Dialogia - kirjasto keskustelun näyttämönä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu12
04200
Kirjaston puhelin : 
09-29492580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jari Paavonheimo
Puhelin : 
040-3182095
Sähköposti : 
jari.paavonheimo@kerava.fi
Kuvaus : 

Tavoite

Tavoitteena on tuoda esiin kirjastoa erilaisten näkemysten kohtaamispaikkana ja lisätä sitä kautta kulttuurista tietoa, sivistystä ja suvaitsevaisuutta. Tavoitteena on, että kirjasto olisi merkittävä keskustelun ja ajattelun virittäjä paikkakunnalla. Tavoitteena on myös edistää yhteisöllisyyttä. Projektin kokemukset ovat valtakunnallisesti muiden kirjastojen hyödynnettävissä.

Toimintasuunnitelma

Kirjaston kokoelmissa on laajasti esillä ihmisen ajattelua ja kokemuksia menneisyydestä tähän päivään. Tietojärjestelmät kehittyvät tiedollisten suosittelujen ja tiedon asiakaskohtaisen räätälöinnin suuntaan, mikä on tärkeä on osa hyvin palvelevaa kirjastoa. Sosiaalisessa mediassa saman alan harrastajat usein kokoontuvat keskenään. Tämän rinnalla ja vastapainoksi on kulttuurinen tarve saada erilaisia näkemyksiä esiin esimerkiksi keskustelutilaisuuksien muodossa. Samalla kirjasto voisi nostaa laajasta aineistostaan erilaisia näkökulmia samaan asiaan.

Keskusteluja järjestettäisiin esimerkiksi ajankohtaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista aiheista. Hyvän dialogin syntymiseksi keskustelijoiden toisiaan täydentävät näkökulmat antavat usein kuulijoille uusia virikkeitä. Kirjasto järjestää hankkeessa kahdeksan keskustelutilaisuutta. Mukaan keskusteluun pyydetään asiantuntijoita eri aloilta. Projektin suunnitteluun palkataan projektityöntekijä (2kk).

Projektin kustannukset

Projektin kustannukset koostuvat projektityöntekijän palkasta (2kk/6000 e), esiintymispalkkiosta (8x800e= 6400 e), matkakuluista 700 e, tiedotuksesta 900 e.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€18 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi