Digitilat käyttöön, esitykset kuntoon
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuortaneen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 4
63100
Kirjaston puhelin : 
06 2525 2592
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuortane.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kurta
Y-tunnus : 
0180117-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Helinä Hemminki
Puhelin : 
06 2525 2590
Sähköposti : 
helina.hemminki@kuortane.fi
Kuvaus : 

Digitilat käyttöön: Kuortaneen kirjasto on saamassa käyttöönsä vuoden 2013 toukokuussa kirjastotalon yläkerrassa olevan huoneiston, johon olemme suunnitelleet sijoittaa toimistotarvikehuoneen lisäksi asikkaiden toivoman digitointi- ja editointitilan. Kirjaston nykyisistä tiloista huoneistoon pääsee neljää eri reittiä. Huoneistoon ei pääse henkilökunnan huomaamatta, joten tilan käyttöä on helppo valvoa. Siellä asiakkaat voivat rauhassa muita häiritsemättä muuttaa VHS-videoita, LP-levyjä, singlejä ja C-kasetteja digitaaliseen muotoon itsepalveluna käytettävilla laitteilla. Tilaan on tarkoitus hankkia myös laitteet, joilla asiakkaat voivat skannata ja tulostaa paperikuvia, dioja, negatiiveja ja negatiivifilmejä. Tilan perustamiseen tarvitaan ainakin seuraavat laitteet: tehokas multimediatietokone 26"-28" näytöllä, tehokas ulkoinen äänikortti, kahdet kuulokkeet, LP-soitin, C-kasettisoitin, yhdistetty VHS/DVD -soitin, TV, UPS-akkuvarmistus sähkökatkojen varalta, skanneri ja tarvittavat kuvankäsittely- ym. ohjelmat.

Esitykset kuntoon: Kuortaneen kirjastolla on tällä hetkellä oma valkokangas eri esiintyjien ja kirjastonkäytön ohjaustuntien pitämistä varten, mutta ei muita nykyaikaisia laitteita.  Kirjailijat ja muut vierailijat ovat tuoneet tähän saakka omat laitteet esityksiään varten.

Kirjastonkäytön ohjaustunneilla mm. tiedonhaun opastusta on annettu koululaisille ja urheiluopiston opiskelijoille henkilökohtaisesti heidän tehdessään tiedonhakutehtäviä kirjaston verkkopalvelussa. Tavoitteena on tiedonhaun ym. ohjauksen keskittäminen kaikille yhtäaikaa, jotta oppilaat suoriutuvat ohjauksen jälkeen annetuista tiedonhakutehtävistä itsenäisemmin. Tiedonhaun erilaisia tapoja voi näyttää näin myös laajemmin kuin kiireellä (monta opiskelijaa) annetussa henkilökohtaisessa ohjauksessa tiedonhakuharjoituksia tehtäessä. Jotta esitykset voidaan pitää nykyaikaisesti ja käytännöllisesti, tarvitaan tehokas kannettava tietokone, dataprojektori ja dokumenttikamera.

Rahat on tarkoitus käyttää vuoden aikana ajalla 01.05.2013-30.4.2014. Kirjaston omat määrärahat voisi jakaa näin tarpeen vaatiessa kahdelle talousarviovuodelle, jolloin asetetut tavoitteet olisi helpompi saavuttaa.

Tarkoituksena on käyttää osa varoista kirjaston ulkopuolisen henkilön antamaan koulutukseen henkilökunnalle sekä asiakkaille.

Aiemmat hankkeet: 

Tällä hetkellä jo monessa kirjastossa on vastaavat digitointi- ja editointitilat (esim. Seinäjoen uudessa kirjastossa).
Myös erilaisten esitysten vaatimat tietotekniikkalaitteet ovat jo useassa Suomen kirjastossa käytössä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke onnistui aikataulussa kokonaisuudessaan, vaikka digitointiin varatun tilan remontti viivästyi mm. kirjaston uuden sijoituspaikkasuunnitelman takia. Kunta teki kuitenkin päätöksen säilyttää kirjaston palvelut entisessä, vuonna 1982 käyttöön otetussa vanhassa kansakoulurakennuksessa. Tämän jälkeen remontti sai jatkua, ja Digitilaan saatiin kaikki tarvittavat laitteet ja ohjelmat asennettua aikataulun mukaan. Saimme myös kunnalta hankkeeseen kuulumatonta rahaa Digitilan uusiin ja tarkoituksenmukaisiin kalusteisiin neuvottelujen jälkeen. Kalustetoimittajan kiireistä huolimatta saimme uudet kalusteet aikataulussa. Tämän jälkeen alkoi laitteiden ja ohjelmien asentaminen paikoilleen. Käytimme ulkopuolista työntekijää asentamaan ja laatimaan kaikille laitteille ja ohjelmille omat ohjeensa asiakkaita varten. Hän piti myös koulutustilaisuudet henkilökunnalle ja asiakkaille. Palkkakulut olivat pienemmät kuin hakemuksessa oletettiin, koska hän oli osan ajasta kunnan työllisettynä työntekijänä.

Jatkotoimenpiteet: 

Digitilan laitteita ja toimintoja on markkinoitu paikallisessa lehdessä, kirjastossa, kirjaston kotisivuilla ja kunnan omassa Nokiposti-tiedotuslehdessä. Markkinointia jatketaan edellä kuvatulla tavalla ja henkilökohtaisesti asiakkaille myös tulevaisuudessa. Muutama asiakas on jo editoinut ja muuntanut vanhoja videokasetteja ym. uuteen muotoon DVD-levyille ja muistitikuille. Tiedonhaun opetusta harjoitellaan uusilla laitteilla. Tarkoituksena on siirtyä kokonaan niiden käyttöön tiedonhaun ym. opastuksessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 989
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 989

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
14henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta ei voi käyttää kalustehankintoihin.

Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013