Digitoinnista iloa asiakkaille, hyötyä kotiseutukokoelmaan
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntyharjun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lääkärinkuja 2
52700
Kirjaston puhelin : 
044-7707229
Kirjaston sähköposti : 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Manha
Y-tunnus : 
0165761-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Pirnes-Toivanen
Puhelin : 
040-5934867
Sähköposti : 
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Kuvaus : 

Hankkeessa muokataan lukollinen kotiseutukokoelman huone digitointikäyttöönkin sopivaksi ja hankitaan digitointilaitteet vhs-videoiden, c-kasettien, lp-levyjen, valokuvien, negatiivien ja diojen digitoimiseen. Henkilökunta koulutetaan käyttämään laitteistoa niin, että asiakkaita voidaan neuvoa digitoimisessa. Kirjaston kotiseutukokoelman aineistoja digitoimaan palkataan projektityöntekijä. Digitointimahdollisuutta markkinoidaan asiakkaille paikallislehdessä, erilaisissa yhdistysten tapaamisissa ja esittein.

Hankkeen avulla käynnistetään ilmainen palvelu asiakkaita varten, kun kirjasto tarjoaa digitointivälineet ja opastuksen arkisen kulttuuriperinnön säilyttämistä varten. Samalla saadaan säilymään alueen kulttuuriperintöä, kun kotiseutukokoelman vanhentuneet formaatit saadaan digitoiduksi käyttökuntoon.

Hanke käynnistetään maaliskuussa 2012 työtilan muokkaamisella ja laitteiden hankinnalla. Kevään aikana koulutetaan henkilökunta ja ennen kesää palvelua saadaan markkinoitua kuntalaisille.

Aiemmat hankkeet: 

Lahden kaupunginkirjasto, Kirkkonummen kunnankirjasto, Joensuun seutukirjasto, Akaan kunnankirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Asiakkaille tuotettiin digitointiesite, jossa kerrotaan mitä aineistoja on mahdollista digitoida, miten digitointiin täytyy valmistautua ja mitä ottaa huomioon ja kuinka digitointitilaa varataan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kotiseutukokoelmahuoneeseemme hankittiin digitointilaitteet vhs-videoiden, c-kasettien, lp-levyjen, negatiivien, valokuvien ja diojen digitoimiseen maaliskuussa 2012. Samaan aikaan aloitti projektityöntekijä kuukauden mittaisen työsuhteen, jonka aikana hän opetteli digitointilaitteiden käytön, teki laitteille selkeät, asiakkaille tarkoitetut käyttöohjeet, koulutti henkilökuntamme käyttämään laitteita ja digitoi osittain kotiseutukokoelman vhs-, c-kasetti-, lp-levy-, valokuva- ja negatiiviaineistosta varmuuskopioita.

Lukuviikolla, huhtikuussa 2012, digitointitila avattiin asiakaskäyttöön. Tilasta tiedotettiin mm. paikallislehdessä, kirjaston Facebook-sivuilla, kirjastolla jne. Länsi-Savo ja paikallislehti kirjoittivat tilasta. Asiakaskäytön alkaessa digitointitilasta oli jo tehty asiakkaille jaettava digitointiesite, laadittu tilan käyttösäännöt ja kehitetty digitointitilan varaamiseen ja asiakkaiden opastamiseen tarvittavat käytännöt henkilökunnalle. Määrittelimme myös jokaiselle henkilökuntaan kuuluvalle yhden digitoitavan materiaalin omaksi vastuualueeksi, jolloin jokainen ottaa vastuun yhden materiaalin sujuvasta digitointiosaamisesta. Asiakkaille tarjotaan opastusta digitoinnin aloituksessa, jolloin mahdollisuuksien mukaan juuri digitoitavan aineiston vastuuhenkilö opastaa asiakasta.

Projektityöntekijä ehti työsuhteensa aikana kartoittaa kotiseutukokoelman digitoitavan aineiston määrän ja aloittaa digitointia. Kotiseutukokoelman digitointi toimikin hyvänä harjoitusmateriaalina projektityöntekijän ja henkilökunnan harjoitellessa laitteiden käyttöä. Kotiseutukokoelman digitoinnin loppuun saattaminen jäi kotiseutukokoelmasta vastaavan kirjastonhoitajan tehtäväksi.

Asiakkailta on tullut erittäin kiittävää palautetta digitointimahdollisuudesta.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankevaiheen jälkeen digitointilaan hankittiin asiakkaiden toiveiden perusteella levykeasema vanhojen "diskettien" digitoimista varten.

Henkilökunta on harjoitellut säännöllisesti digitointilaitteiden käyttöä, että asiakkaiden neuvominen olisi mahdollisimman sujuvaa. Laitteiden käytön harjoittelu on jäänyt osittain hankkeen jatkotoimenpiteeksi eli toteutuneiden hankekulujen ulkopuolelle, sillä laitteiden käytön säännöllinen kertaaminen on ollut välttämätöntä vielä hankeajan ulkopuolellakin.

Kotiseutukokoelman digitointi (valokuvat, diat, negatiivit, c-kasetit, vhs-kasetit, lp-levyt) on saatu valmiiksi henkilökunnan voimin ja näistä varmuuskopioista on lisätty tieto aineistorekisteriin. Samalla kotiseutukokoelman luettelointia on muiltakin osin laajennettu asiakkaiden tarpeita vastaavammaksi. Kotiseutukokoelman digitoinnistakin osa on jäänyt hankeajan ulkopuolelle eikä siten näy hankkeen kuluissa.

Digiointitilasta järjestettiin marraskuussa uusi mainoskampanja paikallislehden, kirjaston Facebook-sivujen ja internet-sivujen kautta ja digitointiesitteestä otettiin lisäpainos.

Digitointitilan ylläpito ja asiakkaiden opastus digitoinnin aloittamiseen tulevat olemaan jatkossa kirjaston omaa toimintaa. Kotiseutukokoelmaan liitettävästä av-aineistosta tullaan jatkossa tekemään aina varmuuskopiot ja kirja-aineiston digitointia tullaan tekemään valikoidusti.

Lisätietoa: 

Hankkeessa toteutettavaksi aiottuja palvelujen ostoja siirrettiin osittain projektityöntekijän tehtäviksi, sillä projektityöntekijä osoittautui kykeneväksi tekemään ko. töitä ja siten taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi (mm. laitteiden asennusta, koulutusta). Osa kotiseutukokoelman digitointityöstä tehtiin tästä syystä henkilökunnan voimin hankeajan ulkopuolella eivätkä nämä kulut siksi näy hankkeen kuluissa.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/07/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 885
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 885
Muualta saatu avustus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi