Digipomppu junioreille ja senioreille
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kittilän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjatie 1
99100
Yhteyshenkilön nimi : 
Riitta Leena Pantsar
Puhelin : 
0407285755
Sähköposti : 
riitta.pantsar@kittila.fi
Hankkeen tavoite: 

Teema 1: Monipuoliset lukutaidot. Hankkeen tavoitteena turvata Kittilän kunnankirjaston asiakkaiden digitaalinen tasa-arvo opettamalla ja ohjaamalla sekä lukutaitoja edistämällä. Tavoitteena on laatia mediakasvatussuunnittelma ja toteuttaa sitä lasten ja nuorten ryhmäopetuksissa sekä senioreiden opastuksissa. Lisäksi tehdään Kittilän kirjaston omat 3. ja 5. luokille sopivat kirjastonkäytönopetus-pelit, joita oppilaat voivat pelata ohjatusti tablettien avulla. Tapahtumien järjestämisen lisäännyttyä digitaalisen opastaulun hankinta on ajankohtainen. Taulu tarjoaa myös mahdollisuuden digitaalisille taidenäyttelyille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit: Mediakasvatustyöllä tavoitettu asiakasmäärä sekä hankkeen avulla saadut uudet toimintatavat ja yhteistyötahot.

Kuvaus : 

Aikataulutus: Kevät 2018 laitehankinnat, henkilökunnan perehtyminen niiden käyttämiseen, mediakasvatussuunnitelman laatiminen. Syksy 2018 - kevät 2019 suunnitelman toteuttaminen eri ryhmille ja palautteen kerääminen asiakasryhmiltä. Syksy 2019 palautteen purkaminen ja yhteenvedon laatiminen. Miettitään mitkä jäävät pysyviksi käytännöiksi ja mitä muutetaan. Koko kirjaston henkilökunta osallistuu opastamiseen ja yhteistyötä tehdään paikallisten digilähettiläiden kanssa. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
igilähettiläät, koulut, päiväkodit, erilaiset senioriryhmät
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€14 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 200
 
okm
avi