DigiCarelica
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05 616 2341
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Digitoidaan Lappeenrannan maakuntakirjaston kotiseutukokoelma

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitoinnin määrä

Kuvaus : 

VAIHE 1: KARJALAN KUNNAAT BITEIKSI ELI MAAKUNTAKIRJASTOON DIGIPAJA JA DIGITOITUA CARELICA-AINEISTOA DIGICARELICA-SIVUSTOLLE

 Lappeenrannan maakuntakirjasto anoi vuonna 2010 valtionavustusta hankkeelle, jossa hankesuunnitelman mukaisesti

-digitoidaan Lappeenrannan maakuntakirjaston kotiseutukokoelman (Carelica) paikallisesti merkittävää aineistoa, jota muut tahot eivät digitoi-digitoitu aineisto tallennetaan kirjaston kotisivujen yhteyteen kaikkien saataville ja vapaasti käytettäväksi. Aineisto luetteloidaan ja linkitetään myös maakuntakirjaston aineistotietokantaan.

-aineistoa varten rakennetaan omat www-sivut

-jo olemassa oleva Carelica-kirjailijat –sivusto siirretään osaksi KirjaSampo-verkkopalvelua

-hankitaan digitoinnissa tarvittavia teknisiä laitteita, joilla asiakkaat pystyvät digitoimaan kirjaston tarjoamassa tilassa omia aineistojaan: musiikkia, valokuvia, elokuvia.

-palkataan henkilö tekemään osa Carelica-aineiston digitoinnista, siirtämään Carelica-kirjailijat –tietokanta KirjaSampoon sekä opastamaan aluksi asiakkaita digitointitilassa.

 Karjalan Kunnaat biteiksi –hankesuunnitelmassa esitetyt asiat ovat tähän mennessä toteutuneet seuraavasti:

-       Carelica-kotiseutukokoelman aineistoa on digitoitu (kaikki vuotta 1941 vanhemmat kartat, 1800-luvulla painettuja monografioita, pienpainatteita, postikortteja, valokuvia, luetteloita jne.)

-       Digitoitua aineistoa varten on rakennettu DigiCarelica-sivusto, johon ryhdytään syöttämään digitoitua aineistoa syksyn 2012 aikana. Kirjastonhoitaja kirjoittaa sivustolle esittelytekstit aineistoista syksyn 2012 aikana. Sivusto julkaistaan kirjaston 130-vuotisjuhlien kunniaksi 25.1.2013

-       Maakuntakirjastoon perustettu digipaja avattiin asiakkaille 16.4. 2012. Digipajassa voi digitoida kuvaa (valokuvat, diat, liikkuva kuva VHS-muodossa) ja ääntä (lp-levyt, c-kasetit). Digipajassa on työskennellyt projektirahoituksella henkilö 1.3.-31.10.2012. Hän on hankkinut laitteet, asentanut ne paikoilleen, kouluttanut kirjaston henkilökuntaa ja opastanut asiakkaita laitteiden käytössä.

-       Carelica-kirjailijat nettisivuston tietosisältö on siirretty KirjaSampoon.

 VAIHE 2: ETELÄ-KARJALAN ALUEEN KIRJASTOJEN VANHAN AINEISTON DIGITOINTI JA MAAKUNNAN KIRJASTOISSA KIERTÄVÄN DIGITOINTILAITTEISTON HANKKIMINEN

 Etelä-Karjalan kirjastot haluavat digitoida omia kiinnostavia aineistojaan. Digitointia varten hankitaan maakunnan pienissä kunnissa kiertävä laitteisto. Nykyistä digipajan laitteistoa täydennetään kirjaskannerilla. Laitteiston käytössä opastamaan ja digitointia suorittamaan palkataan projektihenkilö. Projektityöntekijä syöttää kunnankirjastoissa digitoidut aineistot koko maakunnan yhteiselle DigiCarelica-sivustolle. Maakuntakirjaston kirjastonhoitaja kuvailee aineistojen sisällöt sivustolle yhteistyössä kunnankirjastojen henkilökunnan kanssa.

 Laitteiden kierrättäminen kirjastoissa suunnitellaan niin, että kirjastojen asiakkaat pääsevät myös digitoimaan omia aineistojaan. Maakuntakirjastossa asiakkaat ovat digitoineet eniten dioja ja VHS-kasetteja, joten kiertävään laitekokoonpanoon hankitaan sen mahdollistavat laitteet. Lappeenrannan kaupungin lähikirjastoihin hankitaan oma kiertävä laitedekki.

 Laitteet hankitaan kesän 2013 aikana. Hanketyöntekijä aloittaa työnsä 1.8.2013 ja kiertää Etelä-Karjalan 8 kunnassa talvikauden 2013-2014. Hanketyöntekijän kiinteä työpiste on maakuntakirjaston digipaja. Hanketyöntekijän työtä ohjaa teknisissä asioissa tietoverkkoneuvoja ja yhteydenpidossa maakunnan kirjastoihin palvelujohtaja.

 Lappeenrannan maakuntakirjastossa on ylläpidetty Etelä-Saimaa –lehden artikkeleista  koottua digitaalista artikkelitietokantaa vuodesta 2003 lähtien. Kotiseutukokoelmaa hoitavat kirjastonhoitajat ovat valikoineet lehdestä päivittäin tietokantaan yleisesti kiinnostavaa aineistoa. Tietokannan lehtiartikkeleita on voinut lukea verkkosivujen kautta. Lehtiartikkeleiden tekijänoikeuksista maakuntakirjasto maksaa Etelä-Saimaan toimittajayhdistykselle 1000 euroa vuodessa.

 Tietokanta-alusta ja verkkosivusto on tullut 10 vuoden käytön ja kasvun jälkeen tiensä päähän. Haluaisimme varmistaa sen toimivuuden muuntamalla tietokantarakenteen ja käyttöliittymän tekniikaltaan varmempaan muotoon. Tarjouskilpailun perusteella muutoksen hinta on 8000 euroa.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Etelä-Karjalan kuntien kirjastot

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Etelä-Saimaa -lehden digitaalinen artikkelitietokanta

http://www.esaimaalehtiartikkelit.fi/

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

ETELÄ-KARJALAN ALUEEN KIRJASTOJEN VANHAN AINEISTON DIGITOINTI JA MAAKUNNAN KIRJASTOISSA KIERTÄVÄN DIGITOINTILAITTEISTON HANKKIMINEN

 

DigiCarelica-hankkeessa hankittiin alkuvuodesta 2014 digitointilaitteisto, joka on kiertänyt Etelä-Karjalan kuntien kirjastoissa sekä keväällä että uudestaan syksyllä 2014. Hankkeessa olivat mukana kaikki kunnat lukuun ottamatta Imatran kaupunginkirjastoa, jossa on omat digitointilaitteet.

 

Hankerahalla palkattiin projektityöntekijä, joka hankki laitteet, suunnitteli kiertoaikataulun ja vieraili kunnissa opastamassa asiakkaita ja henkilökuntaa laitteiden käytössä. Alueen kunnissa laitteet ja opastaja olivat asiakkaiden käytettävissä 2 viikkoa keväällä ja 2 viikkoa syyskaudella. Kesällä laitteita käytettiin Lappeenrannan lähikirjastoissa Ylämaalla ja Joutsenossa, joista on pitkä matka pääkirjastoon digitoimaan.

 

Eniten haluttiin digitoida VHS-kasetteja, diakuvia, mutta myös jonkun verran musiikkia ja valokuvia. Hanketyöntekijä myös digitoi itse jonkun verran kuntien kirjastojen vanhaa aineistoa.

 

Hanketyöntekijän kiinteä työpiste oli maakuntakirjaston digipaja, jossa hän oli paikalla 1pv/vk. Hanketyöntekijän työtä ohjasi teknisissä asioissa tietoverkkoneuvoja ja yhteydenpidossa maakunnan kirjastoihin palvelujohtaja.

 

Hankkeen yhtenä osana siirrettiin Etelä-Saimaa –lehden digitaalinen lehtiartikkelitietokanta uudelle alustalle. Samalla tietokannalle suunniteltiin uusi graafinen ulkoasu. Myös artikkelien hakuominaisuuksia parannettiin. Tällä hetkellä tietokannassa on luettavissa noin 19 000 kokotekstiartikkelia vuodesta 2003 lähtien. Muutoksen toteutti paikallinen NitroId-brändi- ja mainostoimisto. Sivuston osoite on http://www.esaimaalehtiartikkelit.fi/ .

 

Kiertävässä digipajassa kävi 655 asiakasta digitoimassa omia aineistojaan. Jokainen kävijä opastettiin aluksi laitteiden käyttöön. Myös kirjastojen henkilökuntaa perehdytettiin laitteiden käyttöön. Hanke sai mukavasti myönteistä julkisuutta eteläkarjalaisissa tiedotusvälineissä.

Tilasto kirjastoittain:

- Lemi 65

- Luumäki 96

- Parikkala 75

- Rautjärvi 132

- Ruokolahti 106

- Savitaipale 86

- Taipalsaari 95

Yhteensä 655

Jatkotoimenpiteet: 

Digitointilaitteet kiertävät jatkossakin alueen kirjastoissa, asiakkaiden opastus tehdään kirjaston oman henkilöstön voimin.

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
01/10/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 633
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 005
Budjetti euroissa yhteensä: 
€51 638
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€36 819
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 819


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi