E-aineiston tarjontamahdollisuus pienessä maaseutukirjastossa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Luhangan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Mämminiementie 3
19950
Kirjaston puhelin : 
0403479236
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@luhanka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-luhnu
Y-tunnus : 
0176592-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Suoranta
Puhelin : 
0400521210
Sähköposti : 
satu.suoranta@luhanka.fi
Kuvaus : 

Luhangan kunnankirjasto haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisimman monipuolisen kokoelman, ajantasaiset palvelut, henkilökunnan asiantuntemuksen ja ilmaiset tilat. Luhangan kunnankirjaston kahdessa toimipisteessä: Tammijärven kirjastossa ja pääkirjastossa on asiakkailla mahdollisuus käyttää omia kannettaviaan. Tietotekniikasta hyvin perillä olevat asiakkaat käyttävät mielellään kirjaston palveluja ja täällä pienessä maaseutukirjastossa asiakkaille tulisi tarjota mahdollisuus lainata e-kirjoja. Useat terveydenhoitoalan ja lakitieteen opiskelijat kyselisivät kyllä mielellään e-kirjoja, mikäli niitä vain olisi tarjolla. Pienen kirjaston resurssit eivät ole riittäneet e-kirjojen hankintaan tähän mennessä. Joten Luhangan kunnankirjaston hankkeena onkin tarjota asiakkailleen e-kirjoja. Lisäksi paikallinen kunnankirjasto voisi tarjota asiakkailleen sähköisiä lukulaitteita ja sähkökirjojen lainausta. Monet nuoret asiakkaat mielellään lukisivat kaunokirjallisuutta sähkökirjoina kirjastosta lainattavilla sähköisillä lukulaitteilla. Koska Luhanka kuuluu osana Keski-Suomen kirjastoverkkoa Aalto-kirjastoja, niin Luhanka voisi hyödyntää olemassaolevaa kirjastoverkkoa hankkiessaan e-kirjoja, jolloin hankintakustannukset pienentyisivät. Nykypäivän kirjastot tulevat tulevaisuudessa entistä enemmän hankkimaan kokoelmiinsa sekä e-kirjoa että sähköisiä kirjastoja, joten myöskin pienen maaseutukirjaston olisi hyvä olla ajantasalla tässäkin asiassa. Tosin ilman lisärahoitusta asia ei valitettavasti onnistu.

E-kirjojen välittäminen pienessäkin kunnankirjastossa voisi jatkossa vaikuttaa perinteisten tietokirjojen hankintaan, sillä painetun tietokirjallisuuden lainaus vähenee entistä enemmän mm. internetistä etsittävän tiedon takia. Näin ollen pieni kunnankirjasto voisi säästää painetun tietokirjallisuuden hankinnassa ja siirtää näitä määrärahoja käytettäväksi e-kirjojen hankintaan. Mielestäni perinteisellä kaunokirjallisuudella on omat kannattajansa, joten kyllä kirjaston tulee lähitulevaisuudessakin tarjota myöskin perinteisiä romaaneja, vaikkakin sähkökirjallisuuden osuus tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Koska kirjaston tulee huomioida kaikki asiakasryhmät täytyy pienenkin kirjaston kokoelman olla monipuolinen ja ajantasainen.

Keski-Suomen kirjastoverkosto Aalto- kirjastot aikovat vaihtaa kirjasto-järjestelmänsä Axiellin PallasProsta Axiellin Auroraksi ensi vuonna. Uusi kirjastojärjestelmä mahdollistaa mm. sosiaalisen webin käytön mitä suuremmassa määrin. Asiakkaat voivat lähitulevaisuudessa itse tehdä mm. kirja-arvosteluja vaikkapa sähköisestä kirjasta.

Luhangan kunnankirjaston hanke tarjota asiakkailleen sekä e-kirjoja että sähköisiä kirjoja tarjoaa mahdollisuuden järkevään kirjaresurssien ja tilojen käyttöön. Tietokoneelle ladattavat e-kirjat ja pienet sähkökirjat vievät pienen tilan, kun taas vastaava painettu teos vaatii puolestaan enemmän tilaresursseja. Näin ollen e-kirjat ja sähköiset kirjat ovat järkeviä valintoja.

Luhangan kunnankirjasto toivoo e-kirjojen ja sähkökirjojen hankinnalleen positiivista päätöstä. Luhangan kunnankirjasto kiittää vuosien varrella saamistaan positiivista rahoituspäätöksistä mm. kirjastojärjestelmien hankintaan, monipuoliseen lasten kirjastotoimintaan ja uusien tietokoneiden hankintaan saaduista hyvistä määrärahoista.

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Avustusta ei myönnetä lukulaitteiden ostoon. E-kirjojen hankinta on kirjaston perustoimintaa (aineistonhankintaa).