Digitointilan perustaminen
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nilsiän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Ukko-Paavontie 5
73300
Kirjaston puhelin : 
0447482358
Kirjaston sähköposti : 
nilsia.kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nilsi
Y-tunnus : 
0172375-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Tolppanen
Puhelin : 
0447482358
Sähköposti : 
paivi.tolppanen@kuopio.fi
Kuvaus : 

Hankkeen avulla kirjastomme laajentaisi toimintaansa tarjoamalla asiakkaille ilmaisen digitointi mahdollisuuden.Lähtökohtana olsi perusdigitoinnin perusteet,käsittäen VHS kasettien muuttamisen DVD levyiksi.

Kirjastomme yksi työntekijä koulutettaisiin laitteiston käyttöön ja hän kouluttaisi muun henkilökunnan.

Koulutus koko henkilökunnalle lakisääteisistä toimenpiteistä, mitä pitää tietää (käsittäen esim. tekijänoikeudet).

Tämän jälkeen aloitteisiin informointi ja markkinointi asiakkaille,minkä jälkeen palvelu otettaisiin käyttöön.

Aiemmat hankkeet: 

Hämeenlinnan kaupunginkirjasto, Kirkkonummen kunnankirjasto,Joensuun seutukirjasto, Akaan kunnankirjasto, Sastamalan kaupunginkirjasto, Valkeakosken kaupunginkirjasto,Ylöjärven kaupunginkirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
  • Kuopion kaupunginkirjaston verkkosivuilla tieto Nilsiän kirjaston asiakaskäyttöön tarkoitetusta digitointitilasta ja -laitteista. Tietoa päivitetään tarvittaessa.
  • digitointitilan ja -laitteiden käyttöohjeet ja opasteet asiakkaille. Ohjeita ja opasteita päivitetään tarvittaessa.
  • kouluttaja FK, informaatikko Heikki Poroilan koulutusmateriaali Digitointi ja e-sisällöt kirjastossa
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastovirkailija Päivi Tolppanen keräsi tietoa digitointitilan perustamista varten mm. saamalla konsultaatiota Kuopion kaupunginkirjaston toiselta lähikirjastolta ja musiikkiosastolta, joissa digitointitilat olivat jo käytössä, sekä Lahden, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupunginkirjastojen digitointitiloja hoitavalta henkilökunnalta. Hän tutustui myös tarjolla oleviin laitteistoihin ja tarvikkeisiin.

 

Koottua tietoa hyväksikäyttäen Nilsiän kirjastoon perustettiin digitointitila ja se varustettiin tilaan soveltuvilla asiakaskäyttöisillä välineillä ja kalustolla mm. laite asiakkaiden itse kuvaamien VHS-kotivideoiden muuntamiseksi DVD-levyille ja skanneri perhevalokuvien digitoimiseen. 

Elektroniikan hankinnat olivat kustannuksiltaan pienemmät, mitä alkuperäisiltä kustannuksiltaan oli laskettu, koska ko. asiakaskäyttöön tarkoitettujen mahdollisimman helppokäyttöisten laitteiden hinnat ovat laskeneet.

 

Hankkeessa järjestettiin tekijänoikeuskoulutus 21.10.2013 Kuopion pääkirjaston tiloissa. Koulutuksen aiheena oli Digitointi ja e-sisällöt kirjastossa. Asiantuntevana  kouluttajana toimi FK, informaatikko Heikki Poroila. Koulutus oli suunnattu Kuopion kaupunginkirjaston työntekijöille; Nilsiän lähikirjastosta koulutukseen osallistuivat kirjastovirkailijat Päivi Tolppanen ja Anu Burke.

 

Asiantuntijapalkkiot muodostuivat pienemmiksi kuin alustavasti oletettiin, koska suunnittelutyö toteutettiin pääosin verkkoasiointina ja koska yhteen sattuneiden ajankohtien vuoksi tekijänoikeuskouluttaja pystyi pienellä vaivalla sovittamaan aikatauluunsa Kuopion koulutusmatkan.

 

Tekijänoikeuskoulutuksen jälkeen kirjastovirkailija Päivi Tolppanen perehdytti Nilsiän lähikirjaston henkilökunnan digitointitilan ja sen laitteiden käyttöön, jotta koko henkilökunta pystyy antamaan käyttäjäkoulutusta asiakkaille tekijänoikeudelliset seikat huomioon ottaen.

 

Digitointitilan käyttöönotosta informoitiin asiakkaita sanomalehti-ilmoituksella ja Kuopion kaupunginkirjaston verkkosivuilla.

Perustettu digitointitila toteutui hankesuunnitelman mukaisesti ja on palveluna relevantti ja odotettu Nilsiässä, jossa vastaavaa palvelua ei muualla ole tarjolla.

Jatkotoimenpiteet: 

Digitointitilasta tiedotetaan aktiivisesti kirjaston asiakkaita. Kuopion kaupunginkirjaston verkkosivuilla tietoa Nilsiän kirjaston asiakaskäyttöön tarkoitetusta digitointitilasta ja -laitteista päivitetään tarvittaessa.

 Kirjastovirkailijat opastavat työssään asiakkaita digitointitilan ja -laitteiden käyttöön, huolehtivat laitteiden toimintakunnosta sekä ajantasaisten paperisten asiakasohjeiden ja -opasteiden ylläpidosta.

Aloituspäivämäärä : 
28/02/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 384
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 884
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
10henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi