Cycling for libraries 2012 in the Baltic states
Vuoden 2012 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jukka Pennanen
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiokatu 2
13100
Kirjaston puhelin : 
03 621 2320, 040 8696 465
Kirjaston sähköposti : 
inkeri.jurvanen@hameenlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FiHm
Y-tunnus : 
LY-tunnus: 0146921-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Jukka Pennanen
Puhelin : 
Jukka 040-1912191
Sähköposti : 
jukka@cyclingforlibraries.org
Kuvaus : 

Cycling for libraries on kansainvälinen kirjasto- ja pyöräilytapahtuma, jonka tavoitteena on kerätä huomiota kirjastoille uusilla ja kiinnostavilla tavoilla. Innovatiivisena lähtöajatuksena on järjestää kirjastoammatillinen  tapahtuma, johon on yhdistetty yhtäältä ympäristötietoisuus ja toisaalta fyysisen kunnon ylläpitäminen ja verkottuminen työelämässä jaksamisen kulmakivinä. Ammatillisena perusajatuksena on keskustella kansainvälisesti vallitsevan kirjastokonseptin ajantasaisuudesta  eli kirjastojen tilasta ja tehtävästä yhteiskunnissa, jossa informaation levittäminen ja  tiedonjakaminen muuttavat väistämättä kirjastojen toiminnan perusajatusta. Ajatuksena on hakea ratkaisuja myös normaalin kirjastoympäristön ulkopuolelta.

Tapahtumaa järjestää aktiivisten kirjastoammattilaisten ryhmä Suomessa kansainvälisesti kumppanikirjastojen kanssa muissa maissa. Tapahtumana Cycling for libraries on yhtäältä epäkonferenssi (tai ”konfabulaari", unconference), toisaalta kirjastoalan markkinointitapahtuma ja kolmanneksi kirjastohenkinen pyöräilytapahtuma. Tavoitteena on koota yhteen noin 100 innovatiivista ja alansa kehittämisestä innostunutta kirjastolaista reilun viikon ajaksi pyöräillen "ylittämään rajoja" ja pohtimaan tulevaisuuden suuntaviivoja - sekä ruohonjuuritasolta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Vuonna 2012 tapahtuma järjestetään elokuun alussa IFLA-konferenssin alla ja sen aikana pyöräillään Liettuasta Latvian kautta Viroon noin 9 päivän ajan 500 kilometrin matka.  Cycling for libraries ”noutaa” tässä yhteistyön hengessä Baltian kirjastolaiset Helsinkiin IFLA 2012:een. Tapahtuma tukee kohdemaiden ja -alueiden kirjastoja aktivoimalla paikallisia kirjastolaisia yhteistyöhön ja kansainvälisyyteen. Vuoden 2012 "yhteistyöteemana" on Baltian ja Pohjoismaiden kirjastojen yhteistyö. Sen puitteissa keskustelut tulevat käsittelemään ainakin kirjastojen erilaisia työkulttuureja ja asiantuntijuuden roolia niissä; muut teemat selviävät suunnitteluryhmissä, joissa on jäseniä Baltian kirjastoista.

Tavoittemme on hankkia vaikuttavuudeltaan merkittävää näkyvyyttä kohdemaissa. Se toteutetaan markkinoinnilla paikalliseen ja valtakunnalliseen mediaan ja toisaalta fyysisellä näkyvyydellä erityisesti pyöräilyreitin varren kaupungeissa ja keskuksissa. Paikalliset kirjastot ja niiden kumppanit osallistuvat näkyvyyden suunnitteluun. Näkyvyyttä haetaan myös kirjastoalan verkostoissa kansainvälisesti.

Tapahtuman keskeisen sisällön muodostavat osallistujien kokemustensa perusteella tekemät esitykset, jotka saavat tulevana vuonna 2012 aiempaa enemmän ulkopuolista huomiota julkisten ja reaaliaikaisten videostreamausten kautta.  Streamaukset jaetaan muiden mahdolliseten Cycling for libraries -rinnakkaistapahtumien kanssa (mahdollisia  ovat esim. Iso-Britannia, USA, Tanska, Kanada). Matkan aikana järjestetään myös kaksi suurempaa ja yleisölle avointa tilaisuutta suunnitteluryhmissä valittavista teemoista. 

Itse pyöräilytapahtuma on vuoden kestävän suunnittelu- ja valmistelutyön huipentuma. Valmistelutyön tekevät järjestäjä- ja huoltohenkilökuntaan kuuluvat ja siihen kuuluu mm. reitin suunnittelu neuvotteluineen ja reitin katsastuksineen ennakkoon paikan päällä, paikallisen ohjelmatoiminnan suunnittelu yhdessä Baltian kirjastojen kanssa, osallistumisen ja rekisteröinnin valmistelu, kansainvälinen viestintä, majoitusmahdollisuuksien kartoitus ja valinta, tarvikkeiden ja huoltovarusteiden hankinta tai vuokraus, sopimusten tekeminen ja huollon toiminnan suunnittelu.

Vuoden 2012 tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kanssa; mukana ovat myös edellisenä vuonna tapahtumaa tukeneet Turun ja Espoon kaupunginkirjastot.

Cycling for libraries on itsenäinen ja riippumaton hanke, mutta toimii ohjelman ja näkyvyyden osalta läheisessä yhteistyössä tärkeää IFLA 2012:aa järjestävän kansallisen järjestelykomitean kanssa.

Cycling for libraries -hankkeen budjetti koostuu nyt haettavasta avustukseen lisäksi lähes yhtäsuuresta muusta rahoituksesta, josta puolet tulee osanosanottajamaksuista ja toinen puolet muusta avustuksesta. Lisäksi haemme sponsoritukea edellisvuoden tapaan (tavoiteena 5-8 %).

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Toinen pääjärjestäjä:
Mace Ojala, suunnittelija, Turun kaupunginkirjasto
Puh. 040-5752516
Sposti: mace@cyclingforlibraries.org

Muut yhteistyökumppanit:

Baltian kirjastot, kirjastoseurat ja työryhmissä toimivat aktiivit

  • Liettua: Alina Jaskuniene, puh. +370 682 54664, bmb@is.lt,
  • Latvia: Silvija Tretjakova, Terbatas street 75 RIGA, LV-1001 LATVIA Latvian National Library of Latvia; Dace Üdre, 8 Hartington Street Derby, DE23 8EA United Kingdom Latvian Library Association of Latvia / Chair of the Section of New Professionals
  • Viro: haussa

Kumppanit Suomessa:

Neuvottelussa:

  • Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian tiedotuskonttorit
  • Viron, Latvian ja Liettuan kirjastot
  • Tukholman kaupunginkirjasto
Aiemmat hankkeet: 

Cycling for libraries järjestettiin ensimmäisen kerran 2011 reitillä Kööpenhamina-Berliini. Tavoitteena oli hakea julkisuutta kirjastoille, harrastaa hyötyliikuntaa ja samalla tukea Tanskan ja Pohjois-Saksan (Mecklenburgin-Etu-Pommerin ja Berliini-Branderburgin alueen) kirjastoja. Matkalle ilmoittautui ja osallistui noin 70 kirjastolaista yhteensä 14 maasta. Suomesta osallistujia oli noin 20. Hanke sai tärkeää tukea ELYiltä, jotka osallistuivat suomalaisten matkakustannusten tukemiseen.

Kööpenhamina-Berliini-matkaa voi pitää onnistuneena monessakin mielessä. Siihen nähden, että vastaavaa tapahtumaa ei ollut aiemmin järjestetty, sekä järjestelyt että matkanteko onnistuivat toivotulla tavalla. Myös Tanskan ja Saksan kirjastot saivat huomiota paikallispoliitikoilta sekä mediassa ja lisäksi Saksan kirjastolaisia kuulemma kutsuttiin kuultavaksi parlamenttiin kirjastojen tilasta. Osallistumisaktiivisuus oli nähtävissä vielä pitkään matkan jälkeenkin aktiivisena sähköpostiliikenteenä. Matkasta tehtiin 30 minuutin dokumenttielokuva, joka on näytetty paikallisesti useissa maissa ja se on nähtävissä Kirjastokaistan verkkosivuilta.

Aloituspäivämäärä : 
13/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
13/10/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€56 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€25 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€108 000
Haettu muu avustus: 
€21 000
Saatu muu avustus: 
€6 000

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€56 000