Digitarinoita - elämykset kuvaksi ja ääneksi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
09-29492580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Eila Niemi
Puhelin : 
0403184509
Sähköposti : 
eila.niemi@kerava.fi
Hankkeen tavoite: 

Digitarinat yhdistävät vanhaa tarinankerrontaperinnettä ja nykyaikaista digitaalista tekniikkaa. Digitarinalla voi tehdä lyhyitä ja helppoja koosteita erilaisista asioista, esimerkiksi kirjojen tarinoista tai omasta elämästä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuuksien määrä ja osallistujat

Kuvaus : 

Digitarinat yhdistävät vanhaa tarinankerrontaperinnettä ja nykyaikaista digitaalista tekniikkaa. Digitarinalla voi tehdä lyhyitä ja helppoja koosteita erilaisista asioista, esimerkiksi kirjojen tarinoista tai omasta elämästä. Digitarinoilla pyritään luomaan katsojia koskettavia tarinoita.

Sillä voi elävöittää kirjaa sekä innostaa lukemiseen visuaalisilla elementeillä. Menetelmä koostuu still-kuvista, äänestä ja yksinkertaisesta editoinnista. Lapset ja nuoret voivat käyttää monipuolisesti luovuuttaan kirjoittamalla, kuvaamalla, äänittämällä ja suunnittelemalla animaatioita tai esityksiä. Animaatiopajoja voi suunnitella eri ikäisille lapsille ja nuorille. Esityksissä voi käyttää myös musiikkia osana tarinaa tai tehdä musiikkivideoita.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa elämys tarinaksi ja käyttää siinä kuvaa ja ääntä. Yhteistyökumppaneiksi hankkeeseen sopivat koulut, mutta kirjasto voisi järjestää myös kaikille lapsille ja nuorille avoimia mediapajoja. Digitarinat voivat toimia voimaannuttavina tekijöinä tarinankertojalle ja voisi näin ollen sopia esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Tarinan pohjalta suunnitellaan käsikirjoitus ja toteutustapa, joka voi olla elokuva-animaatio tai video.

Esimerkiksi tänä vuonna lukudiplomeja suorittavat luokat voisivat tehdä lukudiplomikirjoihin liittyviä kirjatrailereita. Niitä voi tuottaa mediaohjaajan avulla kirjastossa ja esitellä niitä sosiaalisessa mediassa. Kirjatrailereita voi tehdä pala-animaatiotekniikalla näyteltynä elokuvan keinoin tai videoituja kirjaesittelyjä ja vinkkauksia, jossa koululaiset voivat esitellä suosikkikirjoja toisilleen.

Digitarinoiden tekeminen kehittää lapsia ja nuoria kokonaisvaltaisesti. Tekstien suunnittelun, luomisen ja esittämisen eri vaiheissa tarvitaan organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä sosiaalisia ja teknologisia taitoja. Samalla kehittyvät myös luku- ja kirjoitustaidot.

Projektin kustannukset koostuvat projektityöntekijän palkkauksesta (5 kk) sivukuluineen 15 000 e ja medialaitteista (2 videokameraa, tietokoneisiin liitettäviä mikrofoneja) 3000 e. 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi:
Mediakasvatuksellinen Digitarinoita-hanke toteutettiin Keravan kirjastossa vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen palkattiin mediakasvattaja.
Hankkeessa kannustettiin lapsia käyttämään digitaalista tekniikkaa luovasti tarinallisiin toteutuksiin:
Digitarinapajoissa tehtiin lyhyitä tarinallisia koosteita esimerkiksi kirjojen tarinoista, käsikirjoitetuista tarinoista tai omasta elämästä. Toteutuksissa käytettiin erilaisia tekniikoita.
Leluanimaatiota ja piksalaatio-animaatioita tehtiin stop motion –tekniikalla. Kohderyhmänä olivat 3-6-luokat. Kirjatrailipajoissa tehtiin luetuista kirjoista videomuotoisia kirjaesittelyjä, joissa yhdistyvät valokuvat, ääni ja teksti. Oppilaat valitsivat itse kirjat ja esittelevät kirjan muutamalla lauseella ja netistä haetuilla käyttöoikeudeltaan sallituilta sallituilla kuvilla. Kohderyhmänä olivat 5-9-luokat.
Tarinakoodauksesssa tehtiin lyhyitä animaatioita lasten koodausohjelma Scratchilla. Kohderyhmänä 3-6-luokat ja yläkoulun erityisryhmät.
Työpajat vaativat järjestelmällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä mediakasvattajan lisäksi myös pajoihin osallistuvilta lapsilta. Kaksi tai kolme tapaamiskertaa kestävät pajat oli tämän takia luontevinta järjestää yhteistyössä koululuokkien kanssa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Työpajojen tuotoksia voi katsoa Keravan kirjaston Youtube-kanavalta. Muutama esimerkki tarinakoodauksesta, animaatiosta ja kirjatrailerista.
(jos nuo yllä olevat linkit ei toimi kun tämän kopioi nettisivulle, niin alla linkit ”oikeassa” muodossa.).
Tarinakoodaus:
https://www.youtube.com/watch?v=imOYewT-aKM&index=7&list=PL-p3nCp60FMI7v...
Animaatio:
https://www.youtube.com/watch?v=slwhIsl08r8&list=PL-p3nCp60FMKNEShdEU8v8...
https://www.youtube.com/watch?v=YJK8c4CcjgU&index=23&list=PL-p3nCp60FMKN...
Kirjatraileri:
https://www.youtube.com/watch?v=lHPincLKcS8&list=PL-p3nCp60FMJg91rHoNOY_...
https://www.youtube.com/watch?v=WVrZB6yDVPQ&index=14&list=PL-p3nCp60FMJg...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuoden aikana Tarinakoodauspajoja järjestettiin 12 ja niihin osallistui 247 lasta. Animaatiopajoja oli 29, osallistujia 417. Kirjatraileripajoja pidettiin 15, ja niihin osallistui 321 lasta. Yhteensä pajoihin osallistui siis 985 lasta.
Työpajoissa lapset oppivat tarinoinnin ja käsikirjoittamisen perusteita, äänen ja kuvan yhdistämisen tekniikoita sekä tekijänoikeudellisia asioita. Kirjaston hanke tuki koulujen mediakasvatustyötä, ja pajojen suosio kertoi vastaavanlaisen työn tarpeesta. Mediakasvatuksellinen toiminta (riittävät tekniset resurssit yhdistettynä syvään osaamiseen) on moderni, selkeä ja luonteva palvelualue yleisessä kirjastossa. Osana muuta lasten- ja nuortenkirjastotyötä se ylläpitää lapsen asiakassuhdetta kirjastoon.
Kirjastossa työskennellyt mediakasvattaja rikastutti kirjaston toimintaa muutenkin monin tavoin: hän järjesti mediaan liittyviä lasten- ja nuortentapahtumia kuten elokuvanäytöksiä, konsolipelipäiviä ja mm. Pokemon-tapahtuman, osallistui SeniorSurf-opastukseen, tuotti sisältöä kirjaston some-kanaviin ja auttoi julkaisujen tekemisessä.

Jatkotoimenpiteet: 

Mediapajojen järjestämisen edellytyksenä on, että kirjastolla on riittävästi teknisiä laitteita, tiloja ja osaamista. Hankkeen loputtua mediapajatoiminta Keravan kirjastossa lakkasi, ja toiminnan jatkuminen tulee miettiä uusiksi. Pajatoimintaa voisi järjestää esimerkiksi ostopalveluna. Myös tulevissa rekrytoinneissa voi huomioida mediatoiminnan.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
56kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
985henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000
 
okm
avi