Dyykaten ja skulaten - kirjastoihin soveltuvan työpajatoiminnan kehittämisprojekti
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Espoon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 3611
02070
Bibliotekets telefonnummer : 
050-3301762
Bibliotekets e-postadress : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-kod : 
FI-Em
FO-nummer : 
0101263-6
Ansvarsperson : 
Jaana Tyrni
Telefonnummer : 
050-3301762
E-post : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Projektbeskrivning : 

Tiivistelmä

Espoon kaupunginkirjasto kehittää kirjastopedagogiikan sovelluksia järjestämällä kaksivaiheisen työpajaprojektin, jossa yhdistyvät lasten- ja musiikkikirjastotyö sekä pajatoiminta. Työpajaosaamista jaetaan valtakunnallisesti järjestämällä kirjastoalan ammattilaisille koulutuspäivä, jossa sekä tehdään ja ideoidaan itse työpajoissa, että kuullaan asiantuntijoita.

Vaihe 1

Sellon ja Entressen kirjastoissa järjestetään alakoululaisten kesätoimintana työpaja, jossa rakennetaan soittimia kierrätysmateriaalista lastenmusiikin pitkän linjan ammattilaisen, Mikko Perkoilan opastuksella. Soitinrakennusta seuraa biisintekopaja, jossa lapset säveltävät ja sanoittavat itse musiikkia Perkoilan johdolla. Neljän päivän mittainen kesäkurssi huipentuu lasten ja Mikko Perkoilan yhteisesiintymiseen. Kurssin apuopettajina toimivat lastenkirjastotyön, musiikkikirjastotyön ja pajatoiminnan ammattilaiset. Samalla he omaksuvat taidot vastaavan työpajan järjestämiseen omin neuvoin. Perheille suunnattuja soitinrakennustyöpajoja järjestetään syksyllä yksittäisinä tempauksina. Apurahaa haetaan lastenmuusikon palkkioon ja materiaalikuluihin.

Tavoite: järjestää sana- ja säveltaiteeseen sekä omin käsin tekemiseen liittyvää kesätoimintaa koululaisille ja luoda lasten- ja musiikkikirjastotyön sekä pajatoiminnan yhdistävä konsepti, joka voi jäädä osaksi kirjaston toimintaa.

Vaihe 2

Haluamme kehittää ja jakaa työpajaosaamista maanlaajuisesti. Sellon kirjastossa järjestetään valtakunnallinen työpajakoulutus kirjastoalan ammattilaisille. Hyödynnämme projektin ensimmäisestä vaiheesta saatuja kokemuksia. Kouluttajiksi kutsutaan esim. musiikkiteknologian ja ryhmäpedagogiikan asiantuntijoita. Koulutuspäivä painottuu itse tekemiseen ja vertaisoppimiseen. Apurahaa haetaan luennoitsijoiden palkkiohin.

Tavoite: kehittää kirjastopedagogiikan sovelluksia, jakaa ja kehittää työpajaosaamista kirjastoammattilaisten kesken, rohkaista ammattilaisia työpajakokeiluihin ja rakentaa siltoja kirjastotyön erityisalojen välille. 

Samarbetspartner/s: 
Mikko Perkoila
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Työryhmä: Viivi Tulkki, Sonja Peschkow, Timo Ylönen, Antti Luoto

Projektet börjar : 
01/06/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€12 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Kts. perustelumuistio 2016 : http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016. Avustusta ei myönnetä soittimiin.