Digiaikaa etsimässä
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lapinlahden kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Mykkäläntie 2
73100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 4883 275
Bibliotekets e-postadress : 
lapinlahti.kirjasto@lapinlahti.fi
ISIL-kod : 
FI-Lapla
FO-nummer : 
0172127-2
Ansvarsperson : 
Auli Pirinen
Telefonnummer : 
040 4883 271
E-post : 
auli.pirinen@lapinlahti.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja helpottaa digitaalisten aineistojen ja palvelujen käyttöä ja niihin tutustumista.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan uusien laitteiden käytön määrällä, tilaisuuksien määrällä, tilaisuuksiin osallistuneiden henkilöiden määrällä sekä uusien toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kiinnostuksen ja palautteen avulla.

Projektbeskrivning : 

Miten kirjasto vastaa nykyajan haasteisiin? Uudessa kirjastolakiesityksessä kirjaston rooli laajenee kohti monikulttuurista olohuonetta, fyysistä ja digitaalista tilaa, jossa toimitaan yhdessä ja luodaan yhteisöjä. Tavoitteen saavuttamiseksi kirjaston tulee pystyä tarjoamaan fyysisen ympäristön ja aineiston lisäksi myös digitaalisia aineistoja ja välineitä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja helpottaa digitaalisten aineistojen ja palvelujen käyttöä ja niihin tutustumista. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla välineet, joilla asiakkaat pääsevät käyttämään sekä kirjaston että muiden toimijoiden digitaalisia aineistoja ja kulttuurisisältöjä. Kirjaston päämääränä on edistää sähköisten palvelujen käyttöönottoa kaikissa Lapinlahden kunnankirjaston toimipisteissä. Tasavertaisuuden toteuttamiseksi asiakkailla on oltava samat mahdollisuudet pääkirjaston lisäksi myös lähikirjastossa ja kirjastoautossa. Kirjaston digitaaliset välineet antavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja tarjoavat luontevan tavan viettää aikaa valvotuissa tiloissa. Varsinkin jos yhteisiä harrastusmahdollisuuksia ja kokoontumistiloja on vähän, kirjasto tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumispaikan ja mielekästä yhteistä tekemistä.   

Hankkeessa kehitetään samalla Lapinlahden kunnankirjaston toimipisteiden oppimisympäristöä. Uusia laitteita käytetään kirjastonkäytön ja tietotekniikan opastamiseen, mediakasvatukseen ja tiedotukseen. Laitteiden avulla edistetään nykyisten palveluiden saavutettavuutta sekä luodaan uusia ja monipuolisempia mahdollisuuksia tilaisuuksien järjestämiseen uuden lakiehdotuksen hengessä. Kirjasto muuttuu yhä avoimemmaksi tilaksi, jossa erilaiset yhdistykset ja ryhmät – niistäkin, joista emme vielä tiedä – voivat kokoontua ja järjestää tilaisuuksia. Vastataksemme haasteeseen, tarvitsee kirjasto tilojen lisäksi myös ajanmukaiset ja toimivat välineet.

Kirjasto toimii yhä enenevässä määrin oppimisen, yhdessä toimimisen ja viihtymisen ympäristönä. Viime syksynä aloitettiin vuosien tauon jälkeen satutunnit sekä pää- että lähikirjastolla. Ne ovat saavuttaneet suuren suosion. Kirjaston henkilökunnan lisäksi satutunteja ovat pitäneet innokkaat vapaaehtoiset, lastenohjaajaopiskelijat ja yläkoululaisten ilmaisutaitoryhmät. Helppokäyttöiset dokumenttikamerat auttavat satutunnin vetäjiä ja rikastuttavat esityksiä erityisesti ryhmien kasvaessa. 

Kirjaston henkilökunta antaa kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta molemmissa kirjastoissa ja luontokouluilla. Yhteistyö koulujen kanssa on tiivistä. Esimerkiksi e-aineistojen esittelyjen ja käytön ohjaamisessa ajanmukaiset ja riittävät välineet ovat välttämättömiä. Tiedonhaun tehtäviä on tehty tietokoneilla ja muutamalla tablettitietokoneella. Opetusryhmien kasvaessa tablettitietokoneita tarvitaan lisää. Hankittavalla älypuhelimella nekin oppilaat, joilla itsellään ei ole sellaista, voivat harjoitella tiedonhakua ja e-aineistojen käyttöä. Kirjastossa tarjotaan myös mahdollisuus tutustua lasien avulla virtuaalitodellisuuteen.  

Kaksi vuotta sitten pääkirjastoon hankittiin PS4-pelikonsolilaitteisto oheistarvikkeineen ja sen jälkeen se on ollut ahkerassa käytössä. Konsolipelimahdollisuutta on toivottu myös Varpaisjärven lähikirjastoon, sillä kirjasto sijaitsee koulun vieressä ja oppilaat tulevat koulun jälkeen kirjastolle viettämään aikaa. Pelikonsolilaitteiston ja television yhteiskäyttö pääkirjaston kanssa on epäkäytännöllistä pitkän välimatkan takia.

Uusien digitaalisten palvelujen, aineistojen ja laitteistojen käyttöönotto sekä laajeneva kirjastoyhteistyö edellyttävät kirjaston henkilökunnan jatkuvaa kouluttautumista, joka usein hoidetaan verkkokokouksilla. Ajantasaiset ja toimivat välineet helpottavat myös pää- ja lähikirjaston välistä yhteistyötä. Samoja välineitä voivat myös asiakkaat halutessaan käyttää verkkoyhteydenpitoon. Tällä hetkellä kirjastolla ei ole toimivaa äänentoistolaitteistoa. Tarvetta kuitenkin olisi, sillä kirjasto osallistuu omien tilaisuuksiensa lisäksi yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa järjestettäviin tapahtumiin, esim. perinteiset Varpaisjärven Toukotaika ja Lapinlahden Aikataika.      

Hyvätkään palvelut ja ajanmukaiset välineet eivät takaa palvelujen käyttöä, ellei niistä tiedoteta riittävästi. Sosiaalisen median ja lehti-ilmoittelun lisäksi kirjasto on ilmoittanut ajankohtaisista asioista myös omalla ilmoitustaulullaan. Uusien pääkirjastoon ja lähikirjastoon sijoitettavien infonäyttöjärjestelmien avulla voidaan entistä tehokkaammin tiedottaa kirjaston ja kunnan muista palveluista. Sen avulla voidaan jakaa tietoa koko Rutakko-kirjastokimpan aineistoista ja verkkosisällöistä ja siten lisätä kokoelmien ja palvelujen käyttöä.

Hankkeen aikataulutus: tarjoukset laitteista pyydetään keväällä 2017 myönteisen rahoituspäätöksen tultua. Laitteet hankitaan ja asennetaan syksyyn 2017 mennessä. Henkilökunnan koulutus ja tiedotus uusista laitteista 2017-2018.

Omavastuuosuus koostuu laitteiden asennustöistä (mm. sähkö- ja verkkoasennuksen), laitteiden liittymäkuluista, henkilökunnan hankkeeseen käytetyistä työtunneista ja matkakuluista ja uusiin palveluihin ja välineiden käyttöön liittyvistä henkilökunnan koulutuksista.

Hankittavat välineet:

-       tabletit asiakas- ja opetuskäyttöön 10 kpl

-       kannettava tietokone kirjastoauton asiakaskäyttöön 1 kpl

-       dokumenttikamera satutunti- ja opetuskäyttöön 2 kpl

-       dataprojektorit kaapeleineen satutunti- ja opetuskäyttöön 2 kpl

-       käsikäyttöinen valkokangas lähikirjastoon 1 kpl

-       älypuhelin opetuskäyttöön 1 kpl

-       älypuhelimen kanssa yhteensopivat virtuaalilasit 1kpl

-       virtuaalilasit pelikäyttöön 1 kpl

-       siirrettävä äänentoistolaitteisto 1 kpl

-       Play station –laitteisto 1 kpl (sis. ohjaimet 2 kpl, näyttö 1 kpl ja langattomat kuulokkeet 4 kpl)

-       kuulokkeet mikrofonilla 5 kpl

-       Info-TV + oheistarvikkeet 2 kpl

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja helpottaa digitaalisten aineistojen ja palvelujen käyttöä ja niihin tutustumista tarjoamalla välineet, joilla asiakkaat pääsevät käyttämään sekä kirjaston että muiden toimijoiden digitaalisia aineistoja ja kulttuurisisältöjä.  Hankkeen avulla Lapinlahden pääkirjastoon ja Varpaisjärven lähikirjastoon hankittiin seuraavat välineet: info-tv:t, dokumenttikamerat, dataprojektorit ja peliohjaimet PS4-pelikonsoleihin. Sen lisäksi ostettiin siirreltävä äänentoistolaite, jota voidaan käyttää molemmissa toimipisteissä ja mikrofonilliset kuulokkeet.

Kirjastonkäytön opetuksen ja muun verkkosisältöjen käytön opastamisen tueksi hankittiin 11 tablettitietokonetta ja yksi älypuhelin. Lisääntyneen käytön vuoksi pääkirjastolle oli asennettava toinen wifi-tukiasema. Varpaisjärven lähikirjastolle ostettiin esiintymisiä ja esittelyjä varten uuden dataprojektorin kanssa yhteensopiva kannettava tietokone, jota voidaan tarvittaessa käyttää myös kirjastoautossa. Lähikirjastolle hankittiin PS4-pelikone ja siihen sopiva näyttö sekä erillinen latausasema. Hankeaikana tarpeet täsmentyivät ja muuttuivat. Virtuaalilasien ostamisesta luovuttiin, sen sijaan hankittiin asiakaskäyttöön asiakirjaskanneri Varpaisjärvelle. Yhä useammat yritysten, kuntien ja valtion palveluista ovat sähköisessä muodossa; asiakkaat voivat tarvittaessa skannata paperisia asiakirjoja ja valokuvia ja lähettää ne eteenpäin.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

-    Kaikki laitteet otettiin käyttöön heti, kun ne oli hankittu.
-    Info-tv:t mahdollistavat kirjaston eri toimipisteiden palveluiden ja tapahtumien tiedottamisen näkyvästi ja kiinnostavasti.
-    Uudet dokumenttikamerat ja dataprojektorit helpottavat yleisötilaisuuksien järjestämistä ja ovat elävöittäneet esim. satutunteja.
-    Äänentoistolaite parantaa kuuluvuutta yleisötilaisuuksissa ja antaa mahdollisuuden esiintyjille harjoitella omaa esitystä ennen varsinaista tilaisuutta kirjaston tiloissa. Aiemmin olemme joutuneet lainaamaan tilaisuuksia varten äänentoistolaitteita muista kunnan yksiköistä.
-    Skanneri helpottaa asiakkaiden asiointia sähköisissä palveluissa ja antaa myös mahdollisuuden valokuvien ja dia-kuvien digitointiin.
-    Uudet opastuksia varten hankitut tabletit helpottavat kirjastonkäytön opetusta sekä kirjaston omien e-aineistojen ja Celia- ym. palveluiden esittelyä asiakkaille.
-    Mikrofonillisten kuulokkeiden avulla asiakkaat voivat osallistua etäyhteydellä kokouksiin ja koulutuksiin tai kuunnella musiikkia, äänikirjoja tms. kirjaston tiloissa muita asiakkaita häiritsemättä.
-    Älypuhelimen avulla esitellään asiakkaille kirjaston ja muiden toimijoiden sähköisiä palveluja.
-    Hankittujen latureiden avulla asiakkaat voivat tarvittaessa käydä lataamassa omia puhelimiaan ja muita laitteitaan kirjaston tiloissa. Tämä on erittäin tarpeellista erityisesti lapsille ja nuorille. 
-    Laitteita käytettiin hankeaikana Lapinlahden pääkirjastossa ja Varpaisjärven lähikirjastossa yhteensä 114 tilaisuudessa, joissa kävijöitä oli yhteensä 3507 henkilöä.
-    PS4-konsolipeli on ahkerassa käytössä, hankkeen aikana  peliohjaimia käytettiin 422 kertaa.
-    Info-tv:t ovat olleet auki kirjaston aukioloaikoina. Olemme saaneet myönteistä palautetta info-tv:n tiedotteista, mutta on mahdotonta arvioida, kuinka moni asiakas on seurannut niitä.

Fortsatta åtgärder: 

-    Uusien laitteiden avulla voimme jatkossakin neuvoa asiakkaitamme paremmin verkkosisältöjen käyttöönotossa ja madaltaa kynnystä käyttää uusia sähköisiä palveluja.
-    Käytämme hankkimiamme laitteita jatkossakin kirjaston tapahtumissa.
-    Tiedotamme asiakkaita uusista hankituista laitteista ja niiden tuomista mahdollisuuksista.

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 300
Egen finansiering: 
€1 400
Budget sammanlagt: 
€14 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 404
Egen finansiering: 
€2 404
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.