E-aineistot esille: Lukemisen monet mahdollisuudet
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16
11100
Kirjaston puhelin : 
019 758 4678
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rihma
Y-tunnus : 
0152563-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Hovikorpi
Puhelin : 
0197584679
Sähköposti : 
kirsi.hovikorpi@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Tuoda e-aineistolle näkyvyyttä ja lisätä niiden lainamääriä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

E-aineiston esittelytilaisuuksissa tavoitettujen henkilöiden määrän laskeminen sekä lainaustilastojen seuraaminen Ellibsissä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on tehdä e-aineistot ja etenkin e-kirjat tunnetuksi kirjaston asiakkaille ja opastaa niiden käytössä sekä kouluttaa henkilökunta siten, että he jatkossa voivat ohjata asiakkaita näiden aineistojen pariin. Tavoitteena on luoda hyvä käytäntö joka mahdollistaa tulevaisuudessakin kirjaston asiakkaiden pääsyn e-aineistojen käyttäjiksi. Hankkeeseen on tarkoitus rekrytoida työntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Hanke on Ratamo-kirjastojen yhteinen ja se on tarkoitus toteuttaa jokaisessa Ratamo-alueen kirjastossa. Hanketyöntekijälle varataan työtilat Riihimäen kaupunginkirjastosta ja toteuttamisvaiheessa hän vierailee sopimuksen mukaan alueen kirjastoissa.  Ratamokirjastojen henkilökunnasta muodostetaan tiimi, jonka edustajat vastaavat edustamisensa kirjastojen roolista ja vastuista hankkeessa. Tiimi valitsee jäsenistään hankejohtajan hankkeelle. Hankejohtaja vastaa hankkeen etenemisestä ja toimii yhteistyössä hanketyöntekijän ja tiimin kanssa.

Hankkeen toteutus käynnistyy hanketyöntekijän rekrytoinnilla. Hanketyöntekijällä tulee olemaan työpiste Riihimäen kaupunginkirjastolla ja hän aloittaa hankkeen suunnittelutyöllä, joka on kuvailtu ohessa. Suunnitteluvaiheen jälkeen on vuorossa henkilökunnan koulutus, jotta hankkeeseen liittyvästä markkinointityöstä ja opastuksesta saadaan aikaan hyvä käytäntö tulevaisuudessa. Henkilökunnan perehdyttämisen jälkeen aloitetaan e-aineistojen markkinointi ja opastus asiakkaiden keskuudessa.

Hanketyöntekijä rekrytointi:

Hanketyöntekijän rekrytointi toteutetaan Ratamo-kirjastojen edustajien muodostaman tiimin toimesta. He myös osallistuvat sopimuksen mukaan hanketyöntekijän rekrytointiprosessiin. Hanketyöntekijältä toivotaan kirjastoalan ammatillista pätevyyttä, vankkaa kokemusta työstä e-aineistojen parissa ja kykyä kouluttaa sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Hanketyöntekijä myös suunnittelee markkinointimateriaalin. Hanketyöntekijä rekrytoidaan 6 kk ajaksi. Rekrytointiprosessin kesto 2kk.

Hankkeen suunnittelu:

Hanketyöntekijä suunnittelee henkilökunnan perehdyttämiskoulutuksen ja asiakkaille suunnatun opastuksen materiaalin ja sisällön. Toimipaikkana on tällöin Riihimäen kaupunginkirjasto.  Hanketyöntekijä vierailee kaikissa Ratamo-alueen kirjastoissa ja tutustuu niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin tulevia koulutuksia ja markkinointia silmällä pitäen.  Suunnittelutyön kesto 1-2kk.

 

Henkilökunnan koulutus:

Hanketyöntekijä tekee e-aineistojen käyttöön liittyvän perehdyttämissuunnitelman Ratamo-alueen kirjastojen henkilökunnalle. Hän toteuttaa koulutuksen alueen kirjastoissa sovittuna ajankohtana, siten että kirjastojen koko henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen. Henkilökunnan koulutuksen kesto 1kk.

E-aineistojen tunnettavuuden parantaminen:

Hanketyöntekijä suunnittelee Ratamo-alueen kirjastojen asiakkaille suunnatun e-aineistojen markkinointikampanjan. Tähän sisältyy suunnitelma e-kirjojen tekemisestä tunnetuksi asiakkaiden keskuudessa; mainosmateriaali, suunnitelma lähipäivistä kirjastoissa, jolloin hanketyöntekijä henkilökohtaisesti opastaa asiakkaita e-aineistojen pariin. Asiakkaille suunnatun kampanjan ja opastuksen kesto 2kk.

Hankkeen päättäminen:

Hanketyöntekijä päättää hankkeen raportoimalla hankkeen etenemisestä ja tuloksista ja kokoaa palautteen hankkeeseen osallistuneiden kirjastojen henkilökunnalta. Hän toteuttaa suppean kyselyn asiakkaiden keskuudessa selvittääkseen e-aineistojen käyttöä ja kokemuksia e-aineistohankkeesta. Hankkeen aikana toteutettu materiaali jää kirjastojen käytettäväksi. Hankkeen päättämisen ja raportoinnin kesto 1kk.

Budjetti

Haettava avustus:

18 400€

Oma rahoitus:

Oma rahoitus muodostuu Kirjastojen henkilöstön hankkeeseen sijoittamasta työpanoksesta seuraavasti:

Hankejohto hankkeen keston ajan 6 kk,  arvioitu kuukausittainen työmäärä 4 htp/kk eli työmäärä hankkeen aikana , yhteensä 24 htp.1 htp on 315 €/htp, joten 24htp työpanoksen arvo yhteensä on 7 560 €.

Työtilojen vuokrakustannusten jyvitys hankkeelle, työtila 12 m2 hinta 250 €/kk eli 6 kk:n tilakustannukset hankkeelle 1500 €.

Oman rahoituksen osuus: 9060 €

 

Budjetti euroissa yhteensä:

 27 460€

 

Budjetin erittely:

Erittelyyn on sisällytetty myös omarahoitusosuus.

 

Henkilöstökulut:

Omarahoitus:

Hankejohto hankkeen keston ajan 6 kk,  arvioitu kuukausittainen työmäärä 4 htp/kk eli työmäärä hankkeen aikana , yhteensä 24 htp.1 htp on 315 €/htp, joten 24htp työpanoksen arvo yhteensä on 7 560 €. Hankejohtaja valitaan työryhmän sisältä.

Hanketyöntekijän palkka:

6 kk/ 2450€, yht. 14700€

 

 Aineet, tarvikkeet, tavarat:

 Matkapuhelin 200€, kannettava tietokone 500€, julkaisu- ja grafiikkaohjelmat kuvankäsittelyyn 500€

 Vuokrat:

Työtilojen vuokrakustannusten jyvitys hankkeelle, työtila 12 m2 hinta 250 €/kk eli 6 kk:n tilakustannukset hankkeelle 1500 €.

 Palvelujen ostot:

 Lehti-ilmoitukset 1200€

 Matkakustannukset:

  1300€

 Muut kustannukset:

 0€

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hausjärven kunnankirjasto, Hyvinkään kaupunginkirjasto, Nurmijärven kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ratamo-kirjastot:

Hausjärven kunnankirjasto:

Kirjastonjohtaja: Päivi-Tuulikki Rossi

Osoite: Sykärintori
12100 Oitti  
puh. 019-758 6791
hausjarven.kirjasto@
hausjarvi.fi

Hyvinkään kaupunginkirjasto:

Kirjastonjohtaja: Sirkka Kontiainen

käyntiosoite: Torikatu 5
postiosoite: Kirjastopolku 2
05800 Hyvinkää
p. (019) 459 2422
fax. (019) 459 2480
kirjasto@hyvinkaa.fi

 

Nurmijärven kunnankirjasto:

Kirjastonjohtaja: Anu Sorvali

Osoite: Punamullantie 1,

01900 Nurmijärvi

Puh. 040 317 2500
kirjasto@nurmijarvi.fi

 

Aiemmat hankkeet: 

Yleisten kirjastojen keskuskirjasto:   Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen tavoitteena oli tehdä e-aineistot ja etenkin e-kirjat tunnetuksi kirjaston asiakkaille ja opastaa niiden käytössä sekä kouluttaa henkilökunta siten, että he jatkossa voivat ohjata asiakkaita näiden aineistojen pariin. Tavoitteena oli luoda hyvä käytäntö joka mahdollistaisi tulevaisuudessakin kirjaston asiakkaiden pääsyn e-aineistojen käyttäjiksi.

Hankkeeseen rekrytoitiin työntekijä, joka suunnitteli ja toteutti hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Hanke oli Ratamo-kirjastojen yhteinen ja se toteutettiin jokaisessa Ratamo-alueen kirjastossa: Hausjärvi, Hyvinkää (Hakala, Paavola), Nurmijärvi (Klaukkala, Rajamäki), Riihimäki ja Loppi.

Hanketyöntekijä työskenteli Riihimäen kaupunginkirjastossa ja toteuttamisvaiheessa hän vieraili sopimuksen mukaan alueen kirjastoissa. Ratamo-kirjastojen henkilökunnasta muodostettiin 6 hengen tiimi, jonka edustajat vastasivat edustamisensa kirjastojen roolista ja vastuista hankkeessa. Tiimi valitsi jäsenistään hankejohtajan hankkeelle. Hankejohtaja vastasi hanketyöntekijän kanssa hankkeen etenemisestä ja toimii yhteistyössä tiimin kanssa. Tiimin perustaminen oli toimiva ratkaisu, sillä kirjastoja oli kuusi ja toimipisteitä yhdeksän. Näin tieto kulki nopeasti ja asioista saatiin päätettyä yhdessä. Hanketyöntekijän oli myös helppo hyväksyttää suunnitelmansa ja sovittaa aikataulunsa eri kirjastojen kesken.

Hankkeen toteutus käynnistyi hanketyöntekijän rekrytoinnilla. Hanketyöntekijän työpiste oli Riihimäen kaupunginkirjastolla ja hän aloitti hankkeen suunnittelutyöllä. Suunnitteluvaiheen jälkeen oli vuorossa henkilökunnan koulutus, jotta hankkeeseen liittyvästä markkinointityöstä ja opastuksesta saatiin aikaan hyvä käytäntö. Henkilökunnan perehdyttämisen jälkeen aloitettiin e-aineistojen markkinointi ja opastus asiakkaiden keskuudessa. Oli tärkeää kouluttaa ensin henkilökunta, jotta he osasivat avustaa tarvittaessa asiakkaita.

Hanketyöntekijä rekrytointi:

Hanketyöntekijän rekrytointi toteutettiin Ratamo-kirjastojen edustajien muodostaman tiimin toimesta. He myös osallistuivat hanketyöntekijän rekrytointiprosessiin. Hanketyöntekijältä toivottiin kirjastoalan ammatillista pätevyyttä, vankkaa kokemusta työstä e-aineistojen parissa ja kykyä kouluttaa sekä henkilökuntaa että asiakkaita. Hanketyöntekijän tuli myös suunnitella markkinointimateriaalia. Hankkeeseen saatiin kriteerit täyttävä työntekijä.

Hanketyöntekijä piti rekrytoida 6 kk ajaksi, ja rekrytointiprosessin arveltiin kestävän 2kk. Määrärahojen puutteessa hanketyöntekijä työskenteli vain 3 kk. Rekrytointi kesti noin 2 viikkoa.

Hankkeen suunnittelu:

Hanketyöntekijä suunnitteli hankkeelle kokonaiskuvan, budjetin ja aikataulun. Hän teki myös henkilökunnan perehdyttämiskoulutuksen ja asiakkaille suunnatun opastuksen sekä hankkeeseen liittyvän materiaalin ja sisällön. Hanketyöntekijä vieraili ennakkoon kaikissa Ratamo-kirjastoissa ja tutustui niiden henkilökuntaan sekä tilan tarjoamiin mahdollisuuksiin tulevia koulutuksia ja markkinointia silmällä pitäen.  Suunnittelutyön kesto oli noin 1 kuukausi.

Henkilökunnan koulutus:

Henkilökunnasta koulutettiin lähes kaikki, yhteensä 98 henkilöä. Hanketyöntekijä teki e-aineistojen käyttöön liittyvän perehdyttämissuunnitelman Ratamo-kirjastojen henkilökunnalle. Hän toteutti koulutuksen alueen kirjastoissa sovittuna ajankohtana, siten että kirjastojen koko henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua koulutukseen. Koulutus sisälsi sekä teoreettisen osuuden e-aineistosta että käytännön kokeilemisen. Henkilökunta sai myös kirjallista materiaalia koulutuksesta. Henkilökunnan koulutuksen kesto noin 3 viikkoa.

E-aineistojen tunnettavuuden parantaminen:

Hanketyöntekijä suunnitteli Ratamo-alueen kirjastojen asiakkaille suunnatun e-aineistojen markkinointikampanjan. Tähän sisältyi suunnitelma e-kirjojen tekemisestä tunnetuksi; mainosmateriaali, suunnitelma lähipäivistä kirjastoissa, jolloin hanketyöntekijä henkilökohtaisesti opasti asiakkaita e-aineistojen pariin. Lähipäivinä tavoitettiin yhteensä 624 asiakasta, joista 282 halusi tutustua e-aineistoon paremmin.

Hanketyöntekijä myös hoiti mainosmateriaalien tilaukset ja toimitukset kirjastoihin sekä lehti-ilmoitusten teon ja tilavaraukset että lehdistötiedotteet ja yhteydet muihin kumppaneihin. Hän vastasi myös nettisivujen suunnittelusta ja päivittämisestä ja julkaisuista sosiaaliseen mediaan.

Hanketyöntekijän pestin loputtua Ratamo-kirjastojen henkilökunnalla oli valmius itse opastaa asiakkaita ja käyttää siihen valmistettua materiaalia. Asiakkaille suunnatun kampanjan ja opastuksen kesto noin 3 viikkoa.

Hankkeen päättäminen:

Hanketyöntekijä päätti hankkeen raportoimalla hankkeen etenemisestä ja tuloksista ja kokosi palautteen hankkeeseen osallistuneiden kirjastojen henkilökunnalta. Hän toteutti suppean kyselyn asiakkaiden keskuudessa selvittääkseen e-aineistojen käyttöä ja kokemuksia e-aineistohankkeesta. Hän myös seurasi Ellibsin lainaustilastoja nähdäkseen, nousiko lainaustilastot opastusten ja markkinoinnin seurauksena. E-aineiston lainaukset lähtivät selvästi nousuun markkinoinnin myötä. Hankkeen aikana toteutettu materiaali jäi kirjastojen käytettäväksi. Se oli suunniteltu ja toteutettu niin, että sitä oli helppo muokata tarvittaessa. Hankkeen päättämisen ja raportoinnin kesto 2 vko.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hanketta varten tehtiin oma alasivu Ratamo-kirjastojen yhteisille nettisivuille. Tällä sivulla kerrottiin hankkeesta ja e-kirjojen opastusten aikatauluista. Sivustoa mainostettiin hankkeen eri julisteissa ja lehtimainoksessa. Myös kirjastojen omissa sosiaalisessa medioissa, facebook ja twitter jaettiin tietoa.

Hanketta varten suunniteltiin itse pieni e-aineiston käyttöopas, jota jaettiin kaikissa Ratamo-kirjastoissa sekä erityisesti koulutus- ja opastustilaisuuksissa. Sen lisäksi tulostettiin jaettavaksi kirjastot.fi-sivustolta "Nopea tapa löytää kirjaston e-kirja" ja Helppo tapa kokeilla e-kirjaa" -esitteet. Myös muuta e-aineistomateriaalia tulostettiin kirjastot.fi-sivustolta kirjastojen käyttöön. Omille e-pisteille tehtiin lisäksi hyvät ja yhtenäiset opasteet. Lisäksi suunniteltiin ja tilattiin e-pisteille RollUp-mainokset. Kaikki mainokset ja materiaali suunniteltiin ja tehtiin niin, että ne olivat myöhemmin helposti muutettavissa ja päivitettävissä. Mainoskampanjoita varten suunniteltiin ja tilattiin myös ilmapalloja e-aineisto logolla.

Hanketta varten tehtiin lisäksi mainosjulisteita, mm. yhteismainos, jossa oli kaikkien Ratamo-kirjastojen opastusaikataulut. Näitä oli esillä kaikissa Ratamo-kirjastoissa. Lisäksi tehtiin jokaiselle kirjastolle, jossa opastus pidettiin, oma mainoksensa aikatauluineen (Riihimäki, Hyvinkää + Hakala, Nurmijärvi + Klaukklala + Rajamäki, Hausjärvi, Loppi). Opastuksia mainostettiin myös kirjastojen nettisivuilla ja facebookissa sekä twitterissä. Sanomalehteen (Aamuposti) tehtiin värillinen yhteismainos. Tämän lisäksi lähetettiin lehdistötiedote paikallisiin lehtiin, radio Hämeeseen sekä kirjastot.fi -sivustolle. Lehdistötiedote poikikin lehtijutun, joka ilmestyi Aamupostissa ja Lopen lehdessä.

Hankkeeseen liittyi myös pieni kysely sekä henkilökunnalle, että asiakkaille. Molempia varten suunniteltiin ja toteutettiin kyselykaavakkeet. Tämän lisäksi tehtiin henkilökunnan koulutuksia varten ilmoittautumislomake ja muistilappu Adobe-tilin tunnuksia varten. 

Henkilökunnan koulutusta varten suunniteltiin ja tehtiin PowerPoin esitys. Esityksessä kerrottiin mm. mikä e-kirja on, mistä sen löytää ja millä eri tavoin. Samalla tutustuttiin myös ellibs-kirjastoon. Esitystä verten tehtiin myös opetusvideoita esim. kirjan lataamisesta koneelle ja Adobe-tilin luomisesta ja nämä upotettiin PowerPointtiin. Koulutuksen lopussa henkilökunta pääsi kokeilemaan tabelttien käyttöä ja sitä, miten e-kirjasto toimi käytännössä. He saivat myös luoda itselleen Adobe-tilit, jos sellaista ei vielä ollut.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mainosmateriaali ja e-pisteet

Mainosmateriaalin yhtenäinen ilme vahvisti e-aineiston markkinointia ja imagon luomista. Jokaiseen kirjastoon luotu e-lukupiste antoi asiakkaille helpon tavan päästä tutustumaan aineistoon itsenäisesti, mutta myös tarvittaessa henkilökunnan opstuksella. Pisteellä on käytössä tabletti ja kirjallisia oppaita ja niiden on tarkoitus jäädä pysyvästi asiakkaitten käyttöön.

Asiakkaitten opastus

Asiakkaitten opastukseen käytettiin yhteensä 81,5 tuntia. Opastukset tapahtuivat syksyllä 2015 Ratamo-kirjastojen tiloissa erillisissä e-pisteissä. Elektroniseen aineistoon tutustui hankkeen aikana 282 henkilöä. Aineistoon ei ollut halukkuutta tutustua 342 henkilöllä.

Kysely tehtiin osallistuneiden keskuudessa ja siihen saatiin vastauksia 76 henkilöltä. Osan lomakkeista asiakas täytti itse, osan täytti opastaja haastattelun ja keskustelujen perusteella. Kyselyn vastauksia täytyy tarkastella siitä näkökulmasta, että kaikki vastanneet osallistuivat jollain tapaa e-aineiston esittelyyn kirjastossa. Ei-kiinnostuneita ei kyselyyn saatu mukaan.

Osa kiinnostuneista (n. 25 hlö) oli tullut varta vasten paikalle, joillain oli myös oma kone mukana. Joidenkin asiakkaiden kanssa istuttiin pitkään ja tutustuttiin kaikkeen e-aineistoon. Moni oli miettinyt tabletin hankintaa, ja halusi myös kokeilla konetta ja saada lisätietoa siitä.

Muut kiinnostuneet oli paikanpäällä saatu houkuteltua e-aineiston ääreen. He, jotka e-aineistoon tutustuivat, tuntuivat innostuvan ja kertoivat lainaavansa jatkossa myös e-kirjoja. Jonkin verran kiinnostuttiin myös lehdistä ja musiikista, mutta eniten kirjoista.

Kyselyyn vastanneista reilusti yli puolet tiesi, että Ratamo-kirjastoilla on lainattavissa elektronista aineistoa. Lähes jokainen heistä tiesi ennestään e-kirjat, lehdetkin tiesi noin kolmannes vastaajista. Musiikista tiesi vain muutama. Vaikka moni tiesi aineiston olemassa olosta, vain harva (14 %) oli käyttänyt sitä.

Lähes kaikki vastanneet omistivat käyttöön soveltuvan lukulaitteen. Yleisin niistä oli tietokone, seuraavana tabletti. Moni oli myös harkinnut tabletin ostoa ja halusi tutustua tarkemmin laitteeseen.  Osalla vastaajista oli useampi eri laite käytettävissään.

Enemmistö kyselyyn vastanneista kertoi aikovansa käyttää kirjastojen e-aineistoa myös jatkossa.  Epävarmoja tai ei-käyttäjiä oli 21 %. Eniten aiottiin käyttää kirjoja. Muutamat asiakkaista olivat lukeneet ja ostaneet kirjoja ennen esim. Elisalta, Amazonista tai HS-kirjat -palvelusta. He olivat ilahtuneita siitä, että meidän kirjat ovat ilmaisia.

E-aineistossa kiinnosti aineiston laajuus ja se, että uutuuksiakin oli saatavissa. Myös se, että lainaaminen ja varaaminen on ilmaista, oli positiivista asiakkaiden mielestä. Asiakkaat pitivät myös siitä, että aineisto oli helposti saatavilla kirjastokortilla ja selainlukeminen helppoa. Muutama toivoi, että e-aineistona voisi saada myös äänikirjoja. Olisivat hyvä lisä näkörajoitteisille ja lukihäiriöisille.

He, jotka eivät olleet kiinnostuneita e-aineistoista, kertoivat että aihe koettiin vieraaksi tai ei muuten haluttu tutustua sähköiseen palveluun. Asiakkaat sanoivat haluavansa lukea mieluummin perinteisiä kirjoja. Toisilla oli syynä kiire. Osa sanoi jo käyttävänsä palvelua, eikä siksi halunnut tutustua enempää.

Ellibs -palvelun ylläpitosivustolta käy ilmi, että lainattujen kirjojen määrä on kasvanut hankkeen alkamisen jälkeen runsaasti, kuten varaukset ja lainaajatkin. Kampanjamme e-kirjojen tunnettavuuden puolesta on siis kannattanut.

 

Henkilökunnan koulutus

Henkilökunnan koulutukseen syksyllä 2015 osallistui lähes jokainen, eli 95 henkilöä. Henkilökunnan koulutus sisälsi teoriaosuuden, jossa käytiin läpi e-aineiston perusasioita: mikä e-kirja on, mistä ja miten kirjan löytää, kirjan lukutavat selainluku ja lataaminen koneelle, mitä muuta e-aineistoa Ratamo-kirjastoissa on ja Ellibs-palvelun käyttö. Lopuksi tutustuttiin ohjatusti tablettien avulla itse Ellibs-palveluun ja luotiin jokaiselle oma Adobe ID-tili ja ladattiin lukuohjelma koneelle. Tabletilta katsottiin myös lehtipalvelun valikoimaa.

Lähes jokaisella kirjaston henkilökunnasta on olemassa e-aineiston käyttöön soveltuva laite. Eniten oli älypuhelimia ja tietokoneita. Koulutuksessa käytettiin oppimisen apuna tabletteja. Henkilökunnasta noin 60 % oli käyttänyt tablettia ennenkin. Kirjastojen elektronisia aineistoja ei oltu ennen käytetty kovinkaan paljoa, ja vain muutama oli aiemmin luonut itselleen e-kirjojen lataamiseen tarvittavan Adobe ID-tilin. Koulutus ja e-aineiston esittely tuli siis tarpeeseen.

Suurin osa vastanneista koki kurssin hyödylliseksi tai todella hyödylliseksi ja koki saaneensa nyt tarpeeksi tietoa, jotta osaa auttaa asiakasta aineiston pariin. Yli puolet kertoi aikovansa käyttää e-aineistoja jatkossa useammin. Toivottavasti henkilökunta ottaa myös tämän elektronisen aineistomuodon omakseen.

Aineistojen aktiivisilla käyttäjillä oli käytössä yleensä useampi lukemiseen soveltuva laite, ja he käyttivät usein kaikkia aineistolajeja: kirjoja, lehtiä ja musiikkia. He olivat myös usein käyttäneet aineistoja sekä kotona, töissä että muualla.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkoteoimenpiteenä päätettiin jatkaa tiivistä yhteistyötä Ratamo-kirjastojen välillä koskien e-aineistoa. Kaikkiin Ratamo-kirjastojen pääkirjastoihin on tehty kiinteät e-pisteet, jossa asiakas voi tutustua e-aineistoon ja Ellibsiin tabletin avulla.  Pisteiltä ja kirjastojen muista tiloista löytyy kootusti markkinointi- ja opstusmateriaalia e-aineiston käyttöön. Aineistoa päätettiin mainostaa jatkossa myös kirjastojen yhteisillä teemapäivillä hankkeen opastusten tapaan. Keväällä 2016 oli jo yksi yhteinen opastusviikko. Kirjastot mainostavat myös omissa tapahtumissaan mahdollisuuksien mukaan e-aineistoa.Teemapäiviä varten on varattu mainosmateriaalia.

Ellibsiin tilattava aineisto päätettiin pyrkiä pitämään tuoreena; tehdään jatkuvasti kokoelmatyötä ja seurataan Ellibsin tilastoja. E-aineistoa päätettiin mainostaa jatkossakin ja informoida asiakkaita mm. ellibsin uutuuksista. Mainontaan ajateltiin mm. käyttää julisteita, jossa on listattuna uutuuksia sekä lainatuimpia ja varatuimpia e-kirjoja. Näistä voi tehdä myös nettiin ja sosiaaliseen mediaan omat päivityksensä. Lisäksi suunniteltiin, että tehdään kirjahyllyyn "täsmämainoksia" tietyn aiheen tai kirjan kohdalle. Ajateltiin myös, että mainostetaan palvelua suoraan tietyille asiakasryhmille, kuten mm. opettajat ja yhdistykset.

E-aineistoa mainostetaan myös asiakaspalvelussa esim. tiedonhaun yhteydessä, jos huomataan, että aineistoa olisi saatavilla e-aineistona.

Aloituspäivämäärä : 
02/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 060
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 460
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€26 135
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 984
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
95henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
282henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi