Digitointi kirjaston uutena palveluna Huittisissa
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Huittisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lauttakylänkatu 26
32700
Bibliotekets telefonnummer : 
02 5604321
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-kod : 
FI-Hutti
FO-nummer : 
0203762-4
Ansvarsperson : 
Marjut Tiisala
Telefonnummer : 
044 5604323
E-post : 
marjut.tiisala@huittinen.fi
Projektbeskrivning : 

Tarkoituksena hankkia Huittisten pääkirjastoon laitteistoa, jonka avulla asiakkaat voivat esim. muuntaa kotivideoita DVD-levyiksi, vanhoja valokuvia digitaalisiksi ja LP-levyjä musiikkitiedostoiksi. Lisäksi edistyneemmille käyttäjille hankitaan välineet digiaineiston editointiin. Kirjaston tiloissa on tarkoitukseen sopiva nk tutkijanhuone, jonka käyttöaste sallii myös tämän palvelun sijoittamisen tilaan. Huittisissa on vahva innostus kotiseututyöhön ja vanhan ajan tallentamiseen, mm. kyläkirjoja valmistuu ja on tekeillä koko ajan.  Myös muille paikalliskulttuurin harrastajille digitointi tarjoaa lisämahdollisuuksia.

Laitteiden käyttöön tarvitaan koulutusta kirjaston pääkäyttäjälle sekä koko henkilöstölle, sen jälkeen asiakkaille.  Tarkoitus on, että sisäänajon jälkeen asiakkaat käyttävät digitointipistettä  itsepalveluperiaatteella. Myös tekijänoikeuskoulutusta tarvitaan sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Koulutuksen osalta on tarkoitus tehdä yhteistyötä Huittisten seudun kansalaisopiston kanssa, jolta ostetaan soveltuvaa koulutusta. Digitointikurssista tulisi osa kansalaisopiston koulutustarjontaa, sitä kautta uusi palvelu saisi hyvää lisänäkyvyyttä kirjaston oman ilmoittelun lisäksi.

Tarkoituksena on kannustaa digitointipisteen asiakkaita myös siirtämään digitoimaansa aineistoa yhteisiin sähköisiin tietovarantoihin, esim. kirjaston tai paikallisen kotiseutuyhdistyksen verkkosivuille.

Aikataulu:

- Laitteiston hankinta ja asennukset lokakuu 2012 mennessä

- asennukset ja pääkäyttäjän ja muun henkilöstön perehdyttäminen ja käyttökoulutukset jouluk 2012 mennessä

- asiakkaiden käyttökoulutus ja tekijänoikeuskoulutus maaliskuu 2013 mennessä

AIneet, tarvikket:

-C-kasettien soitin, tallentava DVD/ VHS- laite, LP-soitin, kuulokkeet, mikrofoni ym.  tarvittavat asennuslaitteet, työasema näyttöineen ja ohjelmistoineen, skanneri

Palkat ja palkkiot:

- laitteiston hankinta, asennukset, pääkäyttäjän perehdytys ja koulutus, muun henkilöstön perehdytys ja koulutus, asiakkaiden koulutukset, tekijänoikeuskoulutus

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hannele Paatero, p. 02 5604580, Huittisten seudun kansalaisopisto

Tarja Peltomäki, 02 5604321, Huittisten kaupunginkirjasto

Tidigare projekt: 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, Kirkkonummen kunnankirjasto, Joensuun seutukirjasto, Akaan kunnankirjasto, Sastamalan kaupunginkirjasto, Valkeakosken kaupunginkirjasto,Ylöjärven kaupunginkirjasto

Webbsidor, publikationer och material: 

Digitointitilasta ja sen käytöstä luotiin kirjaston verkkosivuille oma sivu:

http://www.huittinen.fi/palvelut/kirjastopalvelut/palvelut_ja_laitteet/d...

Digitointitilan käyttöä varten laadittiin käyttösäännöt, jotka löytyvät kirjaston verkkosivuilla:

http://www.huittinen.fi/files/777/HUITTISTEN_PAAKIRJASTON_DIGITOINTITILA...

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen toteuttaminen aloitettiin syksyllä 2012 tilajärjestelyillä. Aiemmin nk. tutkijan huone otettiin digitointikäyttöön. Aiemmin tilassa olleille mikrofilmin- ja mikrokortin lukulaitteille tehtiin käyttötila varaston puolelle, laitteita käytetään enää todella harvoin. Lukusalissa lehtihyllyjen avulla tehtiin nk. tutkijan nurkka, jonne siirrettiin aiemmin tutkijanhuoneessa ollut tietokone pidempiaikaiseen opiskelu- yms. käyttöön. Tästä ei ole tuntunut aiheutuneen ongelmia. Opiskelijoilla yms. tietokoneen tarvitsijoilla on yhä varattavanaan ja käytettävänään rauhallinen, erillinen tila, vaikkei äänieristetty. Lisäksi on sovittu, että myös digitointitilan tietokonetta voi käyttää esim. opiskelukäyttöön, jos digitointitilassa on vapaata.

Hanketta varten palkattiin kirjastoalan opiskelija osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi, joka oli mukana kirjaston ohjausryhmän kanssa suunnitelemassa ja valmistelemassa tila-asiaa sekä laitehankintaa. Kaupungin tietohallinto oli merkittävä apu laitehankinnassa sekä niiden asennuksessa ja käyttöönotossa. Tilaan hankittiin VHS-laite (2 kpl, joista toinen tullaan ottamaan käyttöön lähikirjastossa), televisio, C-kasettisoitin, vinyylilevysoitin, tietokone näyttöineen, valokuvaskanneri (voi skannata myös negatiivit ja diat) sekä tarvittavat muut pienlaitteet ja editointi- ym. tarvittavat ohjelmat.  

Hanketyöntekijä perehtyi ensin itse digitointiin yleensä sekä laitteiden toimintoihin, laati niistä käyttöohjeet ja sitten perehdytti kirjastosta digitointitilan pääkäyttäjät (2 henkilöä) sekä muun henkilöstön. Kirjaston ulkopuolinen osa-aikainen hanketyöntekijä oli tärkeä apu hankkeen edistymisessä, perehtymistä ja selvittämistä vaativia asioita oli paljon.

Asiakkaita perehdytettiin digitointiin sekä keväällä (pienryhmissä kerran viikossa) että syksyllä (henkilökohtaisia opastuksia kahtena päivän viikossa), yhteensä 20 päivänä. Perehdyttäjänä hanketyöntekijä sekä syksyllä kirjastoalan toinen opiskelija, yhteensä niihin osallistui 76 henkilöä. Perehdytystilaisuudet järjestettiin yhteistyönä paikallisen kansalaisopiston kanssa siten, että tieto itse tilan käytön mahdollisuudesta sekä näistä perehdytyksistä kulkeutui opiston ohjelman mukana jokaiseen kotiin. Digitointitilaa on mainostettu myös kaksi kertaa avoimin ovin.

Hankesuunnitelman mukaista tekijäoikeuskoulutusta ei toteutettu hankkeen yhteydessä. Asiasta oltiin yhteydessä Digitointikeskukseen ja maakunnan muihin digitoiviin kirjastoihin, selkeää tarvetta tällaiselle koulutukselle ei tuntunut kuitenkaan erityisesti tässä yhteydessä olevan. Koska digitointilaitteiden käytön perehdytyksiin ja opastuksiin näytti olevan kysyntää, päädyttiin järjestämään niitä lisää myös syksyllä 2013. Asiakkaat ottivat nämä tilaisuudet hyvin vastaan.

Digitointitila herätti jo etukäteen paljon mielenkiintoa ja tilasta ja siellä olevien laitteiden käyttömahdollisuudesta on tullut paljon hyvää palautetta. Tälle toiminnalle tuntuu olevan tarvetta. Tilaa käytettiin alkuun päivittäin, nyt muutaman kerran viikossa.

Myös kirjaston omia aineistoja on digitoitu jonkin verran, mm. kirjaston omia valokuvia sekä paikallishistoriallisesti merkittäviä VHS- ja C-kasetteja.

Fortsatta åtgärder: 

Henkilökunta on nyt perehtynyt laitteiden käyttöön ja pääkäyttäjien lisäksi jokainen tarvittaessa voi opastaa digitoinnin alkuun. Digitointilaa on tarkoitus jatkossa markkinoida mm. eri yhdistyksille tai muille harrasteryhmille.  Suunnitteilla on sisällyttää seuraavaan kansalaisopistokauteen  digitointiin/paikallishistorian tallennukseen liittyvää kurssitusta. 

Ytterligare information: 

Oma rahoituksessa on laskettu yhteen kaupunginhallituksen hankkeelle myöntämä raha sekä kaupungin henkilöstön oma työn osuus. Henkilöstökuluissa on ilmoitettu myös oman työn osuus.

Projektet börjar : 
30/09/2012
Projektet avslutas : 
30/03/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 900
Egen finansiering: 
€2 100
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 102
Egen finansiering: 
€2 563

Statistik:
Utbildningar: 
20kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
76henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
17henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 500