Draivia rattaille - kirjastoautotoiminnan kehittäminen
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Muhoksen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Muhostie 2
91500
Kirjaston puhelin : 
044-4970409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@muhos.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Muhos
Y-tunnus : 
0186646-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Tiepuoli
Puhelin : 
044-4970410
Sähköposti : 
pirkko.tiepuoli@muhos.fi
Kuvaus : 

Lähtökohdat

Muhoksen kunnalle ollaan hankkimassa uutta kirjastoautoa v. 2013. Uusi auto tulemaan monipalveluauto, joka vie kirjastopalveluiden lisäksi muitakin palveluita keskustan ulkopuolella asuvalle väestönosalle. Uudessa kirjastoautossa tulaan toteuttamaan myös erilaisia tapahtumia ja tiedotustilaisuuksia.

Muhoksen kunnassa  väestömäärä lisääntyy ja rakentaminen on keskittynyt ja keskittyy edelleen taajama-alueen ulkopuolelle, missä  ei juurikaan ole palveluita.

Sosiaali- ja terveysmisnisteriön tavoitteen mukaisesti myös Muhoksella pyritään siihen, että niin keskustaajamassa kuin sivukylilläkin asuvat ikäihmiset pystyisivät erilaisten tukitoimien avulla asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Monipalveluautotyyppisen kirjastoauton on mahdollista toimia mm. kunnan kotipalvelun tukena.

Kirjastolain mukaisesti  kirjastojen tarkoitus on edistää kaikkien kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastojen toiminta on viime vuosina monipuolistunut ja esim. elämyksiä tuottavaa toimintaa on entistä enemmän. Kirjastoautoa on mahdollista hyödyntää niin tiedon kuin elämystenkin kuljettamisessa sellaisten henkilöiden luokse, joiden ei ole helppo lähteä keskustaajamaan.

YKN linjaa strategiassaan yleisten kirjastojen yhteisiksi  asiakastyön arvoiksi mm. tasa-arvon  ja ennakkoluulottomuuden. Kirjastoautotoiminnan kehittäminen monipalvelluliseen suuntaan tukee vahvasti YKN:n linjausta.

Tavoitteena

-Toteuttaa uudessa kirjastoautossa ennakkoluulottomasti kirjastopalveluiden lisäksi muitakin palveluita, joita keskustaajaman ulkopuolella asuva väestönosa tarvitsee

-Luoda hallintokuntien rajoja ylittävää yhteistoimintaa

-Ottaa kolmas sektori mukaan kirjastoautotoiminnan kehittämiseen

-Suunnitella teemapäiviä  toteutettavaksi kirjastoautossa ja kokeilla niiden toimivuutta järjestämällä 1-2 teemapäivää hankkeen aikana. Tavoitteena on, että teemapäiviä olisi vuosittain 3-4 kpl

-Saada kirjastoauton palvelut myös ei-asiakkaiden tietoon ja  antaa heille mahdollisuus osallistua kirjastoautopalveluiden kehittämiseen

-Lisätä kirjastoauton käyttöä sekä kuntarajojen sisällä että ulkopuolella

-Lisätä kirjastolaitoksen näkyvyyttä, kirjasto osaksi  jokaisen muhoslaisen elämää asuinpaikasta huolimatta

Toimenpiteet

Palkataan projektihenkilö, jonka tehtävänä on seuraavaa:

1)Kirjastopalveluiden lisäksi toteutettavien palveluiden määrittely, kartoittaminen ja valmiuksien luominen niiden toteuttamiseen

2)Monipalveluauton palveluiden markkinointi

Tiedottamissuunnitelma ja suunnitelman toimeenpano

3) Autossa järjestettävien teemapäivien ja tapahtumien sisältöjen suunnittelu ja niiden toteuttaminen

4) kirjastoautolle laaditaan kahden viikon reittiaikataulu siten, että se on toteutettavissa yhden kuljettajan voimin ja vastaa asiakkaiden tarpeita ja mahdollistaa teemapäivien järjestämisen.

 

Suunnittelussa huomioidaan kirjastoauton palveluita käyttävät kohderyhmät:

koulut, päiväkodit, maahanmuuttajat, lasten- ja perhekerhot, keskustaajaman ulkopuolella asuvat ikäihmiset, laitokset   

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, Kyläyhdistykset, Laitasaaren marttayhdistys ry, Ylikylän marttayhdistys ry

Aiemmat hankkeet: 

Elon keinu -hanke, Ikäihmisen iloksi -hanke

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tavoitteena oli ryhtyä toteuttamaan uudessa kirjastoautossa ennakkoluulottomasti  kirjastopalveluiden lisäksi muitakin palveluita, joita keskustaajaman ulkopuolella asuva väestönosa tarvitsee. Pyrkimys oli ottaa kolmas sektori mukaan kirjastoautotoiminnan kehittämiseen ja luoda hallintokuntien rajoja ylittävää yhteistoimintaa. Konkreettisina toimenpiteinä päätettiin suunnitella teemapäivä  toteutettavaksi kirjastoautossa ja  kokeilla niiden toimivuutta järjestämällä 1-2 teemapäivää hankkeen aikana. Tavoitteena on, että teemapäiviä olisi vuosittain 3-4 kpl

Tarkoituksena oli saada kirjastoauton palvelut myös ei-asiakkaiden tietoon ja  antaa heille mahdollisuus osallistua kirjastoautopalveluiden kehittämiseen. Uudelle monipalveluautolle tavoitellaan lisää käyttöä sekä kuntarajojen sisällä että ulkopuolella, lisätä  näin kirjastolaitoksen näkyvyyttä ja tuoda kirjasto osaksi  jokaisen muhoslaisen  elämää. Hankkeen puitteissa laadittiin uudistettu 2 viikon reittiaikataulu monipalveluautolle.

Auton monipalveluiden suunnittelu toteutettiin keräämällä ideoita yhdistysten ja kyläläisten kanssa pidettyjen turinatuokioiden avulla. Kirjastossa oli myös mahdollisuus esittää ideoita erillisellä lomakkeella. Toteutumassa olevia palveluita ovat  ennakkoäänestys ja parturipalvelut sivukylille sekä EU-tukiin liittyvien lomakkeiden täytön opastus. Pieniä tapahtumia on myös toteutunut ja toteutumassa, mm. joulupukin ja pääsiäispupun satuhetket kirjastoautossa.

Teemapäiviä ja palveluita osa on vielä ideoina ja osa on viety ideasta neuvotteluihin. Tarkoituksena on toteuttaa resurssien puitteissa suunniteltuja kerhoja, palveluita ja työstää alustavasti keskusteltuja ideoita eteenpäin.

Monipalveluauton laitteisto mahdollistaa kirjastonkäytön opetuksen ja erilaiset infot autossa. Esim. Pääkirjaston isot näyttelyt kuvataan ja näyttelyn teokset on nähtävissä auton info-tv:n ruudulla. Suljettu ohjaamo mahdollistaa myös henkilökohtaiset tietokoneenkäytön opastukset

Aikataulun uudistaminen oli työläin ja aikaavievin osio. Pysäkkitoiveita kerättiin suullisesti kouluilta ja  laitoksilta. Keskustan ulkopuolella asuvien muhoslaisten postilaatikkoihin tiputeltiin tiedotteita ja kyselyitä aikatauluun ja pysäkkeihin liittyen. Kirjastossa oli myös esillä kartta ja lomakkeet, joihin oli mahdollista laittaa aikataulu- ja pysäkkitoiveita. Aikataulujen, uusien reittien ja pysäkkien suunnittelu oli työlästä, koska tietojen saaminen asiakkailta oli hyvin vaikeaa. Reittiaikataulu saatiin muodostettua, mutta  todennäköisesti pysäkkejä joudutaan muokkaamaan vielä jonkin verran. Samalla jätettiin aikataulussa varaa ns. pop up –pysäkeille. Monipalveluauto on ajanut uudella aikataululla vuoden alusta ja pop up –pysäkit on suunniteltu kesään 2015 saakka. Pop up- pysäkkien tarkoitus on houkutella myös ei-käyttäjiä tutustumaan monipalveluautoon.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa monipalveluautolle tehdään aikataulutettu suunnitelma, johon sijoitetaan pop up -pysäkit eri paikoissa, teemapäivät, kerhot ym. tapahtumat. Esim. teemapäivien ja kerhojen osalta aiheet on kartoitettu. Lakiasiain neuvontapäivä on vireillä. Lääkekaapille odotellaan Fimean lupaa. Kauppakassipalveluihin liittyvä  kysely tekeillä yhteistyössä tiettyjen myymälöiden ja vanhuspalveluiden  kanssa. Kyselyn perusteella päätetään jatkosta. Monipalveluauton  palveluiden viestintä/markkinointisuunnitelma saatetaan loppuun.

Yhteistyökumppaneiksi suunniteltuihin teemapäiviin ja tapahtumiin  on  tähän mennessä saatu muhoslaisia yrityksiä , kansalaisopisto, sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut ja hallintopalvelut , maaseutuasiamies Muhoksen kunnasta sekä Asianajajaliitto. Kolmas sektori on ollut ideoimassa palveluita ja esim. SPR:n vapaaehtoistyöntekijöitä on lupautunut avustamaan vanhuksia monipalveluautoon pääsemisessä.  Laaja yhteistyöverkosto on siis muodostumassa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 315
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 315


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€19 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi