se on siis kohtapuoliin 300 vuotta vanha. Siitä kehittyi 1700-luvulla Åbo Akademin kirjaston jälkeen merkittävin julkinen tieteellinen kirjasto Suomessa. Gymnasiumin kirjasto ei ole koskaan palanut. Se sijaitsee museokirjastona Borgå Gymnasiumin 1850 rakennetussa koulutalossa. Se sai 1700-luvun lopulta 1800-luvun loppuun paljon lahjoituksia merkittäviltä henkilöiltä, esim. H. G. Porthanilta ja Elias Lönnrotilta. Käsin kirjoitettu lahjoittajaluettelo on tallella, sen merkinnät alkavat 1700-luvun lopulta. Yliopistokirjastojen jälkeen se on yhä ehdottomasti sekä ikänsä että sisältönsä puolesta merkittävin kirjasto Suomessa. Kirjaston kokoelma käsittää n. 30 000 teosta sekä suuren määrän laskemattomia pienpainatteita. Teokset kattavat kaikki sen aikaiset tieteenalat. Kokoelmaan kuuluu mm. käsikirjoituksia, käsin väritettyjä karttoja, inkunaabeleita, 1500-luvun kirjoja n. 500 kpl, sotasaaliskirjoja Puolasta ja muualta Euroopasta ym. kirjaharvinaisuuksia. Valtaosa kirjoista on peräisin 1600- ja 1700-luvuilta. Kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien kirjaharvinaisuuksien määräksi arvioidaan n. 2000 teosta. Borgå Gymnasiumin kirjasto siirtyi 1979 Suomen valtiolta Porvoon kaupungin omistukseen, ja se liitettiin Porvoon kaupunginkirjaston hallintaan. Projektin tavoite Borgå Gymnasiumin kirjaston kokoelmaa kohtaan tiedetään löytyvän suurta mielenkiintoa. Myös ulkomaisilta tutkijoilta tulee jatkuvasti aineistoa koskevia tiedusteluja. Kirjasto on ollut jo pitkään suljettuna ns. tavallisilta kävijöiltä. E. Lönnberg on laatinut 1906 kokoelmasta hyvin puutteellisen ja nykyoloihin täysin sopimattoman kirjallisen luettelon. Tutkijoita ja muita vanhoista kirjoista kiinnostuneita varten kokoelma tulisi luetteloida tutkijoiden ja kaiken kansan saataville Porvoon kaupunginkirjaston oman aineistoluettelon yhteyteen omaksi osastokseen. Projektin hankesuunnitelma Vanhojen kirjojen ja käsikirjoitusten luettelointi on haastavaa ja aikaa vievää työtä, eikä sitä voikaan suoraan verrata nykykirjallisuuden dokumentointiin. Luetteloija Pasi Hynninen Porvoon kaupunginkirjastosta on erikoistunut vanhaan kirjallisuuteen Projektin tarkoituksena on irrottaa Pasi Hynninen normaalista päivätyöstään kaupunginkirjaston luettelointiosastolta yhdentoista kuukauden määräajaksi jatkamaan Borgå Gymnasiumin museokirjaston kokoelmien luettelointia. Omana rahoitusosuutena hankkeeseen sisältyy yksi kuukausi luettelointia kaupunginkirjaston omasta budjetista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Borgå Gymnasium / Stefan Hagman
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Borgå Gymnasium Kansalliskirjasto / Mikkelin yksikkö Kirjastot.fi

Aiemmat hankkeet: 

Olemme saaneet opetusministeriöltä vuosina 2011 ja 2013 apurahan (20000 + 20000 euroa). Talvella 2011-2012 saatiin kokoelmasta luetteloitua n. 600 teosta ja talvella 2013-2014 n.850 teosta. Yhteensä on siis saatu luetteloitua n.1500 teosta. Nyt on tarkoitus luetteloida 1100 teosta.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti saadun avustuksen tuella. Porvoon kaupunginkirjaston luetteloija Pasi Hynninen irrotettiin vakituisesta työstään toimimaan projektin parissa kahdeksaksi ja puoleksi kuukaudeksi (1.7.2015 - 20.3.2016). Borgå Gymnasiumin museokirjaston teoksia (käsikirjoituksia, karttoja, kirjoja) luetteloitiin noin 1000 teosta. Ne ovat vuosilta 1488-1850.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kokoelma on laaja, siitä on luetteloitu tähän asti yhteensä noin 3000 teosta,10 prosenttia.

Jatkotoimenpiteet: 

Ei voimassa olevaa jatkosuunnitelmaa, rahoituskysymys ratkaisematta. Museokirjasto on avoin yleisölle, vierailuista sovittava etukäteen.

Lisätietoa: 

Kirjastopalvelupäällikkö Asko Rossi

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 410
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 180
Budjetti euroissa yhteensä: 
€40 590
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 084
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 084
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
34kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
230henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€21 000

Kts. perustelumuistio 2015: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusta ei myönnetä vastaavaan hankkeeseen tämän päätöksen jälkeen.