Digi tulee, olethan valmis ?
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13, PL 235
65100
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
+358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa järjestetään digitaalisten laitteiden ja palveluiden ohjausta kaksikielisesti Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, ja Keski-Pohjanmaan alueilla.Hankkeen käyttöön hankitaan monipuolista laitteistoa, jolla ohjaus tapahtuu. Osa hanketta on uusien palveluinnovaatioiden ja toimintatapojen selvitys ja mahdollisesti testaus käytännössä. Hanke kuuluu teemaan monipuoliset lukutaidot. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ohjausten määrä.
Ohjauksiin osallistuneiden määrä.
Saatu kirjallinen palaute.

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan ohjaaja, joka kiertää laajan alueen kirjastoissa ohjaamassa kansalaisia kaksikielisesti digitaalisten laitteiden ja palvelujen käytössä. Samalla tuetaan kirjastojen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden henkilöstön digiosaamista. Etäyhteydellä tapahtuvaa ohjausta ainakin pilotoidaan ja uusia palvelutapoja ja -laitteita ja mahdollisuuksia selvitetään erityisesti digitaalisten kirjastopalvelujen näkökulmasta.Jotta asiakkaiden ohjaustarpeeseen voidaan vastata, hankitaan monimuotoista laitteistoa hankkeen käyttöön.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€62 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€77 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi