E-aineistot aktiivisesti arkeen
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kärsämäen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Pomojentie 3
86710
Kirjaston puhelin : 
044 445 6852
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@karsamaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Karsa
Y-tunnus : 
0186511-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Nahkanen
Puhelin : 
044-4456 206
Sähköposti : 
kirsi.nahkanen@karsamaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen puitteissa tutustuimme aktiivisesti e-aineistoihin, niiden mainontaan ja esillepanoon kirjastokentällä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työntekijöiden e-aineistojen käytön tietoisuus.
Asiakkaiden tietoisuus kirjastossa käytetyistä e-aineistosta ja kyseisten aineistojen käyttäminen.

Kuvaus : 

E-aineistot ovat tulossa koko ajan vahvemmin osaksi kirjaston toimintaa. Tällä hetkellä pienissä kirjastoissa ei kuitenkaan ole asiantuntemusta tai käytännön kokemusta, mihin kannattaisi tällä saralla lähteä, ja vaikka käytössä onkin jo joitain e-aineisto palveluita, niiden mainostaminen ja sitä kautta käyttö on jäänyt vähäiseksi.

Hankkeen puitteissa kirjaston henkilökunta käy tutustumassa jossain kirjastossa, jossa e-aineistot on otettu aktiiviseen käyttöön. Tutustumisen tarkoituksena on kuulla käyttäjien kokemuksia ja keinoja miten palveluja on markkinoitu asiakkaille ja mitkä ovat olleet hyviä käytäntöjä. Tämän perusteella voimme tehdä itsekin päätöksiä uusien e-aineistojen hankintaan liittyen.

Hankkeen puitteissa Kärsämäen kirjastoon hankitaan 2 tablettia asiakkaiden käyttöön tukemaan e-aineiston käyttöä. Tabletteja voidaan käyttää myös e-aineistojen käytön opastuksessa sekä tiedonhakukoulutuksessa.

Lisäksi kirjastohenkilökunta järjestää erilaisia tilaisuuksia kirjastossa sekä käy esittelemässä uusia aineistoja ja palveluita koululuokille, eläkeläisryhmille, sekä muille kunnassa aktiivisesti toimiville yhdistyksille ja järjestöille.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

E-aineistot ovat tulossa koko ajan vahvemmin osaksi kirjaston toimintaa. Tällä hetkellä pienissä kirjastoissa ei kuitenkaan ole asiantuntemusta tai käytännön kokemusta, mihin kannattaisi tällä saralla lähteä, ja vaikka käytössä onkin jo joitain e-aineisto palveluita, niiden mainostaminen ja sitä kautta käyttö on jäänyt vähäiseksi.
Hankkeen puitteissa kirjaston henkilökunta käy tutustumassa jossain kirjastossa, jossa e-aineistot on otettu aktiiviseen käyttöön. Tutustumisen tarkoituksena on kuulla käyttäjien kokemuksia ja keinoja miten palveluja on markkinoitu asiakkaille ja mitkä ovat olleet hyviä käytäntöjä. Tämän perusteella voimme tehdä itsekin päätöksiä uusien e-aineistojen hankintaan liittyen.
Hankkeen puitteissa Kärsämäen kirjastoon hankitaan 2 tablettia asiakkaiden käyttöön tukemaan e-aineiston käyttöä. Tabletteja voidaan käyttää myös e-aineistojen käytön opastuksessa sekä tiedonhakukoulutuksessa.
Lisäksi kirjastohenkilökunta järjestää erilaisia tilaisuuksia kirjastossa sekä käy esittelemässä uusia aineistoja ja palveluita koululuokille, eläkeläisryhmille, sekä muille kunnassa aktiivisesti toimiville yhdistyksille ja järjestöille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa tutustuimme aktiivisesti e-aineistoihin, niiden mainontaan ja esillepanoon kirjastokentällä. Järjestimme lehtisalissa kyselyn, jossa kysyimme nykyisen lehtivalikoiman kattavuutta sekä kiinnostusta e-lehtiin. Lisäksi kävimme tutustumassa Laukaalla heidän e-aineistohin, markkinointiin ja käyttöön. Kyselyssä tuli ilmi että e-lehtiä ei oltu juurikaan kaivattu, mutta muutamat olivat kuitenkin asiaan tutustuneet joissain yhteyksissä.
Hankkeen rahoituksen avulla hankimme kirjastoon 2 tablettia, joiden avulla olemme esitelleet e-aineistoja ja muutenkin tabletin käyttöä asiakkaille. Tabletit ovat olleet aktiivisessa käytössä niin esittelyissä kuin myös asiakkaiden käytössä. Tabletteja on voinut lainata kirjastokortilla kirjastossa käytettäväksi.
Tutustuttuamme e-aineistoihin ja niiden jakelukanaviin hankimme mekin muutamia e-kirjoja sekä e-äänikirjoja. Nämä ovat olleet kohtuullisen suosittuja, ja mainonta on auttanut asiassa paljon. E-lehtiä pohdimme pitkään, mutta e-lehtilisenssi maksaa tällä hetkellä liikaa meidän kokoiselle kirjastolle, emmekä kuitenkaan voi lopettaa paperilehtien tilauksia niiden suosion vuoksi.
Laukaalla tutustuimme Keskikirjastojen e-lehtivalikoimaan ja käytäntöihin, ja heidän käytäntö vaikutti erittäin järkevältä näin pienen kirjaston kannalta. Jyvitetty hinta ei tuntunut pahalta, mutta palveluiden laajuus teki todellakin vaikutuksen. Toivottavasti tämä malli leviäisi laajemmallekin.
Lisäksi hankkeen puitteissa järjestimme erilaisia esittelytilaisuuksia, ja puhuimme e-aineistoista kirjaston eri tapahtumissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen jälkeen hyödynnämme hankittuja tietoja markkinoinnissa ja e-aineistohankinnoissa.
Lisäksi käytämme hankittuja tabletteja aktiivisesti kirjaston toiminnassa.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 363
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 863
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
169henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.