Dyykaten ja skulaten - kirjastoihin soveltuvan työpajatoiminnan kehittämisprojekti
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
050-3301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Tiivistelmä

Espoon kaupunginkirjasto kehittää kirjastopedagogiikan sovelluksia järjestämällä kaksivaiheisen työpajaprojektin, jossa yhdistyvät lasten- ja musiikkikirjastotyö sekä pajatoiminta. Työpajaosaamista jaetaan valtakunnallisesti järjestämällä kirjastoalan ammattilaisille koulutuspäivä, jossa sekä tehdään ja ideoidaan itse työpajoissa, että kuullaan asiantuntijoita.

Vaihe 1

Sellon ja Entressen kirjastoissa järjestetään alakoululaisten kesätoimintana työpaja, jossa rakennetaan soittimia kierrätysmateriaalista lastenmusiikin pitkän linjan ammattilaisen, Mikko Perkoilan opastuksella. Soitinrakennusta seuraa biisintekopaja, jossa lapset säveltävät ja sanoittavat itse musiikkia Perkoilan johdolla. Neljän päivän mittainen kesäkurssi huipentuu lasten ja Mikko Perkoilan yhteisesiintymiseen. Kurssin apuopettajina toimivat lastenkirjastotyön, musiikkikirjastotyön ja pajatoiminnan ammattilaiset. Samalla he omaksuvat taidot vastaavan työpajan järjestämiseen omin neuvoin. Perheille suunnattuja soitinrakennustyöpajoja järjestetään syksyllä yksittäisinä tempauksina. Apurahaa haetaan lastenmuusikon palkkioon ja materiaalikuluihin.

Tavoite: järjestää sana- ja säveltaiteeseen sekä omin käsin tekemiseen liittyvää kesätoimintaa koululaisille ja luoda lasten- ja musiikkikirjastotyön sekä pajatoiminnan yhdistävä konsepti, joka voi jäädä osaksi kirjaston toimintaa.

Vaihe 2

Haluamme kehittää ja jakaa työpajaosaamista maanlaajuisesti. Sellon kirjastossa järjestetään valtakunnallinen työpajakoulutus kirjastoalan ammattilaisille. Hyödynnämme projektin ensimmäisestä vaiheesta saatuja kokemuksia. Kouluttajiksi kutsutaan esim. musiikkiteknologian ja ryhmäpedagogiikan asiantuntijoita. Koulutuspäivä painottuu itse tekemiseen ja vertaisoppimiseen. Apurahaa haetaan luennoitsijoiden palkkiohin.

Tavoite: kehittää kirjastopedagogiikan sovelluksia, jakaa ja kehittää työpajaosaamista kirjastoammattilaisten kesken, rohkaista ammattilaisia työpajakokeiluihin ja rakentaa siltoja kirjastotyön erityisalojen välille. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mikko Perkoila
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: Viivi Tulkki, Sonja Peschkow, Timo Ylönen, Antti Luoto

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016. Avustusta ei myönnetä soittimiin.

 
okm
avi