Digitointilaitteisto kirjastoon
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Teuvan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Porvarintie 39
64700
Kirjaston puhelin : 
040-126 3276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@teuva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tevku
Y-tunnus : 
0182734-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aki Rossi
Puhelin : 
040-126 3278
Sähköposti : 
aki.rossi@teuva.fi
Kuvaus : 

Teuvan kunnankirjastoon on tarkoitus hankkia laitteistoa, jolla voidaan digitoida asiakkaiden sekä kirjaston omaa analogista aineista digitaaliseen muotoon, esimerkiksi VHS:stä DVD:lle, mutta myös muuta aineistoa voidaan digitoida.

Teuvalaisilla on laajasti omaa materiaalia, jota voitaisiin digitoida. Mutta myös kirjaston kotiseutukokoelmaan on kertynyt lukuisia VHS-kasetteja paikallisista tapahtumista ja mm. haastatteluja teuvalaisista sotaveteraaneista. Tämä aineisto voitaisiin myös digitoida ja turvata samalla sen parempi säilyminen.

Kirjaston tiloissa toimii myös Teuvan kansalaisopiston sukututkimuskurssi, joka voi hyödyntää laitteistoa oman kurssinsa puitteissa.

Laitteisto tullaan kasaamaan kotiseutukokoelman yhteyteen tilaan, joka on hyvin henkilökunnan valvonnassa.

Laitehankintojen lisäksi varaudumme käyttäjäkoulutukseen ja ohjeiden laadintaan käyttäen apuna ainakin kirjaston atk-tukea (Seutupalvelukeskus). Tarjoitus on, että asiakkaat pystyisivät toimimaan itsenäisesti laitteiston parissa.

Hankinnat on tarkoitus tehdä kesän ja syksyn 2013 aikana ja laitteisto olisi käyttövalmiina viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

Laitteisto karkeasti:
Tietokone + näytöt ohjelmistoineen, VHS-DVD-nauhuri, C-kasettisoitin, kuulokkeet, VHS adapteri, skanneri.

Aiemmat hankkeet: 

 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, Kirkkonummen kunnankirjasto, Joensuun seutukirjasto, Akaan kunnankirjasto, Sastamalan kaupunginkirjasto, Valkeakosken kaupunginkirjasto, Ylöjärven kaupunginkirjasto, Huittisten kaupunginkirjasto, Kurikan kaupunginkirjasto

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Teuvan kirjaston Digitointitilan rakentaminen osoittautui hieman työläämmäksi kuin on oli ensin arvioitu. Hankeen kesto venyi odotettua pidemmäksi. Vuoden 2013 syksyllä pääsimme vasta hankkimaan ensimmäisiä laitteita ja pääasiassa hankinnat tehtiin vuoden 2014 puolella. Lopulta Digitointitilan kokoonpanosta muodostui seuraava: tallentava vhs-dvd-laite, tietokone polttavalla levyasemalla, kaksi näyttöä (toinen tietokoneelle ja toinen tv-ruuduksi), A4-koon tasoskanneri, dia- ja negatiiviskanneri sekä c-kasetin digitointilaitteisto + ohjelmisto. Oheislaitteistoksi hankimme VHS-kasettiadaptereita kaksi kappaletta, kuulokkeita, kaijuttimia, seinäkellon Digitointitilaan ja dvd-levyjä ja koteloita, joita voimme käyttää kirjaston sisäiseen käyttöön tai asiakkaille. Lisäksi hankimme pöydän, jolle laitteisto Digitointitilassa on sijoitettu.

Laitteiston hankinnssa, kasaamisessa ja asentamisessa käytimme kirjaston työntekijöiden ja harjottelijoiden työpanoksen lisäksi apuna kunnan atk-tuen asiantuntemusta.

Hankkeen edetessä todettiin, että rahaa oli jäämässä yli muutaman sadan euron verran, joten saimme luvan AVI:n tarkastaja Anneli Ketoselta hankkia rahoilla kirjastolle info-tv:n sekä siihen liittyvän muistitikun ja jatkojohdon. Kirjasto oli tehnyt info-tv:stä hankehakemuksen vuodelle 2015, mutta se mitätöitiin, kun saimme asian hoidettua Digitointitilan rahoilla.

Digitointitila on ollut käytössä kesästä 2014 lähtien. C-kasettien digitointi ei ole vielä aktiivinen osa, koska ohjeistusta ei ole vielä laadittu loppuun. Muutamia asiakkaita on käynyt digitoimassa VHS-ainestoaan ja he ovat olleet tyytyväisiä palveluun, sekä laitteistojen toimintaan. Asiakkaille on laadittu ohjemappi, josta löytyy kaikki olennainen tieto laitteiston toiminnasta. Kun asiakas tulee ensimmäistä kertaa Digitointitilaan, hänelle tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen opastukseen.

Teuvan kirjasto oli mukana Senior Surf -tapahtumassa syksyllä 2014, jolloin myös esittelimme Digitointitilaa. Paikalle saapui lehti-ilmoittelusta huolimatta vain yksi asiakas.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkamme palvelun markkinointia ja viimeistelemme palvelun kaikilta osin valmiiksi. Tarpeen mukaan voimme digitoida lisää kirjaston kotiseutukokoelman aineistoa.

Aloituspäivämäärä : 
26/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 744
Oma rahoitus yhteensä: 
€750
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi