E-aineistot esiin
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
http://www.freeimages.com/photo/1153286
Toholammin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkotie 2
69300
Kirjaston puhelin : 
040-1505280
Kirjaston sähköposti : 
toholammin.kirjasto@toholampi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tohol
Y-tunnus : 
0182779-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
040-1505281
Sähköposti : 
satu.kinnari@toholampi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on 1) saada Toholammin kirjaston asiakkaat tietoisiksi kirjaston tarjoamista sähköisistä aineistoista ja palveluista 2) tarjota asiakkaille paremmat mahdollisuudet sujuvaan e-aineistojen käyttöön

Tavoitteen seurannan mittarit: 

E-aineistojen käyttöaste

asiakaspalaute

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on 1) saada Toholammin kirjaston asiakkaat tietoisiksi kirjaston tarjoamista sähköisistä aineistoista ja palveluista 2) tarjota asiakkaille paremmat mahdollisuudet sujuvaan e-aineistojen käyttöön Ensimmäiseen tavoitteeseen päästään lisäämällä ja parantamalla tiedottamista. Toinen tavoite saavutetaan hankkimalla asiakaskäyttöön tarkoituksenmukaiset laitteet. Hankeavustusta haetaan tiedottamisesta aiheutuviin kuluihin sekä asiakaskoneiden, näyttöjen ja lukulaitteiden hankintaan. Sähköisten aineistojen osuus kirjastojen kokoelmissa kasvaa, ja osana Yleisten kirjastojen konsortiota myös Toholammin kirjasto pääsee kiinni e-aineistojen lisääntyvään tarjontaan. Tällä hetkellä Toholammin kirjaston asiakkailla on mm. mahdollisuus lainata e-kirjoja Anders-verkkokirjaston kautta sekä lukea sanoma- ja paikallislehtiä epress-palvelussa kirjaston langattomassa verkossa. Jatkossa kirjaston asiakkaat pääsevät Zinio-lehtipalvelun kautta lukemaan kymmenien ulkomaalaisten aikakauslehtien digitaalisia näköisversioita. Suurin osa toholampilaisista ei kuitenkaan ole vielä löytänyt kirjaston tarjoamia e-aineistoja. Tämä johtuu tiedottamisen puutteesta sekä siitä, että kirjaston nykyiset laitteet eivät ole riittävät jotta voidaan tarjota mahdollisuudet esim. e-lehtien lukemiseen. Kirjastossa on tällä hetkellä kaksi asiakaspäätettä, ja ne ovat pääosin lasten ja nuorten pelikäytössä. Kirjaston nykyiset iPadit ovat jatkuvassa, lähinnä pelikäytössä, joten lisäksi tarvitaan yksi iPad e-lehtien ja -kirjojen esittelyyn ja lukemiseen. Lehtilukusaliin on järjestettävä oma piste e-lehtien lukemista varten, ja sinne hankitaan kaksi asiakaskonetta lisää. Jotta ikääntyvät asiakkaat pystyvät esteettä lukemaan e-lehtiä, hankitaan koneisiin isot laajakuvanäytöt. E-kirjojen lukemista varten kirjaston asiakkaille hankitaan lainattavia lukulaitteita. Hanke toteutetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. E-aineistoista tiedotetaan mm. paikallislehdessä ja kuntatiedotteessa, kirjaston verkkosivuilla ja info-tv:ssä, sosiaalisessa mediassa, ja todennäköisesti Anders-kirjastot tekevät myös yhteistä tiedottamista. Yhteistyö kirjaston ja koulujen välillä on Toholammilla tiivistä, ja e-aineistoja tullaan esittelemään esim. koululaisvierailujen ja kirjastonkäytön opetuksen yhteydessä. Zinio-lehtipalvelua mainostetaan lisäksi erilaisille harrastusryhmille. Kirjaston henkilökunta järjestää kirjaston asiakkaille opastus- ja koulutustilaisuuksia, ja esim. jokasyksyisellä SeniorSurf-viikolla järjestetään e-aineistoihin liittyvää ohjelmaa. Hankkeen omarahoitusosuus muodostuu tiedotusmateriaaleista sekä kirjaston henkilökunnan työpanostuksesta (asiakkaille järjestettävät opastukset ja koulutukset, uusien laitteiden käyttöönotto, tiedottamisen suunnittelu ja toteutus). Kustannustarvio - asiakaskoneet x 2kpl (n. 1600e) - näytöt (24") x 2kpl (n. 400e) - e-kirjojen lukulaitteet x 4 kpl (n. 400e) - iPad Air (400e) - tiedottaminen (lehti-ilmoitukset) (n. 400e) Omarahoitus: - Tiedotusmateriaalit (100e) - Henkilöstökulut (1200e)

Aiemmat hankkeet: 

E-aineistot esille (Riihimäen kaupunginkirjasto) E-nälli - Tiedä, taida verkossa (Kurikan kaupunginkirjasto) Elämyksiä ja e-lukulaitteita - pienten kirjastojen uinuva potentiaali käyttöön (Haminan kaupuginkirjasto)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen aikana kirjaston e-aineistoja markkinoitiin aktiivisesti mm. kuntatiedotteessa, sosiaalisessa mediassa, kirjaston tiloissa ja tapahtumissa. Hankkeen aikana kirjastossa järjestettiin kaksi Seniorsurf-tapahtumaa joissa e-aineistot olivat hyvin esillä, ja aineistojen käyttöön sai opastusta. Kirjatossa osallistuttiin myös mm. valtakunnallisen e-kirjaston e-kirjakampanjoihin. Kirjaston henkilökunnan työaikaa käytettiin runsaasti etenkin Seniorsurf-tapahtumien järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä neuvontatyöhön. Neuvontatyötä tehtiin liki päivittäin.

Kirjaston asiakkaille markkinoitiin ahkerasti etenkin ePress-palvelua ja tämä tuottikin tulosta: yhä useampi asiakas saatiin ohjattua palvelun pariin. Kirjastoon hankittiin e-lehtien ja muiden e-aineistojen lukemista varten suurinäyttöinen, laadukas asiakaskone kosketusnäytöllä sekä iPadeja. Lukulaitteita kirjastoon ei hankittu, sillä tablettitietokoneet koettiin tarkoituksenmukaisemmiksi välineiksi -  näiden avulla voitiin opastaa e-kirjojen lainaamisessa ja lukemisessa.

Hankerahalla kustannettiin kirjastolle e-aineistojen esittelyyn ja lukemiseen tarvittavat laitteet (iPadit sekä asiakaskone kosketusnäytöllä). Omavastuuosuutta oli kirjaston henkilökunnan työpanos sekä maksetut ilmoitukset paikallislehdessä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Artikkeli verkkokirjastossa ePress-palvelusta:

https://anders.verkkokirjasto.fi/web/arena/detail?p_auth=qndDH3DH&p_p_id...

 

Lisäksi paikallislehteen laadittiin ilmoituksia Seniorsurf-tapahtumista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

E-aineistojen käytön lisääntyminen on hidasta, mutta tietoisuutta lisäämällä kynnys esimerkiksi e-lehtien lukemista varten madaltuu. Kirjaston asiakkaat ovat kiitelleet etenkin ePress-palvelua, jonka kautta voi lukea niitä paikallis- ja sanomalehtiä joita kirjastoon ei hankita. Tässä kirjaston henkilökunnalla on ollut tärkeä rooli: he ovat aktiivisesti mainostaneet palvelua ja opastaneet asiakkaita palvelun käytössä. Uusi kosketusnäytöllinen ja helppokäytöinen asiakaskone on houkutellut uusia asiakkaita kokeilemaan e-aineistojen lukemista. E-kirjat kasvattavat suosiotaan vähitelleen, ja etenkin e-äänikirjat ovat herättäneet kiinnostusta. Zinio-lehtipalvelua markkinoitiin mm. sosiaalisessa mediassa sekä ihan kirjaston tiskillä asiakaspalvelutilanteissa, mutta alkuinnostuksesta huolimatta sen käyttö on jäänyt vähäiseksi.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Koko kirjaston henkilökunta osallistuu myös jatkossa e-aineistojen aktiiviseen markkinointiin ja niiden käytössä opastamiseen. Päivittäisen opastamisen lisäksi kirjastossa tullaan järjestämään aiheesesen liittyviä kampanjoita, ja esimerkiksi vuotuisessa SeniorSurf-tapahtumassa tulee olemaan mukana myös kirjaston e-aineistojen esittelyä. Vuonna 2017 Anders-kirjastoissa otetaan käyttöön eMagz-palvelu Zinion tilalle, ja tätä tiedottamista on jo tehty ja asiakkaita valmisteltu.

Aloituspäivämäärä : 
27/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 813
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 413
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
51henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 400
 
okm
avi