E-AINEISTOT, TABLETIT JA SENIORIT
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppilankatu 2
37600
Kirjaston puhelin : 
040-335 7055
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
040-335 7040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää e-aineistojen (sähköiset kirjat ja lehdet) käyttöä seniori-ikäisten ja jatkossa myös muiden kirjaston asiakkaiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteena on on hankkia kirjastoon asiakaskäyttöön tabletteja ja lisätä kirjaston aineiston käyttöä tablettien kautta. Tabletti on nykyaikainen ja helppokäyttöinen väline sähköisten aineistojen käyttöön. Tabletit mahdollistavat myös sen, että projektityöntekijä ja jatkossa kuka tahansa voi lähteä tabletin kanssa kohtaamaan asiakkaita muuallakin kuin kirjaston tiloissa. Hankkeen yhteydessä panostetaan e-aineiston markkinoimiseen kirjaston tiloissa ja helpotamme aineiston löytymistä, esimerkiksi perustamalla e-aineistojen tutustumispisteen, jossa aineistoihin voi tutustua omaehtoisesti tai opastettuna.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittareita ovat kirjaston järjestämiin tablettien käytön opastuksiin ja e-aineistokoulutuksiin osallistuneiden asiakkaiden määrä. Toisena mittarina ovat kirjaston e-aineistojen käytön tilastot.

Kuvaus : 

SENIORIT, E-AINEISTOT JA TABLETTI

Hankkeen tarkoituksena on edistää e-aineistojen (sähköiset kirjat ja lehdet) käyttöä seniori-ikäisten ja jatkossa myös muiden kirjaston asiakkaiden keskuudessa. Välineenä käytämme tablettia. Tarkoituksena onkin hankkia 10 tablettia hankkeen toteuttamiseen.  Tabletti on nykyaikainen ja helppokäyttöinen väline sähköisten aineistojen käyttöön.  Tabletit mahdollistavat myös sen, että projektityöntekijä ja jatkossa kuka tahansa voi lähteä tabletin kanssa kohtaamaan asiakkaita muuallakin kuin kirjaston tiloissa. Hankkeen yhteydessä panostamme muutenkin e-aineiston markkinoimiseen kirjaston tiloissa ja helpotamme aineiston löytymistä, esimerkiksi perustamalla e-aineistojen tutustumispisteen, jossa aineistoihin voi tutustua omaehtoisesti tai opastettuna. Tutustumisvälineenä käytämme tablettia.

Teemme yhteistyötä Valkeakoski-opiston Hiiri-ryhmien kanssa, jotka tarjoavat tietotekniikkaopetusta ikäihmisille. Käytämme Hiiri-ryhmäläisiä testiryhminä tablettien käytön ohjaamisessa. Olemme yhteistyössä myös muiden paikallisten toimijoiden kanssa (kaupungin vanhuspalvelut, ikäihmisten kohtaamispaikat). Kaikkea toimintaa ei ole tarkoitus järjestää kirjaston tiloissa, vaan menemme sinne missä seniorit kokoontuvat, kuten Kyläpaikkaan ja Hyvän mielen olohuoneeseen.

Kirjastomme on mukana Kirjasto kaikille –projektissa, jonka  tavoitteena on Celian ja yleisten kirjastojen yhteistyöllä palvella paremmin lukemisesteisiä asiakkaita. Tablettien avulla voimme  opastaa lukemisesteisiä asiakkaita ja heidän avustajiaan niin kirjastossa kuin asiakkaan kotonakin Vera-palvelun käyttäjäksi. Myös kirjaston kotipalvelu tekee tässä yhteistyötä ja ottaa tabletin työvälineekseen asiakaskäynneille.

Jatkossa käytämme tabletteja  koululaisryhmien kirjastonkäytön opetuksessa niin pääkirjastossa kuin kirjastoautossakin.  Osa tableteista tulee asiakkaiden lainattavaksi kirjaston tiloissa. Työpajatyyppistä toimintaa tablettien parissa voidaan myöhemmin järjestää myös työikäisille asiakkaille. 

Palkkaamme hankkeen toteuttajaksi projektityöntekijän, joka vastaa työpajojen järjestämisestä ja markkinoinnista, vierailuista senioreitten kohtaamispaikoissa sekä henkilökunnan kouluttamisesta aineistojen ja  laitteiden käyttöön.  

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli edistää e-aineistojen (sähköiset kirjat ja lehdet) käyttöä seniori-ikäisten ja muiden kirjaston asiakkaiden keskuudessa. Hankkeen tavoitteena oli hankkia tabletteja hankkeen toteuttamiseen. Tabletti on nykyaikainen ja helppokäyttöinen väline sähköisten aineistojen käyttöön. Tabletit mahdollistavat myös sen, että projektityöntekijä ja jatkossa kuka tahansa voi lähteä tabletin kanssa opastamaan asiakkaita muuallakin kuin kirjaston tiloissa. Hankkeessa panostettiin e-aineiston markkinoimiseen kirjaston tiloissa ja e aineiston löytymisen helpottamiseen, esimerkiksi perustamalla e-aineistojen tutustumispisteen, jossa aineistoihin voi tutustua omaehtoisesti tai opastettuna. Tutustumisvälineenä käytettiin tablettia.
Hanketta toteutettiin yhteistyössä Valkeakoski-opiston Hiiri-ryhmien kanssa, jotka tarjoavat tietotekniikkaopetusta ikäihmisille. Lisäksi hanke toimii yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa (kaupungin vanhuspalvelut, ikäihmisten kohtaamispaikat). Hanke myös jalkautui, sillä kaikkea toimintaa ei ole järjestetty vain kirjaston tiloissa, vaan on vierailtu senioreiden kokoontumispaikoissa, kuten Kyläpaikka ja Hyvän mielen olohuone.

Lisäksi kirjasto on ollut mukana Kirjasto kaikille –projektissa, jonka tavoitteena on Celian ja yleisten kirjastojen yhteistyöllä palvella paremmin lukemisesteisiä asiakkaita. Tablettien avulla opastettiin lukemisesteisiä asiakkaita ja heidän avustajiaan niin kirjastossa kuin asiakkaan kotonakin Vera-palvelun käyttäjäksi. Myös kirjaston kotipalvelu on hyödyntänyt tablettia työvälineenä asiakaskäynneillä.

Tavoitteena on jatkossa käyttää tabletteja koululaisryhmien kirjastonkäytön opetuksessa niin pääkirjastossa kuin kirjastoautossakin. Hankitut tabletit ovat myös asiakkaiden lainattavana kirjaston tiloissa.

Kustannukset. Hankkeen tabletit hankittiin kaupungin ohjeiden mukaan leasing-palveluna, ja leasing-maksuja maksettiin hankerahoituksesta. Hankkeen päättyessä maksut siirtyvät kirjastolle. Hankerahoituksella ostettiin tablettien säilytys- ja latausvaunu. Henkilöstökuluja maksettiin hankkeen käynnistyessä. Lisäksi myöhemmin omalle rahoitukselle kertyi henkilöstökuluja vähintään yhden viikon palkkaus.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

-          Kävimme Valkeakoski-opiston tietotekniikkaryhmissä kertomassa kirjaston e-aineistoista ja opastamassa niiden käyttöön (5 ryhmää).

-          Opastimme henkilökuntaa e-aineistojen ja tablettien käyttöön.

-          Kävimme seniorien kokoontumispaikoissa (Kyläpaikka, Hyvän mielen olohuone, Kohtaamispaikka) kertomassa kirjaston e-aineistoista.

-          Opastimme tehostetusti asiakkaita e-aineistojen käyttöön PIKI-päivänä ja Valkeakoski-päivänä ja esittelimme niitä myös kirjastossa vierailleille ryhmille (Hamkin ulkomaalaiset opiskelijat, soroptimistit).

-          Järjestimme SeniorSurf-päivän yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Kävijät saivat tietoa niin e-aineistoista kuin erilaisista verkkopalveluistakin ja esittivät omia tietotekniikkaan liittyviä kysymyksiään.

-          Tilasimme kuusi tablettia (yhden jo ennestään olleen lisäksi) kirjaston käyttöön. Tabletteja käytettiin opastuksissa. Tablettien käytönhallinnan helpottamiseksi hankittiin tablettien liikuteltava säilytys- ja latausvaunu.

-           Asiakkaiden mobiililaitteiden käyttömahdollisuuksien lisättiin: Hankkeen myötä kirjaston e-aineistojen käyttöön tarkoitettu aliverkko eriytettiin koko kaupungin verkosta, mikä jatkossa mahdollistaa e-aineistojen käytön asiakkaiden omilla mobiililaitteilla kirjaston tiloissa

-          Vaikutukset: Tietoisuus kirjaston e-aineistoista lisääntyi. Valkeakoski-opiston tietotekniikkaryhmissä moni tuntui olevan valmis lukemaan e-kirjoja myös kotona. Seniorien kokoontumispaikoissa taas monilla ei ollut laitteita kotonaan eikä valmiuksia niiden käyttöön. Henkilökunnan valmiudet esitellä e-aineistoja ja opastaa tabletin käyttöön lisääntyivät, tosin jatkuvaa perehtymistä tarvitaan edelleen e-aineistojen ja tablettien käytön muuttuessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankevaiheen jälkeen jatkamme edelleen e-aineistojen esittelyä asiakkaille, ja tabletteja käytetään tässä hyödyksi. Lainaamme myös tabletteja asiakkaiden käyttöön kirjaston tiloissa. Asiakkaiden käytössä on kirjaston oma aliverkko, joka mahdollistaa e-aineistojen helpon saavutettavuuden. Tabletteja käytetään myös koululaisryhmien käyntien yhteydessä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetukseen.

Lisätietoa: 

Hankkeen tabletit hankittiin kaupungin ohjeiden mukaan leasing-palveluna, ja leasing-maksuja maksettiin hankerahoituksesta. Hankkeen päättyessä maksut siirtyvät kirjastolle. Hankerahoituksella ostettiin tablettien säilytys- ja latausvaunu. Henkilöstökuluja maksettiin hankkeen käynnistyessä. Lisäksi myöhemmin omalle rahoitukselle kertyi henkilöstökuluja vähintään yhden viikon palkkaus.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€155 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 162
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
149henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
110henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi