Digitointilaitteet Ylä-Savon kirjastoihin
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
017-272 3500
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Ullamaija Hirvonen
Puhelin : 
040-4894005
Sähköposti : 
ullamaija.hirvonen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Asiakkailta tulleiden toiveiden perusteella Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko haluaa monipuolistaa palvelujaan ja tarjota asiakkaiden käyttöön digitointilaitteet.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Laitteiden käyttö ja koulutus

Kuvaus : 

Asiakkailta tulleiden toiveiden perusteella Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko haluaa monipuolistaa palvelujaan ja tarjota asiakkaiden käyttöön digitointilaitteet. Niiden avulla kirjastonkäyttäjät voisivat muuttaa omia, esim. kuva-, c-kasetti, vhs-video- ja vinyylilevyaineistojaan digitaaliseen muotoon. Rutakko-kirjastoverkko, johon kuuluvat Iisalmen ja Kiuruveden kaupunginkirjastot sekä Lapinlahden, Sonkajärven, Vieremän ja Keiteleen kunnankirjastot, tekee tiivistä yhteistyötä ja on kehittänyt paljon yhteisiä palveluja mm. lapsille ja nuorille. Kaikkiin kirjastoihin on hankittu myös nykyaikaiset mediakasvatus- ja kirjastonkäytön opetukseen käytettävät laitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön laatusuositusten mukaisesti kirjastotiloja tulisi kehittää siten, että niissä on ajanmukainen ja uusiutuva laitteisto ja tekninen varustus. Rutakko-kirjastojen tavoitteena on tilojen moninaiskäyttö. Digitointimahdollisuuden tarjoaminen tukisi uuden tekniikan oppimista ja hyödyntämistä ja kuntalaisilla olisi mahdollisuus tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Laitteita voitaisiin hyödyntää kirjastoissa myös paikallisaineiston tallentamisessa nykyisin käytössä oleviin formaatteihin, mikä varmistaisi aineistojen säilymisen.

Laitteiden lisäksi hankkeeseen sisältyy henkilökunnan koulutusta sekä laitteiden käytön koulutusta asiakkaille mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kiuruveden kaupunginkirjasto / marja.siponen@kiuruvesi.fi
Lapinlahden kunnankirjasto /annika.jolkkonen@lapinlahti.fi
Pielaveden ja Keiteleen kunnankirjastot / sirpa.tyni@keitele.fi
Sonkajärven kunnankirjasto / eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Vieremän kunnankirjasto / seija.sirkka@vierema.fi

Aiemmat hankkeet: 

Hämeenlinnan, Tampereen ja Valkeakosken kirjastoissa ainakin

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankitut laitetteet ovat olleet kaikissa Rutakko kirjastoissa  ahkerassa käytössä. Iisalmen kaupunginkirjastossa käyttö on ollut vaihtelevaa.

Kirjastoihin hankittiin skannerit, tietokoneet, DVD-VHS-yhdistelmälaitteet, videosiepparit, Usb-vinyylisoittimet sekä ulkoiset kovalevyt. Eniten asiakkaat ovat muuttaneet digitaaliseen muotoon vanhoja VHS-kasetteja sekä lp-levyjä. Asiakkaita ja henkilökunta koulutettiin käyttämään laitteita ja kouluttajana toimi Iisalmen kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja. Olemme ylpeitä siitä, että kirjastomme pystyy tarjoamaan asiakkailleen ajanmukaisia palveluja.

Jatkotoimenpiteet: 

Laitteiden käyttöä tullaan mainostamaan edelleen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 545
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 060
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 605
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 920
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi